Hva leter du etter?

...

Løsninger basert på høyeste kvalitets- og miljøstandarder

Forskningsrapporten «Limits to growth» fra 1972 og de senere års klima-toppmøter har ført til økt kunnskap og bevissthet om hvordan menneskelig aktivitet påvirker jorda. Dette har igjen ført til utvikling av lover, forskrifter og regelverk på ulike nivåer som skal bidra til å håndtere utfordringene vi står overfor, krav som også gjelder for byggenæringen.

Løsninger basert på høyeste kvalitets- og miljøstandarder

Svært mange bygninger i Norge er utført i henhold til eldre forskrifter. Dette innebærer at etterisolering, oppgradering av teknologi for kjøling og oppvarming og andre tiltak vil kunne redusere energiforbruket vesentlig. For eldre næringsbygg med glassfasader, men også for boliger ligger det potensielt store energigevinster i å oppgradere bygningens ytterhud. Ved å investere i gode løsninger basert på resirkulerbare materialer kan hver enkelt bidra til redusert energiforbruk og CO2-avtrykk.


Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Verdiorientert perspektiv for grønne bygninger
Dashboard
webspecial.m209.close