Hva leter du etter?

...

Arkitektur i harmoni med menneske og natur

Tiltagende urbanisering, der arbeidsdagen smelter sammen med privatlivet og en stadig økende miljøbevissthet bidrar til å forme byggenæringen. Sosiokulturelle forhold så vel som økologiske og økonomiske kvaliteter må balanseres i arbeidet med å forme en bærekraftig arkitektur. Målet må være å skape bygninger som fungerer i harmoni med mennesker og natur.

Arkitektur i harmoni med menneske og natur

Mange ulike kvaliteter vil være avgjørende for hvordan bygningen oppleves av brukeren. Ut- og innvendig arkitektur erfares umiddelbart, men også tekniske kvaliteter som termiske egenskaper, lys- og lydforhold avgjør hvordan bygningen vil fungere. Materialer med lang levetid som samtidig krever begrenset vedlikehold bidrar til bærekraftig og økonomisk lønnsom arkitektur. Ved samtidig å vektlegge fullstendig resirkulerbare materialer og produkter velegnet for gjenbruk, legger en til rette for ansvarlig anvendelse av råvarer og naturressurser.

Schüco utvikler vinduer, dører og fasader basert på kunnskap og teknologi som setter menneske og natur i fokus. Materialalternativene aluminium, stål og kunststoff oppfyller alle krav til bærekraftig produktutvikling og materialkretsløp. De legger til rette for omfattende designmuligheter og ulike funksjoner kombinert med funksjonssikkerhet, lang levetid, brukerkomfort og energieffektivitet.

Gjennom aktiv deltakelse i prosjektets ulike faser ønsker Schüco å bidra til gode løsninger og riktige produktvalg. Dette omfatter fremskaffelse av ulike typer miljødokumentasjon og sertifikater så vel som teknisk rådgivning.

Brosjyre og bærekraftsrapport

Les mer om hva Schüco gjør for å møte de globale utfordringene i vår tid. I brosjyren „Sustainability: Our motivation. Our contribution“ kan du lese mer om hvordan våre ideer er med på å imøtekomme de endrede kravene til miljøvennlig utforming av byrom og hvorfor bærekraftig bygging lønner seg for alle i et langtidsperspektiv.


Last ned brosjyren her (pdf, 7,0 MB)


Du finner mer informasjon i bærekraftsrapporten 2017/2018. I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden GRI G4 fra „Global Reporting Initiative“ informerer denne om hvordan Schüco organiserer arbeidet for bærekraft, redegjør for selskapets økonomiske, miljømessige og sosiale aktiviteter og definerer mål for framtiden.


Bærekraftsrapport 2017/18 (pdf, 102,7 KB)

Bærekraftsrapport 2015/16 (pdf, 175,2 KB)

forside-baerekraftsrapport

CRADLE TO CRADLE® - sirkulær verdiskapning

Cradle to cradle(C2C)-prinsippet innebærer et kontinuerlig materialkretsløp basert på materialer uten negative konsekvenser for mennesker og natur. Produktene utvikles med en målsetting om at de ikke skal forårsake restavfall.


Materialer i et teknisk kretsløp representerer verdier som er lønnsomme å ta vare på for ny anvendelse på samme kvalitetsnivå i nye produkter. C2C-regimet fordrer at disse kontrolleres for eventuelt innhold av stoffer som kan være skadelige for mennesker og natur. Sertifiseringsmetoden baner dermed vei for et tenkesett basert på innovasjon, kvalitet og kreativitet som understøtter en sirkulær økonomi. Flere tusen produkter som på verdensbasis er utviklet etter dette prinsippet illustrerer effekten av metoden.

Lær mer om C2C

Bærekraft
Dashboard
webspecial.m209.close