Hva leter du etter?

baerekraft_schueco
...

Bærekraft: All menneskelig aktivitet setter spor og påvirker miljøet.

Med økende befolkningstetthet og dermed flere som produserer og konsumerer, har problemet nådd det mange betrakter som et kritisk nivå.

De dominerende materialene i våre produkter er aluminium, stål og glass. Disse resirkuleres i dag tilnærmet 100% innen europeisk byggevirksomhet, men det er likevel store muligheter for forbedringer der Schüco som selskap sammen med bransjekolleger nedlegger betydelig innsats.

Schüco har over mange år deltatt aktivt innen europeisk aluminiumindustri for å legge til rette for retur-ordninger og tekniske kretsløp for aluminium.

Schüco er en av grunnleggerne av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) som arbeider spesifikt med å forbedre transparensen i produksjonsleddene fra utvinning frem til produksjonen av aluminium.

aluminium stewardship initiative
schueco resirkulert aluminium

I Europa vil produkter av aluminium ha et gjennomsnittlig innslag av resirkulert materiale på ca. 40%. Omtrent halvparten består av skrap fra gjenvinningsprodukter mens den andre halvparten utgjøres av produksjonsskrap. Det er mulig å øke andelen resirkulert materiale i øremerkede produkter, men miljømessig gir dette ingen positive utslag totalt sett så lenge en kun flytter rundt på skrap som likevel ville vært utnyttet.

Så lenge etterspørselen er langt større enn tilgangen på skrap kreves en betydelig nyproduksjon for å dekke denne. Her kan en tenke seg mange tiltak for å avhjelpe situasjonen. En åpenbar mulighet består i å utnytte den potensielle levetiden som vinduer, dører og fasader av aluminium eller stål representerer. Produktdeklarasjoner forutsetter ca. 50 års levetid, men i mange tilfeller bør denne kunne dobles så lenge glass og pakninger fornyes underveis.

Les mer om temaet her.

Bærekraft
Dashboard
webspecial.m209.close