Hva leter du etter?

CO2-regnskap

Schüco har allerede gjort mange ulike tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. For eksempel ble det innført en bygningsovervåkning på alle avdelinger, oppvarmingen av store deler av hovedkontoret i Bielefeld ble omstilt til fjernvarme som gir lavere utslipp, og det ble innført nye og enhetlige systemstyringsverktøy for å optimere transportlogistikken.

Tiltak for å redusere CO2

10% mindre strømrelaterte utslipp

Videre har Schüco siden 1. januar 2012 brukt grønn elektrisitet ved alle sine fasiliteter i Tyskland, en endring som reduserte strømrelaterte utslipp til 10 % av tidligere verdi allerede i 2012. Flere tiltak er også iverksatt, som reduksjon i papirforbruk og mengden utskrifter, nye rammebetingelser for tjenestereiser, samt informasjons- og opplæringskampanjer. Fokuset er på medarbeiderne i Schüco, som bidrar i betydelig grad gjennom miljøbevissthet i sitt daglige arbeid og sitt engasjement for gjennomføring av miljøvennlige tiltak til å redusere CO2-utslippene.

Bestemme karbonutslippet

Verifisering
For å bestemme Schüco sine karbonutslipp, har CO2-utslippene ved energiforbruket for produksjon, belysning, kjøling og oppvarming av alle bygninger, transportlogistikk, forretningsreiser og reiser til og fra jobb, samt for papir- og utskriftsforbruk blitt regnet ut. Alle innsamlede primærdata ble sjekket av TÜV NORD CERT og for beregningen av CO2-fotavtrykket ble standarden TN-CC 020: 2011-08 brukt.

Resultat

Med sitt første CO2-regnskap la Schüco grunnlaget for en vedvarende reduksjon i CO2-utslippet og en bedre miljø- og energistyring. Det ble tatt hensyn til alle klimarelevante drivhusgasser som oppsto under forretnings- og produksjonsprosesser i Tyskland i 2011. Omregnet til CO2-ekvivalenter utgjorde dette ca. 74.000 tonn. Den største andelen med over 50 % stod energiforbruket i bygninger inkludert produksjon for, etterfulgt av transport, reise til og fra jobb, forretningsreiser og til slutt papir- og utskriftsforbruk.


I 2012 klarte Schüco å redusere sine CO2-fotavtrykk, med mer enn en tredjedel, mye takket være overgangen til grønn energi.  Mens den verifiserte CO2 -ekvivalenten i 2011 var 74.292 tonn, var denne verdien i 2012 redusert til 46.040 tonn. Den største andelen utgjorde transport, med 40 % av energiforbruket.  


For 2016 viste CO2-balansen et totalutslipp som beløp seg til 27,890 tonn. Reduksjonen på nesten 40% sammenlignet med 2012 kan spores til reduksjon i omfanget av forretningsaktiviteter, tiltak for å spare energi og økt energieffektivitet.


Ved å definere ambisiøse mål og konkrete tiltak, tar Schüco eierskap til målene for klimatoppmøtet i Paris og gir sitt bidrag til å nå disse målene.

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
CO2-regnskap
Dashboard
webspecial.m209.close