Hva leter du etter?

Neuer Inhalt (1)
...

Høyeste kvalitet og miljøstandarder

Som et produserende selskap er Schüco bevisst på at industriell aktivitet har en effekt på miljøet, og at dette medfører en forpliktelse ovenfor naturen og kommende generasjoner når det gjelder ressursbruk og miljøvennlig handel. Dette betyr at Schüco ivaretar grunnleggende prinsipper for bærekraftig produktutvikling, samtidig som de ansatte bidrar til å minimere påvirkningen på miljøet gjennom deres daglige ansvarlige handlinger.

Siden 2011 har selskapet offentliggjort CO2-avtrykket for sin tyske virksomhet og har årlig iverksatt forbedringer som bidrar til fortsatt reduksjon. Videre er Schüco sertifisert etter miljøstyringsnormen ISO 14001, og etter ISO 9001 - en standard for kvalitetsstyring.

Schüco sine produkter er viktige bidragsytere til poeng innen miljøsertifiseringssystemenes ulike kategorier. I Norge gjelder dette foreløpig BREEAM-NOR, i andre land utgjør også LEED og DGNB viktige kvalitets-normer.

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Sertifikater
Dashboard
webspecial.m209.close