Hva leter du etter?

En 360° tilnærming til bærekraft

Krav til byggprodukter, livssykluskostnader og ansvar for ressursene

Miljøsertifisering og dokumentasjon

Byggenæringen skal imøtekomme stadig strengere krav til dokumentasjon av produkter med hensyn til direkte miljøbelastning og livssyklus. Som verdensomspennende aktør forholder Schüco seg bl.a. til byggsertifiserings-metoder som Leed, DGNB og Breeam, samt produktsertifiseringer som Cradle to cradle (C2C) og ECOproduct i Norge.

Fasadens / ytterveggens betydning for livssykluskostnader

Materialvalg og tekniske løsninger i bygningens ytterhud påvirker i betydelig grad livssyklus-kostnadene. Relativt sett høyere investeringskostnader i vinduer og fasader av aluminium, gjerne kombinert med styringssystemer for ventilasjon vil over tid kunne vise et positivt regnestykke. Redusert energiforbruk, enkelt vedlikehold og økt livslengde kombinert med materialer som kan gjenbrukes eller gjenvinnes fullstendig bidrar til interessant helhetsbilde.


I Tyskland innledet Schüco i 2018 et 3-årig samarbeid med World Wildlife Fund(WWF) der videre utvikling av en økologisk forsvarlig forretningsmodell samt kartlegging og verifisering av leverandørkjeden for råvarer var hovedformålene. Schüco arbeider videre som medlem av Aluminium Stewardship Initiative(ASI) for å gjøre hele leverandørkjeden transparent og definere standarder for aluminiumindustrien.

360° tilnærming, ressursforvalting og vugge til vugge

Med en 360° tilnærming til bærekraft tilbyr Schüco vindus- og fasadesystemer med tilhørende teknisk dokumentasjon for ressursvennlige, økonomiske og fremtidsrettede bygninger. Målsettingen er å legge til rette for et godt innemiljø, minimere energibehovet og optimalisere bruk av ressurser. Dette omfatter hele livssyklusen til produktet fra fremstilling, via bruksfase frem til gjenvinning av materialene.


Moderne bygningsteknologi innebærer høye krav til design, komfort og sikkerhet. Gode isolerende egenskaper, kontroll med solenergien og utnyttelse av fasaden som en del av ventilasjonskonseptet bidrar til å redusere CO2-avtrykket. Vugge-til-vugge prinsippet er retningsgivende for videreutviklingen av Schüco`s produktserier og stadig flere av disse Cradle-to-cradle(C2C)-sertifiseres. Kravene som stilles påvirker produktets utforming med tanke på at materialene som inngår enkelt skal kunne tilbakeføres til anvendbare råmaterialer for ny produksjon.

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
360° Bærekraft
Dashboard
webspecial.m209.close