Hva leter du etter?

ISO 9001

Schüco ledelsessystemer for kvalitet vellykket sertifisert i henhold til EN ISO 9001

Kvalitetsstyringssystemet til Schüco International KG ble sertifisert for første gang i desember 1992 av den tyske foreningen for sertifisering av styringssystemer (DQS) i samsvar med den internasjonale kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001. Siden den gang er årlig overvåking gjennomført.

Standarden ISO 9001 angir kravene som kvalitetsstyringsavdelingen i et selskap må oppfylle. Ansvar og arbeidsprosedyrer presenteres transparent, og rammene for dette er gitt av ISO 9001.


Et sertifisert kvalitetsstyringssystem krever at et selskap oppfyller juridiske krav, spesifiserer regler og prosesser og forfølger mål i selskapet. I tillegg til målet om å optimalisere de interne forretningsprosessene når det gjelder kvalitet og service, skal Schüco-prosessene også støtte kundene og leverandørene når de samarbeider med Schüco. Vi tar hensyn til alle relevante aspekter for dette - fra anskaffelse av varer og råvarer til utvikling, produksjon, markedsføring, logistikk og avfallshåndtering.


Målet er å sikre de høyeste standardene for alle produkter og tjenester. Dette bidrar ikke bare til å unngå feil, men også til en kontinuerlig forbedring av alle produkter og prosesser. I det internasjonale markedet er ISO 9001 DQS-sertifikatet et anerkjent bevis for et fungerende kvalitetsstyringssystem.

DQS-sertifikatet er et bevis på at Schüco tar hensyn til og implementerer alle relevante krav som stilles til et kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001-standarden. 


Schüco sertifikatet ISO 9001 finner du her:

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
ISO 9001
Dashboard
webspecial.m209.close