Hva leter du etter?

Eksemplariske konsepter

Resirkulering av aluminium, PVC-U og stål

Aluminium resirkulering A/U/F

A/U/F (Aluminium and the Environment in Window and Façade Construction) har som formål å bidra til bærekraftig innsamling og behandling av komponenter og profiler fra vinduer, dører og fasader av aluminium for resirkulering. Medlemmer i A/U/F er systemleverandører, produsenter, foredlere og andre tyske selskaper knyttet til aluminiumindustrien, deriblant Schüco. Ved resirkulering blir de gamle profilene strimlet, rengjort og smeltet om. Fordelen er at bearbeiding av gammelt aluminium krever kun rundt 5 % av energimengden som går med ved nyproduksjon, et moment som gjør resirkulering økonomisk attraktivt. Det faktum at 75 % av all aluminium produsert siden 1888 er fortsatt i bruk underbygger dette. Kvaliteten på resirkulert aluminium er den samme som ved førstegangs produksjon, og det blir dermed ingen begrensninger for anvendelse i nye produkter.

PVC-U resirkulering – Rewindo

Rewindo er en sammenslutning av ledende tyske PVC-profilprodusenter fra de tidligere resirkuleringssystemene FREI og VEKA Umwelttechnik GmbH. Målet med Rewindo er å øke gjenvinningen av demonterte PVC-U vinduer, -dører og -rullegardiner. Rewindo er en servicepartner for resirkulering av byggevarer laget av PVC-U. Den støtter sine medlemmer med alle resirkuleringsspørsmål, bl.a. med dokumentasjonsmateriale, levering av behovstilpassede innsamlingsbokser og utsteder vrakbevis. Det er også Rewindos oppgave å informere, motivere og organisere. Den tankeløse kastingen av gamle plastgjenstander er nemlig ikke miljøvennlig.

Derfor skal gamle PVC-U vinduer gjenvinnes. At man kan "gjenopplive" gamle produkter av PVC-U og gjøre de til utgangsmateriale for en ny produktlivssyklus, er en viktig økologisk fordel. Ved siden av bevaring av ressurser, er resirkulering også markedsstimulerende. Ved slutten av resirkuleringsprosessen står nemlig nesten ublandet PVC-U, som er likeverdig med nytt materiale. Fordelen er at profiler av resirkulert materiale har de samme fysiske egenskaper som nye profiler, men i tillegg spares en betraktelig mengde CO2 i produksjonen av resirkulerte profiler i forhold til profiler av nytt materiale.

At engasjementet av Rewindo lønner seg, viser årsregnskapet for året 2012. Mer enn 22.000 t granulat av gamle vinduer, -dører og -sjalusier ble produsert. Dette tilsvarer om lag 1,2 millioner gamle vinduer.

Stål – bevist bærekraft

Bærekraft betyr å designe, bygge og drifte bygninger på en slik måte at de er fremtidsdyktige med tanke på økologi, økonomi og funksjon. Stål har blitt brukt i tusenvis av år, materialet smeltes om og om igjen for å skape noe nytt. Stål blir kontinuerlig utviklet, og produksjonsprosessen optimaliseres suksessivt med hensyn til energiforbruk.

Stål tilbyr et eksepsjonelt høyt resirkuleringspotensial og er kjent for sin lang levetid og holdbarhet. Vinduer, dører og fasader laget av stål og rustfritt stål gjør det mulig å bygge og bruke bygninger på en bærekraftig måte, og er preget av høy holdbarhet og resirkulerbarhet.

For å bevise dette har stålindustrien bestilt EPD`er (Environmental Product Declarations) fra VFF (Association for Windows and Facades), som viser bærekraften til materialet i bygningsfasaden så vel som i innvendige konstruksjoner. Disse danner grunnlaget for den stadig mer påkrevde sertifiseringen av bygg i henhold til nasjonal standard og f.eks. DGNB og BREEAM.

  • Enkel bruk av EPD-dokumenter i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (Environmental Product Declarations)
  • Planleggingssikkerhet ved bygningssertifisering for vinduer, dører og fasader i stålprofilsystemer
  • Brukes i nesten alle europeiske land så vel som internasjonalt
  • Uavhengig erklæring (type III) med sikrede gjennomsnittsverdier fra stålbransjen
  • Kan brukes på alle stålelementer i interiør og eksteriør
  • Helhetlig tilnærming til komplette elementer av stål

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Eksemplariske konsepter
Dashboard
webspecial.m209.close