Wyszukiwarka Schüco

Inicjatywy godne naśladowania

Recykling aluminium - A/U/F

Celem inicjatywy A/U/F (Aluminium i środowisko w realizacji okien i fasad) jest wspieranie prawidłowego usuwania i późniejszego odzysku zdemontowanych elementów i profili okien, drzwi i fasad z aluminium oraz powtórne zastosowanie tego materiału. Członkowie inicjatywy A/U/F, do których należy również firma Schüco, to twórcy inteligentnych domów, producenci, wykonawcy budowlani i dostawcy z terytorium całych Niemiec. A/U/F skupia się na odpowiedzialnym recyklingu starych lub nieprzydatnych profili aluminiowych, które w niemal 100% nadają się do ponownego wykorzystania. Dla potrzeb recyklingu profile są rozdrabniane, oczyszczane i przetapiane. Korzyści: do przetworzenia złomu aluminiowego potrzeba jedynie 5% energii, która byłaby potrzebna do produkcji nowego surowca. Świadczy to również o ekonomicznej opłacalności tego przedsięwzięcia. Dzięki temu własciwości związane ze zrównoważonym rozwojem są w przypadku aluminium porównywalne z innymi materiałami. Liczby mówią same za siebie: 75% aluminium wyprodukowanego od 1888 roku wciąż znajduje się w użyciu. Jakość aluminium przetworzonego nie różni się od materiału wyjściowego a surowiec odzyskiwany można bez ograniczeń wykorzystywać do produkcji nowych profili.

Recykling tworzyw sztucznych - Rewindo

Rewindo jest wspólną inicjatywą wiodących niemieckich producentów profili okiennych z tworzywa sztucznego, FREI i VEKA Umwelttechnik GmbH, zastępującą ich dotychczasowe systemy zbiórki zużytych okien. Celem Rewindo jest zwiększenie ilości materiałów odzyskiwanych ze starych okien, drzwi i rolet, i ponowne wprowadzenie ich do obiegu. Rewindo jest partnerem serwisowym w zakresie ponownego przetwarzania produktów budowlanych z PVC. Wspiera swoich członków we wszystkich kwestiach związanych z recyklingiem, między innymi opracowując dokumentację, dostarczając odpowiednie pojemniki do zbiórki oraz wystawiając potwierdzenia ponownego przetworzenia surowców. Zadaniem Rewindo jest więc informowanie, motywowanie i organizowanie. Bezmyślne wyrzucanie zużytych elementów z tworzyw sztucznych na składowiska odpadów jest bowiem działaniem bezsensownym.Dodatkowo od 2005 roku obowiązuje instrukcja techniczna [Technische Anleitung (TA)] dla odpadów komunalnych oraz wytyczne dotyczące ich składowania. Zgodnie z nimi odpady zwierające surowce wtórne nie mogą trafiać na wysypiska.Dlatego też zużyte okna z PVC powinny podlegać recyklingowi. Ich zbiórka i przetwarzanie na materiał wyjściowy do wytworzenia nowego produktu są ogromnie istotne z punktu widzenia ekologii. Ponadto recykling PVC służy nie tylko ochronie zasobów, ale również ożywieniu rynku. Na końcu procesu recyrkulacji otrzymujemy czyste PVC, które pod względem jakości w niczym nie ustępuje materiałowi nowemu. Korzyści: profile z materiału odzyskiwanego wykazują takie same właściwości fizyczne jak nowe. Dodatkowo przy produkcji profili z recyklingu do atmosfery emitowana jest znacznie mniejsza ilość CO2.

O opłacalności systemu Rewindo świadczą dane za rok 2012. Ze zużytych okien, drzwi i rolet wyprodukowano ponad 22 tysiące ton regranulatu. Liczba ta odpowiada mniej więcej 1,2 miliona starych okien.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Inicjatywy godne naśladowania
Dashboard
Zamknij