Wyszukiwarka Schüco

Cradle to Cradle

Zrównoważony od samego początku

Budownictwo wymaga myślenia o wiele lat naprzód. Budynki, które projektujemy dziś, będą miały wpływ na to, w jakich warunkach będą żyć i pracować przyszłe pokolenia. Dlatego filozofia Cradle to Cradle jest istotnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju 360°.Nieruchomości nią inspirowane już dziś spełniają standardy jutra, a jednocześnie funkcjonują jako cenne zasoby surowców.

W Schüco filozofia Cradle to Cradle jest podstawą wszystkich prac nad rozwojem produktów. Jesteśmy liderem w zakresie wdrażania zasady C2C w sektorze budowlanym, dzięki naszym systemom certyfikowanym w kategorii Silver. Wszystkie rozwiązania marki Schüco z certyfikatem C2C są dostępne w standardzie bez dodatkowych opłat i już dziś spełniają standardy jutra. Nieruchomości inspirowane filozofią C2C zachowują swoją wartość dłużej niż tradycyjne budynki.

„Zrównoważony rozwój to nie trend - to postawa, która znajduje odzwierciedlenie we wszystkich obszarach naszej firmy. Schüco jest jednym z pionierów w branży budowlanej, nie tylko w kwestii zrównoważonego rozwoju, ale również we wdrażaniu produktów z certyfikatem C2C. Spodziewamy się, że zapotrzebowanie, a tym samym popyt na te certyfikaty, będą systematycznie rosły. Nie ma bowiem systemu, który podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu w tak kompleksowy i konsekwentny sposób”.


Andreas Engelhardt, Partner Zarządzający Schüco International KG

REWOLUCYJNA KONCEPCJA

Natura była punktem wyjścia dla przełomowych koncepcji projektowych dwóch postępowych i kreatywnych myślicieli, profesora Michaela Braungarta i Williama McDonough’a. W filozofii C2C wszystkie materiały są postrzegane jako surowce w zamkniętych cyklach biologicznych lub technicznych. Podejście to wykracza daleko poza konwencjonalne idee recyklingu, ponieważ materiały zachowują swoją jakość i nie ma odpadów.

W koncepcji Cradle to Cradle produkty i procesy produkcyjne wymagają nowego, radykalnego myślenia oraz kompleksowego i perspektywicznego planowania - od produkcji z użyciem surowców i fazy użytkowania, aż po demontaż, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Producent musi udowodnić, że wszystkie materiały są wolne od niebezpiecznych substancji oraz wyprodukowane przy użyciu energii odnawialnej, tak aby były one bezpieczne i nieszkodliwe dla ludzi oraz środowiska naturalnego.


Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

SUROWE KRYTERIA CERTYFIKACJI

Aby uzyskać certyfikat zgodnie ze standardem produktów C2C Certified™, produkty są oceniane pod kątem pięciu złożonych kryteriów. Wszystkie z nich mają jednakowe znaczenie, choć szczególną wagę przywiązuje się do wpływu materiału na zdrowie. Jeśli zawiera on substancje umieszczone na liście substancji zakazanych, certyfikat nie jest przyznawany. W ramach każdego kryterium oceny można uzyskać jeden z pięciu poziomów certyfikacji: podstawowy, brązowy, srebrny, złoty lub platynowy. Oceny są zapisywane na karcie wyników. Ogólny wynik badania zależy od najsłabiej ocenionej kategorii.

Wpływ na zdrowie

Wpływ na zdrowie

ZASTOSOWANE SUBSTANCJE I WPŁYW MATERIAŁÓW NA ZDROWIE

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona środowiska naturalnego muszą być zagwarantowane. W tym celu producenci powinni rejestrować wykorzystywane przez nich substancje i poddawać je badaniom toksykologicznym, przestrzegać dozwolonych poziomów ich zawartości, wykluczyć substancje zakazane i zastępować problematyczne składniki innymi.

Ponowne wykorzystanie materiałów

Ponowne wykorzystanie materiałów

PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU W CYKLU TECHNICZNYM LUB BIOLOGICZNYM

Producenci są zobowiązani do wytwarzania produktów, które w wysokim stopniu mogą być ponownie wykorzystane. Muszą oni udowodnić, że ich produkty nadają się do recyklingu, zwiększać udział surowców wtórnych w procesach produkcyjnych i wdrażać mechanizmy pozwalające na odbiór zużytych produktów.

Energia odnawialna

Energia odnawialna

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ

Kolejnym celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W tym zakresie producenci powinni rejestrować emisje gazów cieplarnianych, wykorzystywać odnawialne źródła energii w procesie produkcji i dalszego przetwarzania lub kompensować emisje za pomocą certyfikatów.

Zarzadzanie wodą

Zarzadzanie wodą

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE WODĄ

Uczciwe i świadome podejście do zużycia wody ma duże znaczenie. Wymaga to przyjęcia odpowiedniej strategii rozsądnego gospodarowania wodą, przeprowadzania audytów oraz eliminacji problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz jej jakością.

Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość społeczna

PRZESTRZEGANIE STANDARDÓW SPOŁECZNYCH

Należy szanować godność ludzką i integralność systemów naturalnych. W tym celu należy przeprowadzać audyty wewnętrzne lub zewnętrzne, rozwiązywać problemy społeczne w łańcuchu dostaw i wdrażać strategie pozytywnego oddziaływania.

„Musimy przemyśleć kwestię zrównoważonego rozwoju, jeśli chcemy ukształtować przyszłość naszej planety w pozytywnych barwach. Myślenie oparte na filozofii Cradle to Cradle oznacza „więcej korzyści”, a nie „mniej szkód”. Aby osiągnąć ten cel, C2C postuluje wytwarzanie inteligentnych produktów, które są nieustannie przetwarzane w cyklach technicznych bez utraty jakości.


Przemysł budowlany może odegrać wiodącą rolę w zmianie tego modelu. Ten sektor odpowiada za około połowę światowego zużycia materiałów. Powinniśmy  postrzegać ten fakt jako okazję do wprowadzania innowacji i przyspieszenia rozwoju produktów, które naprawdę nadają się do recyklingu ”.

Profesor Michael Braungart, współzałożyciel koncepcji projektowej Cradle to Cradle

Zrównoważone projektowanie stało się proste

Każdy budynek jest wyjątkowy. Dlatego architekci i projektanci potrzebują rozwiązań, które pozwolą im projektować i konfigurować projekty budowlane w elastyczny sposób. Modułowy system Schüco stanowi idealną bazę do tworzenia indywidualnych kombinacji systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych - przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami i jakością w całym procesie.

Schüco uzyskało brązowy certyfikat C2C dla modułowego systemu już w 2016 roku. Oznacza to, że certyfikowane produkty mogą być realizowane zgodnie z brązowym standardem C2C. W 2018 roku modułowy system uzyskał srebrny certyfikat. Obecnie już 48 systemów Schüco jest certyfikowanych zgodnie z wysokim srebrnym standardem C2C.

SchüCal: Dzięki programowi SchüCal można stosować modułowy system w codziennej, nowoczesnej praktyce projektowania. Indywidualne kombinacje okien, drzwi i fasad mogą być poddane weryfikacji zgodności ze standardem C2C. SchüCal szybko wyszukuje wszystkie systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem i sprawdza, czy istnieje konfiguracja zgodna z C2C. Za jednym naciśnięciem przycisku generuje deklaracje środowiskowe produktu, obliczenia współczynnika przenikania ciepła U i deklaracje właściwości użytkowych CE. Daje to projektantom oraz architektom pełną swobodę i bezpieczeństwo projektowania zrównoważonych powłok budynków.

Certyfikacja budynków: Produkty z certyfikatem C2C są pozytywnie oceniane w systemach certyfikacji budynków LEED i DGNB. Certyfikat stanowi również dokument weryfikacyjny w wielu innych systemach certyfikacji zielonych budynków. Schüco wspiera architektów, inwestorów i producentów, dostarczając szczegółowych informacji dotyczących aktualnych certyfikatów.

Pierwsze budynki

Pierwszym budynkiem inspirowanym C2C w Niemczech jest siedziba RAG na terenie kopalni Zollverein w Essen, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do jej realizacji użyto systemu okien aluminiowych Schüco AWS 75.SI + ze srebrnym certyfikatem. Poszczególne okna zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było w pełni poddać recyklingowi, gdy budynek zostanie wyburzony lub przebudowany. W ten sposób idea powłoki budynku, która nie generuje odpadów, stała się rzeczywistością. Budynek RAG najprawdopodobniej uzyska platynowy certyfikat DGNB.


Systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem

Systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem

Już 43 systemy Schüco posiadają srebrny certyfikat C2C, w tej liczbie znajduje się 29 systemów okiennych, 6 systemów fasad słupowo-ryglowych, 6 systemów drzwiowych i 2 systemy dużych osłon przeciwsłonecznych. Tutaj można pobrać nasze srebrne certyfikaty C2C.

Systemy Schüco z brązowym certyfikatem

Systemy Schüco z brązowym certyfikatem

Cztery systemy Schüco posiadają brązowy certyfikat C2C. Wśród nich są dwa systemy okienne, jeden fasadowy i jeden system drzwi przesuwnych. Tutaj można pobrać nasze brązowe certyfikaty C2C.


„Od początku tego wieku koncentrujemy się na koncepcji rozwiązań architektonicznych dla zrównoważonych budynków. Od tamtej pory nasze rozważania wykroczyły daleko poza podstawową kwestię efektywności energetycznej. Zwiększające się niedobory surowców wymagają holistycznego podejścia do projektowania budynków w całym cyklu życia.

W 2008 roku DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego) opracowało własny standard certyfikacji, a wraz z nim najbardziej wszechstronny system oceny zrównoważonych budynków z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i społeczno-kulturowych. Już od momentu jego powstania współpracujemy aktywnie z radą doradczą ds. produktów. W ten sposób już na wczesnym etapie bierzemy pod uwagę odpowiedzialne gospodarowanie zasobami. Główną ideą w tym zakresie jest zamknięty obieg produktów budowlanych.

Koncepcja projektowa Cradle to Cradle łączy te zasady w jeden system. Dlatego logicznym krokiem było zastosowanie standardu C2C w procesie rozwoju naszych modułowych systemów okiennych i fasadowych oraz zaprojektowanie ich tak, aby umożliwiały adaptację i recykling”.

Profesor Winfried Heusler, starszy wiceprezes, Schüco International KG

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Cradle to Cradle
Dashboard
Zamknij