Hva leter du etter?

...
image cmcid:162584

Den nye plattformen for elementfasader, Schüco AF UDC 80, gir kreativ frihet og åpner for individuelt design

Schüco AF UDC 80 (Unitized Dynamic Construction) utgjør basis-plattformen for elementfasade-systemet Schüco AF UDC 80.

Standardiserte og testede systemkomponenter danner grunnlaget for et bredt spekter av applikasjoner, samt rasjonell planlegging og produksjon. Med et fleksibelt designkonsept kan ulike arkitektoniske uttrykk realiseres uten bruk av prosjekt-utviklede spesialløsninger. Dermed finnes i forkant dokumentasjon for tetthet, U-verdier og lastbærende egenskaper.

Andre muligheter består i at elementer i ulike etasjeplan kan forskyves sideveis i forhold til hverandre eller at profiler kan skråstilles i veggplanet. Videre kan utvendig solskjerming integreres i fasadeflaten. Det samme kan glassrekkverk foran etasjehøye åpningsbare elementer. Det kan bygges elementer på opptil 3 x 4 m og med en maksimal vekt på 1.000 kg.

Disse finnes utadslående i en topphengslet variant og en type der hele rammen parallell-skyves ut på saksebeslag.

Som grunnlag for å skape ulike fasadeuttrykk fordres profiler med kun 80 mm bredde som optisk kan reduseres ytterligere til 65 mm. Profildybden bestemmes ut fra krav til statikk eller arkitektur.

Elementene kan ha formater inntil 3 x 4 m med en maksimal vekt på 1000 kg.

Med Uf-verdier ned til 0,86 W/m2K, skruevirkning inkludert, representerer også elementfasaden et konkurransedyktig alternativ når det gjelder isolerende egenskaper.

Schüco AF UDC 80 elementfasade åpner for en rekke ulike design basert på standard testede og dokumenterbare systemkomponenter Elementer kan forskyves sideveis i forhold til hverandre og profilene kan stråstilles.

Produksjonsfordeler

  • Stor grad av prefabrikkering i verksted sikrer en vær-uavhengig produksjon av høy kvalitet og med kalkulerbare kostnader
  • Standardiserte komponenter anvendes med flere anvendelsesmuligheter reduserer lagerhold og bidrar til effektiv og enkel produksjon
  • Et godt samvirke mellom aluminiumsprofil og isolator gir et stabilt rammeverk for glasstykkelser inntil 70 mm
  • Få enkeltkomponenter gir hurtig montasje selv på en byggeplass med begrenset areal
  • Presis sammenføyning av elementer med fleksibel sadelpakning
  • Opphengsbraketter med justeringsmulighet i tre retninger som takler elementvekter opp til 1.000 kg bidrar til presis posisjonering

Galleri

Teknisk informasjon

Dokumentasjon

CAD-filer

Min arbeidsplass
Kontakt
inow-teaser-test

Innovation Now - Et år. Tre tema. Mange innovasjoner.

Finn ut mer ...
AF UDC 80
Dashboard
webspecial.m209.close