Hva leter du etter?
  • Partner
  • Magasin
  • Unike glassfasader fra Sandane slipper dagslyset inn!
...
  • Partner
  • Magasin
  • Unike glassfasader fra Sandane slipper dagslyset inn!
Norsk håndverk

Unike glassfasader fra Sandane slipper dagslyset inn!

WEB

Foto: Cubus Arkitekter AS 


Mellom vestlandske fjell, lakseelver og epletrær og der ingen skulle tru at nokon kunne ... utvikle landets mest spektakulære fasadekonstruksjoner, finner vi Schüco Partner Bolseth Glass, en av landets fremste fasadeentreprenører.  Med ti tusen kvadratmeter fasade levert til sitt siste ferdigstilte prosjekt, Jonsvollkvartalet, har de bidratt til at den ambisiøse byggherren Sparebanken Vest har fått et fascinerende kontorbygg, samt årets Eiendomspris 2016.  

Jonsvoll_2Bsch_25C3_25BCco_2B2

Atriet danner byggets kjerne og indre skulptur som skaper et spennende rom for interaksjon mellom ulike plan og de enkelte leietakerne. På dagtid flommer dagslyset gjennom glassfasadene og glasstaket og skaper en lys og naturlig stemning.

BolsethGlass_20_1

Tverrfaglig samspill og flere hundre tegninger


Bolseth Glass har gjennomført den spesielle og krevende fasadekontrakten i totalentreprise direkte med byggherren.  Kontrakten er en komplett tett hus-entreprise til rundt 50 millioner kroner, eks. mva.  En stor fasadejobb i norsk målestokk. Vi har lang tradisjon med store og kompliserte jobber, forteller prosjektleder Morten Bolseth i Bolseth Glass.  


Bolseth har utviklet og detaljprosjektert fasadene i tverrfaglig samspill med byggherrens arkitekter og rådgivere.  Alle elementer er produsert etter teoretiske digitale tegninger og løsningene er delvis modellert i 3D for å klare de mest krevende geometriske utfordringene. Bolseth sitt prosjekteringsteam har produsert flere hundre tegninger for å få dette til.


All prosjektering og produksjon er også utført ved Bolseth sitt hovedkontor og moderne fabrikkanlegg på Sandane i Nordfjord.  Anlegget har en produksjonsflate på 3500 kvm og et like stort innegjerdet uteområde for mellomlagring av ferdigproduserte elementer. 


På dagtid flommer dagslyset gjennom glassfasadene og glasstaket og skaper en lys og naturlig stemning.

Med vann som inspirasjon


Bygget ligger sentralt langs byens kulturakse mellom små trehus på den ene siden, og større modernistiske bybebyggelse på den andre siden. Fasadekonseptet er utviklet med vann som assosiasjon og som fanger opp elementer som bevegelse, relieff, refleksjon, gjenskinn og transparens. Dobbeltfasaden består av en indre bygningsfasade, som utgjør selve klimaveggen. De tette fasadefeltene mellom etasjene består av komposittmateriale med trefinér og representerer treverket fra den tradisjonelle bergensbebyggelsen. Det ytre laget legger seg som et bølgende skall rundt bygget. I følge arkitekten, Jan Erik Rossow fra arkitektgruppen Cubus, reflekterer og endrer dette seg etter værskiftene og årstidene i Bergen. 

Bolseth har utviklet og detaljprosjektert fasadene i tverrfaglig samspill med byggherrens arkitekter og rådgivere.  Alle elementer er produsert etter teoretiske digitale tegninger og løsningene er delvis modellert i 3D for å klare de mest krevende geometriske utfordringene. Bolseth sitt prosjekteringsteam har produsert flere hundre tegninger for å få dette til.

Møter konkurransen med moderne produksjon
Bedriften har satset mye på optimaliserte produksjonsprosesser de siste årene. Produksjonsunderlag blir utført på prosjekteringsavdelingen i SchüCal og SchüCad og overført digitalt til CNC-styrte bearbeidingssentre i fabrikken.


Vi må ligge helt i front med teknisk gode og rasjonelle løsninger, høy presisjon, og rask gjennomstrømming i fabrikken for å klare dagens konkurransesituasjon uttaler Bolseth. Siste store maskininvestering er et 25 meter langt maskinsenter som både kapper, freser og borer aluminiumprofiler i en og samme operasjon. Maskinen har i tillegg et magasin som gjør det mulig å legge inn flere profiler, som automatisk mates inn for bearbeiding så snart forrige profil er ferdig.  

Den tekniske fasadeløsningen


Det er totalt utført rundt 10.000 kvm av ulike fasadetyper til prosjektet:            


Elementfasader
Hovedfasadene i prosjektet er utført som dobbelfasader med 3 elementsjikt pluss et bæresystem utført i stål (indre lag, midtre lag, ytre lag).


Alle sjikt er utført som ferdig fabrikkproduserte elementer, klart til oppheising og montasje på byggeplass.


  • Indre sjikt er utført som isolerte elementfasader i spesialtilpasset Schüco profilsystem USC 65 F.HI.  Elementene har delvis tette felt og delvis 3-lags isolerglass.
  • Bæresystemet for midtre og ytre sjikt er utført av mellomliggende prefabrikkert stålkonstruksjon.
  • Mellomsjiktet består av et spesialutviklet elementsystem av aluminium med Prodema fasadeplate ytterst, og tilbaketrukket skjult fasadepersienne. Det er også montert gangrister i hver etasjehøyde for vask og vedlikehold i hulrommet.
  • Ytre elementsjikt fungerer som klimabuffer og støyskjerm, og består av spesialdesignede aluminiumprofiler og jernfattig laminert glass montert som horisontale glassbånd som sakser inn og ut i et fast system. Dette gir et uvanlig og spennende fasadeuttrykk. Denne konstruksjonen er også utført som fabrikkferdige elementer klart til oppheising/montasje.


I tillegg er den store atriumfasaden utført som elementfasade, men her er det bare et sjikt.  

20131210_141025
bensberg_residenz_1

Dobbelt krummet skråfasade
Den store skråfasaden er spesiell. Hvert individuelle glass har forskjellig størrelse, vinkel og krumming, noe som medfører at alle glassene er kaldbøyd og står montert under et konstant press. 3-lags glasset i fasaden er utført med herdet glass i alle glasslag. Vi snakker om en såkalt dobbelt krummet fasade utført etter påhengsfasade-prinsippet med Schüco FW60+ .HI systemprofiler.
 

Bakkeplanfasader og glasstak
Bakkeplanfasadene og glasstaket er også utført som påhengsfasader basert på Schüco FW60+.  Alle fasader er supplert med dører og røykventilasjonsluker.
Tette fasadearealer i bakgården er kledd med utlektede sementbaserte fasadeplater.

Ansvarsbevissthet og beste kvalitet i alle ledd

I tillegg til prosjektering og produksjon, blir også all montasje utført av Bolseth. Fasadebransjen er spesiell ved at man har ansvaret for så mange ledd i verdikjeden. Det er krevende og betinger god planlegging, tett dialog, dyktige, pålitelige og ambisiøse fagfolk i alle ledd, og ikke minst gode relasjoner mellom ansatte, mot byggherresiden og med andre aktører på byggeplassen. Alt dette må vektlegges tilstrekkelig for å få god flyt i alle prosesser og ikke minst for å unngå feil. Vi tror vi er gode på dette også, avslutter Morten Bolseth. 

BolsethGlass_01

FAKTA OM BOLSETH GLASS AS

Bolseth Glass AS ble etablert i 1961 og har de siste 15 - 20 årene vært en av Norges ledende fasadeentreprenører. Bedriften har hovedkontor og fabrikk i Sandane i Nordfjord, med montasjeavdelinger i Oslo og Bergen. Bedriften har de siste 10 årene hatt en omsetning på rundt 100-150 mill. kroner. Bedriften sysselsetter ca 70 personer. WWW.BOLSETH.NO


L1043643_SV2

I DIALOG MED ARKITEKTEN

"Bygningen har hatt et tydelig konsept med tre hovedgrep: bygrepet, fasadeuttrykket og den indre skulpturen. Bygningen ligger både som en del av byens kulturakse og i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk bybebyggelse på den andre siden. Byggets utforming er et resultat av et ønske om å tilpasse seg disse ulike bygningsformer og strukturer. Ved hjelp av lysberegninger ble det «skåret» i hovedvolumet slik at de gamle småhusene fikk sol på seg minst en gang om dagen. Dette har blitt byggets karakteristiske «vindskjeve» skråfasade". 

Les hele intervjuet med arkitekten her


Min arbeidsplass
Kontakt
video_iof_2

IoF ID - Digital identitet for dine Schüco-produkter

Se mer