Wyszukiwarka Schüco

Schüco BIM Manager

Schüco BIM Manager umożliwia architektom oraz producentom szybszą i łatwiejszą wymianę danych BIM. Zapewnia doskonałą platformę do efektywnego planowania i realizacji projektów.

Stosowanie BIM z Schüco

Building Information Modelling (BIM) dostarcza nowych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji projektów budowlanych. Sercem rozwiązania jest cyfrowy model danych, czyli cyfrowy bliźniak, który jest używany do tworzenia wirtualnej wersji planowanego projektu budowlanego zanim jeszcze zostanie on zrealizowany.


BIM wspiera uniwersalne zastosowanie cyfrowych komponentów i buduje efektywną sieć wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Schüco wspiera użytkowników metody BIM poprzez moduły planowania, interfejsy i nowego BIM Managera.


"Sposób pracy oparty na modelach sprawia, że model BIM – cyfrowy bliźniak – staje się głównym środkiem komunikacji. A BIM Manager gwarantuje szybką wymianę wszystkich danych zawartych w modelu BIM między architektem i producentem ślusarki."

Linas Litvinas, Product Management Schüco Digital

Interfejs Revit-SchüCal

Dla wielu architektów to nic nowego: tworząc nowy projekt, trzeba przesłać producentowi wszystkie wymiary elementów i wartości. Schüco dostarcza interfejs Revit-SchüCal architektom, którzy już pracują z programem Revit. Iterfejs ten umożliwia przesyłanie informacji o elemencie z projektu Revit do oprogramowania kalkulacyjnego SchüCal. Pozwala to projektantowi na zapisywanie i wysyłanie informacji o elementach takich, jak okna, drzwi, systemy przesuwne czy fasady.


Producenci ślusarki mogą importować te dane do środowiska projektowego SchüCal, tworzyć element określony w specyfikacji i wysyłać z powrotem dane elementu w Revit z SchüCal do osoby przygotowującej specyfikację. Autor specyfikacji importuje dane do swojego projektu Revit, a stare elementy są automatycznie zamieniane na najnowsze elementy SchüCal BIM, bez ręcznego ustawiania.

Wysyłaj dane projektowe bezpiecznie dzięki Schüco BIM Manager

BIM Manager pozwala na jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze przesyłanie modeli BIM do producenta – bez konieczności udostępniania pojedynczych plików. Umożliwia to wymiana danych oparta na chmurze. Dzięki temu wszystkie dane są natychmiast dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron, i to z każdego  urządzenia, oraz zawsze aktualne.


W codziennej pracy oznacza to: mniejszą liczbę kroków roboczych, wiarygodne dane i bezpieczne planowanie. W nowym projekcie można po prostu dodać producenta ślusarki. Producenci, którzy używają BIM Managera, otrzymują wtedy automatyczne powiadomienie o nowym projekcie. Po edycji w SchüCal dane można przesłać do bazy Schüco BIM Manager, do której można wejść bezpośrednio z oprogramowania Autodesk Revit. W ten sposób zmiany w projekcie mogą być przeprowadzane tak często, jak to konieczne.

Dane elementu, parametry i standard BIM

Schüco BIM Manager znacząco usprawnia proces wymiany metadanych. Teraz obydwie strony mogą udostępniać dane w oparciu o predefiniowany standard BIM, który jest zgodny ze znanymi branżowymi lub firmowymi standardami BIM. Umożliwia to użytkownikom łatwiejsze śledzenie BIM Execution Plan (BEP) projektów, przy użyciu wspólnie uzgodnionego systemu nazewnictwa parametrów.


Liczba parametrów i wartości SchüCal związanych ze współdzielonymi obiektami jest praktycznie nieograniczona. Jeśli na przykład dostępna jest zaktualizowana wartość akustyczna, można ją dodać jako nowy element i udostępnić w Schüco BIM Manager.

KORZYŚCI BIM MANAGER

  • Wysyłaj bardziej szczegółowe informacje do producentów bezpośrednio ze swojego środowiska projektowego
  • Wymieniaj informacje zgodnie ze zdefiniowanymi standardami BIM
  • Aktualizuj swój model Revit w oparciu o dane elementu w SchüCal
  • Synchronizuj nowe wartości parametryczne w swoim modelu BIM za pomocą zaledwie kilku kliknięć
  • Korzystaj z całej gamy systemowych rozwiązań Schüco w swoim środowisku projektowym BIM
  • Skorzystaj z nieograniczonej liczby wariacji projektowych
  • Zoptymalizowana wymiana danych między Autodesk Revit i SchüCal