Hva leter du etter?

Ofte stilte spørsmål

Generelt om bærekraft

1. Hvordan er bærekraft definert, hvor kan man finne mer om temaet?

1. Hvordan er bærekraft definert, hvor kan man finne mer om temaet?

En god introduksjon til temaet bærekraftig bygging finner du på internettsiden til Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Der blir de tre pilarene i bærekraft i sammenheng med bygninger beskrevet i detalj, men enkelt: økologi, økonomi og sosiale/kulturelle aspekter.

2. Fins det forskjellige sertifiseringssystemer for bygninger?

2. Fins det forskjellige sertifiseringssystemer for bygninger?

Rundt omkring i verden finnes det en rekke ulike sertifiseringssystemer. Mange er bare brukt regionalt og har utviklet seg fra ulike tiltak. Internasjonalt er LEED, BREEAM og DGNB i bruk og markedsledende. HQE er det ledende systemet på det franske markedet.
De tre store systemene har forskjellig fokus. En tilnærming er ikke å forvente med det første. Arkitekter, planleggere og produsenter er forpliktet å ta hensyn til de forskjellige kravene i sin planlegging og gjennomføring. Til syvende og sist velger oppdragsgiveren det sertifiseringssystemet som passer best for sin bygning.

3. Hvilke krav til fasader og vinduer må vurderes ved sertifisering av bygninger?

3. Hvilke krav til fasader og vinduer må vurderes ved sertifisering av bygninger?

I alle systemer påvirker høy energieffektivitet alltid positivt. I tillegg har systemene spesifisert kravene i kriteriene. Bygningssertifisererne og planleggerne omsetter kravene spesielt for hvert bygg i beskrivelsesteksten. Siden denne prosessen er svært avhengig av bygningskonseptet og kvalitetsnivået som skal oppnås, er pakkeløsninger ikke mulig. Erfaringen viser, at Schüco systemer er svært godt egnet for å bygge sertifiserte bygninger.

4. Er det noen spesielle dokumentasjonskrav?

4. Er det noen spesielle dokumentasjonskrav?

I økende grad er informasjon om miljøkonsekvensene av produkter påkrevd som ytterligere dokumentasjon. Schüco har de passende EPD´ene (Environmental Product Declarations) tilgjengelig i SchüCal for aluminiumsystemer, og for PVC de vanlige mønster-EPD´ene for bransjen. Spesielt for LEED blir informasjoner om regionstilhørighet og om hvor mye som kan resirkuleres etterspurt.

5. Hvordan kan materialene aluminium, PVC og tre vurderes i forhold til bærekraft?

5. Hvordan kan materialene aluminium, PVC og tre vurderes i forhold til bærekraft?

På slutten av bruksfasen til et bygningsskall er demontering og gjenvinning viktig. Tre er i prinsippet fornybart, vindusrammer i tre må forbrennes eller deponeres etter demontering. Gamle vinduer av PVC har lenge vært resirkulert og brukt til nye vindusprofiler igjen gjennom organisasjonen Rewindo. I 2011 ble det dannet en resirkuleringsorganisasjon for aluminiumsvinduer og -fasader under paraplyen A/U/F. På denne måten kan gammel aluminium igjen bli til profiler av høy kvalitet og prosessen kan gjentas så ofte man ønsker og med høy energieffektivitet. Alt aluminium som er produsert danner dermed en material-,råstoff- og energilagring for kommende generasjoner, som kan gjenbrukes ved å resirkulerer originale materialer utallige ganger uten at det mister sin tekstur og egenskaper. De tre materialene er i sum for vinduer miljømessig nesten likeverdige. Vindussystemer av PVC tilbyr økonomiske, aluminiumsystemer funksjonelle og kreative fordeler.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Hva er cradle to cradle (C2C)?

6. Hva er cradle to cradle (C2C)?

Cradle to Cradle (vugge til vugge) beskriver sirkulasjonen av materialer i lukkede og potensielt uendelige sykluser. I hovedsak handler det om at materialer ikke lenger blir til avfall, men alle bestanddeler fungerer som næringsstoffer i biologiske eller tekniske sykluser etter at de har blitt brukt. Dette krever at alle materialer er toksikologisk ufarlige - og har en produktdesign som forutser at komponentene kan separeres. Med andre ord, Cradle to Cradle er det vitenskapelige grunnlaget for implementering av sirkulær økonomi i byggenæringen.

7. Hvorfor C2C-sertifisering?

7. Hvorfor C2C-sertifisering?

Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco har laget et helhetlig evalueringssystem for å utvikle, vurdere og sertifisere produkter som oppfyller C2C-kravene. Ettersom etterspørselen av bygningssertifiseringer (LEED, BREEAM, DGNB) har økt jevnlig de siste årene, har også kravet om bærekraftige materialer og produkter økt. C2C er en produktsertifisering, dvs. en uavhengig bekreftelse av kvaliteten på et produkt. Sertifikatet er blant annet gyldig som bevis på at man overholder kravene til forurensning og skadelige utslipp under installasjon, bruk og demontering, og kan brukes som bevis i anbud som krever fokus på bærekraft. C2C-sertifiserte produkter kan allerede krediteres under LEED, BREEAM og DGNB.


For EU er transformering av europeisk økonomi til en mer sirkulær økonomi en nøkkelstrategi for fremtiden. Noe som er promotert siden 2015 med Circular Economy Package. Sertifiserte resirkulerbare produkter vil derfor bli betydelig viktigere i fremtiden, for eksempel i offentlige anbud.

8. Hva skiller et C2C-sertifisert produkt?

8. Hva skiller et C2C-sertifisert produkt?

Cradle to Cradle-sertifiserte produkter gjennomgår en toksikologianalyse og kan resirkuleres til høy kvalitet. Avhengig av sertifiseringsnivået (Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum), blir 75%, 95% eller 100% av vekten av bestanddelmaterialet undersøkt og optimalisert, og resirkuleringsprosessene ved slutten av livssyklusen er sikret. Samtidig må Schüco fremlegge bevis fra sine leverandører om at grenseverdiene og stoff-forbudene som håndheves av C2CPII overholdes i alle komponenter. Analysen går her ned til nivået på de kjemiske stoffene (100 ppm). C2C-standarden krever også bruk av fornybar energi, forvaltning av vannressurser og høye sosiale aspekter for produksjon av produkter. C2C-produkter er dermed påviselig bedre for mennesker og miljø, og går et skritt videre på veien mot en sirkulær økonomi.

9. Hvordan fungerer en sertifisering?

9. Hvordan fungerer en sertifisering?

Sertifikatet tildeles av det uavhengige Cradle til Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco. Schüco bevise at alle kravene i sertifiseringsstandarden er overholdt, dokumentere dette grundig og gi tilsvarende sertifikater og målinger som bevis. Alle dokumenter sendes til sertifiseringsorganet for en samsvarskontroll. Kun hvis alle kravene er oppfylt, tildeles sertifikatet. I tillegg kreves det en re-sertifisering hvert annet år.


Når testen av bestanddelmaterialene når langt inn i forsyningskjeden, og undersøker materialkomposisjonen helt ned til 100 ppm (0,01%), må også leverandørene og underleverandørene være involvert.


Leverandører kan ivareta forretningshemmelighetene (f.eks. produksjonsprosesser) ved å beskytte konfidensiell informasjon med en “ikke-avsløringsavtale” (NDA). Hvis det finnes materialer som ikke oppfyller de strenge kravene i C2C-standarden, må de erstattes. Denne produktoptimaliseringsprosessen er en viktig del av C2C-sertifiseringen.


For revisjon, optimalisering og sertifiseringsprosessen samarbeider Schüco med EPEA Internationale Umweltforschung som har base i Hamburg, og Drees & Sommer SE.

10. Hva er forskjellen mellom generell resirkulering og C2C-resirkulering?

10. Hva er forskjellen mellom generell resirkulering og C2C-resirkulering?

Resirkuleringen som utføres i dag er vanligvis "downcycling." Dette betyr at materialer mister teknisk kvalitet under resirkuleringsprosessen. For eksempel resirkuleres ikke vindusglass til nye vindusglass av høy kvalitet. Det blir vanligvis omgjort til glassbeholdere eller et annet underordnet produkt, til det til slutt ender opp som deponi. Mineralavfall blir omgjort til veifundament, i stedet for å brukes på nytt til vegger og fundamenter. Derimot er målet med resirkulering i henhold til Cradle to Cradle-prinsippet at alle materialer skal kunne sirkulere med en jevn kvalitet. Med dette bevarer man permanent verdien som skapes i produksjons- og etterbehandlingsprosesser.


I tillegg til C2C-initiativet er Schüco derfor aktivt involvert i A/U/F, resirkuleringsinitiativet for å forbedre materialsyklusen i konstruksjon av vinduer og fasader på lang sikt.

11. Hvordan er det forskjellig fra andre etiketter?

11. Hvordan er det forskjellig fra andre etiketter?

I motsetning til forretningsrelaterte sertifikater som ISO 14001 (miljøledelse) eller bygningssertifikater som DGNB (German Sustainable Building Council), er Cradle to Cradle-sertifisering knyttet til et spesifikt produkt. I henhold til ISO 14024 er C2C-sertifisering en miljødeklarasjon av type I, sammenlignbar med Blaue Engel (“Blue Angel”) eller natureplus. Dette betyr at fastsatte kriterier blir undersøkt og bekreftet av eksterne eksperter og resultatene formidles via etiketten som kvalitativ og verifiserbar informasjon, i dette tilfellet etter sertifiseringsnivåene Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum. I motsetning til en EPD (miljødeklarasjon) som er en type III miljøerklæring som kan utstedes for ethvert produkt, tildeles C2C-sertifisering bare produkter som overholder de høye C2C-standardene for materialhelse, resirkulerbarhet, bruk av fornybar energi, forvalting av vannressurser og sosiale krav.

12. Hvilke Schüco-produkter og systemer er allerede C2C-sertifisert?

12. Hvilke Schüco-produkter og systemer er allerede C2C-sertifisert?

Produkter med C2C bronse:


Schüco har 4 produkter som er sertifisert til C2C Bronze-standard. AWS 114.SI,
AWS 114 SG.SI, FWS 60 CV og ASS 77 PD.HI


Se sertifikat (pdf, 257,7 KB)


Produkter med C2C sølv:


Schüco har 43 produkter som er sertifisert til C2C Silver-standard. Blant annet FWS 50.SI, FWS 35.PD.HI, AWS 75.SI +, AD UP 75.


Se sertifikat (pdf, 906,6 KB)

13. Hvilken støtte er tilgjengelig når man bruker SchüCal?

13. Hvilken støtte er tilgjengelig når man bruker SchüCal?

Design- og kalkuleringsprogrammet SchüCal lar deg enkelt sjekke om Schüco-produktene er C2C-bekreftet. Med bare noen få klikk kan du finne ut om den konfigurerte enheten er C2C-kompatibel. Bekreftelsen er alltid basert på eksisterende sertifikater for individuelle produkter og modulære systemer.

14. Vil flere Schüco-produkter bli sertifisert i fremtiden?

14. Vil flere Schüco-produkter bli sertifisert i fremtiden?

Ja. Schüco har utviklet et C2C veikart for å strukturere den kontinuerlige forbedringsprosessen. Alle Schüco-aluminiumsystemer skal være C2C-sertifisert i fremtiden. C2C-kriteriene blir også gradvis integrert i utviklingen av nye produkter og ytterligere produktkategorier. Schüco-ansatte får intensiv opplæring i emnet.

15. Hva kan jeg gjøre hvis mitt planlagte system ennå ikke er C2C-sertifisert?

15. Hva kan jeg gjøre hvis mitt planlagte system ennå ikke er C2C-sertifisert?

Hvis det kreves en C2C-sertifisering på et prosjekt og planleggingen ikke tillater en løsning med C2C-kompatible produkter, er det et alternativ for individuell sertifisering. Dette koster penger og tar tid. Det er mindre utgifter for spesielle konstruksjoner laget av aluminiumsprofiler, ettersom standard aluminiumssystemer fra Schüco allerede er sertifisert. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt

Har du spørsmål om hvordan vi løser spørsmål rundt bærekraft hos Schüco?

Send en e-post til prosjekt@schüco.com.

Ofte stilte spørsmål
Dashboard
webspecial.m209.close