Hva leter du etter?

...
Bærekraft

Menneskets helse i intelligente miljøbygg

schueco_helse i bygg_data

Bygninger representerer opp mot 40 % av klodens totale energiforbruk. Fokuset knyttet til energieffektive bygninger med mindre fotavtrykk og en plan for gjenbruk av materialene er derfor riktig om vi ønsker å nå klimamålene og overlate jordkloden i god forfatning til de neste generasjoner. Byggeforskriftene legger i hovedsak opp til et sterkt fokus på energi, noe som kan gå på bekostning av andre livsnødvendige faktorer.

Stadig tettere og tykkere vegger og mindre naturlig ventilasjon forsterker grensen mellom ute og inne. Det reduserer vindusarealet og gir oss mindre tilgang på det livsnødvendige dagslyset. Sett på bakgrunn av at nesten 90 % av tiden vår tilbringes innendørs, må vi stille spørsmål om fokuset på energi og miljø samtidig setter brukeren, altså oss mennesker, i midtpunktet. Bygningsfasaden burde ideelt sett fungert mer som menneskets hud enn som en tett regnfrakk. Vinduer som kan åpnes tilfører ikke bare frisk luft, men slipper også inn lyder og lukter fra naturen. Vegger og dekker av tunge materialer absorberer uønsket varme og fordeler den over døgnet. Ikke minst innebærer generøse glassflater at naturen utenfor smelter sammen med byggets indre.

Enda viktigere er kanskje tilgangen på naturlig lys, som i tillegg til å redusere behovet for kunstig lys har vesentlig effekt på vårt velvære. Mangel på dagslys og forskjøvet døgnrytme («social jetlag») svekker helsen og øker blant annet risiko for depresjon, fedme, diabetes og dårlig tannhelse. Så hvordan kan vi for eksempel skape sunne arbeidsmiljø som holder brukeren frisk og opplagt?

Sunne arbeidsmiljøer

Optimale arbeidsforhold sikrer best mulig resultat. Dette høres så enkelt ut, men er langt fra en selvfølge. Så tidlig som på 1960-tallet fant amerikanske undersøkelser ved Buffalo Organisasjon for sosial og teknologisk innovasjon (BOSTI) at med det ideelle arbeidsmiljøet i forhold til termisk, luftkvalitet og belysning, økes produktiviteten og trivsel med 15%. Det er også en klar sammenheng mellom romklima og helse. Sentrale faktorer her er regulær tilførsel av frisk luft ved hjelp av behovsstyrt ventilasjon og effektiv solskjerming i forbindelse med transparens og størst mulig grad av naturlig lysinnslipp. Dette øker brukerens trivsel og forbedrer konsentrasjon og ytelse.

The Future Office

Schüco jobber med konsepter for the Future Office. Dette inkluderer spesifikke ideer og tilnærminger til relevante temaer som tilgang på naturlig lys, solskjerming, luftkvalitet, antibakterielle overflater, lydisolasjon, temperatur og automatisering. I tillegg til disse faktorene, er sikkerhet og optimal funksjonalitet på fremtidens arbeidsplass også i planene for the Future Office.

Intelligent automatisering, optimal klimakontroll

I dag er sammenkobling av bygningsfunksjoner en av nøkkelfaktorene for effektiv og bærekraftig drift av bygg. Hovedformålet med å velge bygningsautomatikk med Schücos systemer er å skape en bærekraftig forbedring i kvaliteten i våre oppholds- og arbeidsmiljøer. Utvalget inkluderer nøkkelfrie inngangssystemer, vindus- og skyvesystemer som kan betjenes uten anstrengelse, og brukerspesifikk kontroll og regulering av solskjermingen. Sistnevnte bidrar til optimalt bruk av naturlig lys samtidig som kravene til klimaanlegg minimeres.

Menneskets helse i intelligente miljøbygg
Dashboard
webspecial.m209.close