Hva leter du etter?

...

Schüco ledelsespolitikk

Ansvar for kvalitet

En aktiv kvalitets-, miljø-, energi-og HMS-ledelse er en viktig del av Schücos ledelsespolitikk. Vi vurderer her alle relevante aspekter – fra innkjøp av varer og råvarer, via utvikling, produksjon, markedsføring, distribusjon og logistikk helt fram til skroting.

Disse elementene har som mål, å sikre de høyeste standarder innen alle områder og prosesser for alle produkter og tjenester. Dette bidrar ikke bare til å unngå feil, men for å oppnå en kontinuerlig forbedring på alle produkter og prosesser.

Som en del av ledelsessystemet baserer Schüco International KG seg på kravene til internasjonale standarder for kvalitet DIN EN ISO 9001, for miljøvern DIN EN ISO 14001, for energistyring DIN EN ISO 50001 samt de juridiske retningslinjene for helse og sikkerhet.
De respektive nasjonale lover og bestemmelser forstås som minimumskrav. I hele Schüco gruppen forsøker vi å oppnå en grad av sikkerhet, helse og miljø som ligger over dette.

Mennesket i fokus

Helsen og sikkerheten til våre medarbeidere og kunder samt et sosialt ansvar overfor publikum er en del av vårt selskaps mål og er ledelsens ansvar. Schüco pålegger alle ansatte å overholde kravene i lover, standarder og retningslinjer, for å sikre velferden til våre kunder og samarbeidspartnere, våre medarbeidere og miljøet. Herunder er erfaringer og ansvarsbevissthet, samt den daglige gjennomføringen av våre prinsipper grunnlaget for alle handlingene til våre medarbeidere og kontraktspartnere.

Framskritt av overbevisning

Schüco forbedrer kontinuerlig sine systemer, prosedyrer og prosesser i tett samarbeid med leverandørene, for å øke kvaliteten på produkter og tjenester. Vi ønsker å tilfredstille våre kunders forventninger og overgå dem. Schücos ledelsessystem, hvis omfang og effektivitet på gjennomføringen blir gjennomgått regelmessig, sikrer kontinuerlig og kvalifisert utvikling. Alle medarbeidere blir oppmuntret av selskapets ledelse til å stimulere til og støtte innovasjoner som bedrer systemeffektiviteten.

Lev bærekraftig

Å beskytte miljøet, forebygge miljøforurensing og effektiv bruk av eksisterende energiressurser er en viktig del av selskapets politikk.


Schüco tilbyr med sine produkter systemløsninger for bærekraftige bygninger, noe som bidrar til å bruke energi effektivt. Dette kan gjøres med en reduksjon av energibehovet, og / eller med en bedre utnyttelse av energien. Miljøvern og sikkerhet, økonomisk suksess og sosial handling er like viktig for Schüco.


Ledelsen i Schüco International KG sikrer at nødvendige ressurser er tilgjengelige for å oppnå de ønskede mål. Den er ansvarlig for definisjonen, gjennomføringen og avgrensningen av prinsippene som er angitt her, og gjennomgår og oppdaterer disse kontinuerlig.

Bærekraft

Last ned brosjyrer

baerekraft-mann-teaser
Schüco ledelsespolitikk
Dashboard
webspecial.m209.close