Hva leter du etter?

Miljøsertifisering øker bygningens verdi

Næringsbygg blir i dag av økonomiske og miljømessige hensyn planlagt og bygget i henhold til ulike miljøsertifiseringsmetoder. Målsettingen er bygg basert på ressursvennlige materialvalg som reduserer negative effekter på miljøet og fremmer god helse for brukerne. Gjennomtenkt planlegging av bygningsskallet vil ha avgjørende betydning for energiregnskap og komfort, og dermed for poeng på kriterier som vektlegges av sertifiseringsordningene.  Schüco har gjennom rådgivningsselskapet Drees & Sommer fått evaluert sine produkter opp mot krav i Breeam, LEED og DGNB. Rapporten fra selskapet underbygger betydningen av gjennomtenkt design basert på materialer med lang levetid og enkle krav til vedlikehold. Schüco Norge bistår gjerne med å finne frem til best egnede løsninger og dokumentasjon av disse.

Robuste materialer og enkelt vedlikehold legger til rette for lang levetid og dermed også for en positiv effekt på økonomiregnskapet. Miljømessig skårer Schüco på løsninger for energieffektive bygg, brukervennlighet og utmerkede resirkuleringsegenskaper.


Schüco fasader kan utformes for optimalisering av dagslys, å sikre nødvendig solskjerming og for å bidra til ventilasjon av bygget. Schüco har allerede i flere tiår utført produktutvikling i sitt eget akkrediterte teknologi- og testsenter (akkreditert av Deutsche Akkreditierungsstelle) for å sikre ønsket kvalitet på systemene. 360° fokus på bærekraft innebærer at hele livssyklusen til et produkt fra produksjon, montering og anvendelse til ombruk eller gjenvinning vektlegges.

Rådgivning og planlegging med langsiktige perspektiv - EPD for aluminiumssystemer

Miljødeklarasjoner (EPD) for alle systemer som er brukt er viktige for 360 ° bærekraft. Schüco har integrert muligheten for å produsere EPD-tekster i kalkulasjonsprogramvaren SchüCal.


Eksempel på EPD'er for Schüco-systemene finner du i tillegg på hjemmesiden til vår EPD-programholder, Instituts Bauen und Umwelt e.V. (ibu)  https://ibu-epd.com/en/published-epds/


Det lave energiforbruket som systemene garanterer og de fornybare råvarene som brukes i skummet og pakningene går et skritt videre. Den nye byggevareforordningen sørger for at byggeprodukter er bærekraftige, noe som deretter kan verifiseres ved hjelp av EPD-er. Den integrerte tilnærmingen til konstruksjon og beregning gjør at spesifikasjoner gir pålitelig planlegging og kostnadssikkerhet.

Eksempel på EPD for vinduer, dører og fasader av stål

Schüco Jansen stålsystemer tilbyr bransjespesifikke miljødeklarasjoner (EPD) for vinduer, dører og fasader i samsvar med ISO 14025 og EN 15804, kan fås raskt, enkelt og til en lav pris fra ift Rosenheim testinstitutt. (www.ift-rosenheim.de/ift-model-epd):  


Åpne lenken til ift-nettsiden, og velg en EPD eksemplene på høyre side av nettstedet:  

  • • EPD Vinduer og løfte- og skyveelementer av stål, rustfritt stål og værbestandig stål
  • • EPD Fasader laget av stål, rustfritt stål og værbestandig stål
  • • EPD Dører og branndører av stål, rustfritt stål og værbestandig stål


Last ned ønsket skjema og send det til lenken som følger. IFT vil kontakte deg og sende det utstedte EPD-skjemaet.

image_eco_produkt

Ecoprodukt

ECOproduct er en metode som har til hensikt å gjøre det enklere for byggenæringen å velge miljøriktig. Metoden er utviklet av bl.a. Byggtjeneste, Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC og NAL Ecobox.

Metoden innebærer en vurdering av produkter til bygg i henhold til internasjonale standarder og referanser, i tillegg til norske myndighetskrav.

Produktet vurderes i forhold til fire punkter: inneklima, helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt, og resultatet vises på en enkelt måte med symbolene grønt (bedre enn gjennomsnittet), hvitt (gjennomsnittlig) og rødt (dårligere enn gjennomsnittet).

I Byggtjeneste sin database ligger alle produktene som har gjennomgått en slik vurdering i forhold til miljøegenskaper, slik at man enkelt kan gå inn og sammenligne produktene.

BREEAM-NOR, som miljøsertifiserer hele bygninger refererer til ECOproduct som en metode for å dokumentere valg av miljøvennlige produkter. Bruk av «ECOprodukter» gir også tilleggspoeng i BREEAM prosjekter.

Schüco har ECOproduct status for alle sine aluminiumprodukter som vinduer, dører, fasader og elementfasader og er derfor et trygt valg til BREEAM-NOR og andre prosjekter hvor miljø står i fokus.

SCHÜCO OPPNÅDDE SØLV I VUGGE-TIL-VUGGE-KONSEPTET

Vugge-til-vugge (C2C)-prinsippet, som skal sikre at kjemisk ufarlige og resirkulerbare bygningskomponenter benyttes, er retningsgivende for utviklingen av stadig flere Schüco produkter. “Vugge-til- vugge” innebærer at råmaterialer formes til produkter som kan gjenvinnes etter endt levetid og igjen bli til verdifulle råstoffer med sin opprinnelige kvalitet.

Tre av Schüco sine produkter har nå blitt sertifisert til sølvnivå av EPEA-instituttet i Hamburg, dette i henhold til den gjeldende C2C-standarden til The Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA. Schücos mest solgte fasade- og vindussystemer, Schüco FWS 50.SI og Schüco AWS 75.SI+ er blant disse.

Sertifikatet i sølv dokumenterer at minst 95 % (total vekt) av produktene har blitt vurdert og oppfyller instituttets strenge kriterier. Evalueringen skal fastlegge om materialet er ufarlig for mennesker og miljø, at det kan resirkuleres i et teknisk eller biologiske kretsløp, forbruk av energi og vann ved produksjon og de sosiale standardene på produksjonsstedet.

På lang sikt er mangel på råvarer et voksende økonomisk og miljømessig problem. Resirkulerbare materialer som er bundet opp i bygninger blir dermed mer verdifulle. Schüco vil derfor i fremtiden prioritere å utvikle sine produkter i henhold til disse standardene.

C2C

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Sertifisering av bygg
Dashboard
webspecial.m209.close