Hva leter du etter?
...
Norsk håndverk

I dialog med arkitekten på Jonsvollskvartalet

jonsvollkvartalet-pageintro-bilde

Jan Erik Rossow fra Arkitektgruppen Cubus AS i Bergen er arkitekten bak det fascinerende Jonsvollkvartalet, et praktbygg som har tatt det meste av hans tid i de åtte årene han har bodd i Bergen. Bakgrunnen for den valgte arkitekturen og hvordan denne legger til rette for et godt arbeidsmiljø, får vi vite i dialog med arkitekten.  

dcs_touch_display_data

FASADENS BETYDNING

"Fasaden skal være inviterende og gi inntrykk av transparens og åpenhet. Det har også vært viktig med en tydelig arkitektur som går i dialog med omgivelsene, samtidig som den gir bygget en egen identitet" 

Jan Erik Rossow fra Arkitektgruppen Cubus AS

Dere har valgt en moderne arkitektur med mye glass i fasaden, samt en åpen struktur i midten av bygget. Hva er konseptet og tanken bak?

-Bygningen har hatt et tydelig konsept med tre hovedgrep: bygrepet, fasadeuttrykket og den indre skulpturen. Bygningen ligger både som en del av byens kulturakse og i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk bybebyggelse på den andre siden. Byggets utforming er et resultat av et ønske om å tilpasse seg disse ulike bygningsformer og strukturer. Ved hjelp av lysberegninger ble det «skåret» i hovedvolumet slik at de gamle småhusene fikk sol på seg minst en gang om dagen. Dette har blitt byggets karakteristiske «vindskjeve» skråfasade.

dcs_Testperson_data
For å få gode tredimensjonale opplevelser av rom er det viktig at daglyset kommer fra ulike retninger

Dobbelfasaden i glass gir et spennende kunstnerisk bilde. Ligger det noe dypere mening med valget av denne fasadeløsningen?

-Fasaden skal være inviterende og gi inntrykk av transparens og åpenhet. Det har også vært viktig med en tydelig arkitektur som går i dialog med omgivelsene, samtidig som den gir bygget en egen identitet. Utformingen av fasaden har derfor hentet inspirasjon fra byggene rundt ved bl.a. ha elementer av tre i fasaden. I tillegg har nærheten til vannet og sjøen vært en viktig valg som metafor for utformingen av det ytterste laget i en dobbel fasade. Vannet er et viktig element på Vestlandet og derfor brytes glassene som bølger rundt hovedvolumet.  Brytningen i glasset er også en søkt metode for å bryte ned fasaden til en menneskelig skala. Dette gjør det nye finansbygget til en inviterende og viktig del av byvevet.             

-Været og himmellyset i Bergen er veldig spesielt, og endrer seg hele tiden fra skyet til solskinn. Fasaden skulle endre uttrykk med det skiftende været på Vestlandet. Relieffene i den bølgende fasaden der glasset går ut og inn er med å forsterke dette og gir en stadig endring i byggets utrykk, - gjennom hele døgnet og de ulike årstidene.

Jonsvollkvartalet er arbeidsplassen til mange mennesker. Her skal de jobbe, møtes, spise og føle seg bra. Hvordan ble strukturen i bygget i forhold til menneskenes behov?

-Et indre skulpturelt atriet er byggets kjerne- et fellesrom der de ulike leietakerne og medarbeiderne møtes. Målet har vært å skape et aktivt rom med møteplasser for arbeid og diskusjoner, der synergieffekter av å samle de ulike bedriftene i bygget kommer til sin rett. Dette er løst med rause fellesarealer, uformelle møterom og –plasser i atriet, som danner arena for nye arbeidsformer. Her krysses alle veier og tilfeldige møter /diskusjoner oppstår. Atriet er utformet med sterke assosiasjoner til den norske natur med fjell og bresprekker. Lyset filtreres gjennom tak og fyller rommet med et diffust nordiske lys, der rommets karakter endrer seg etter skiftende værforhold. Form, fargevalg og materialer gir bygget en indre skulpturell identitet, der lys, tre og stein har vært førende materialvalg for å skape tidløse rammer for fremtiden.

-Atriet fremstår med forskjellige egenskaper, avhengig av om det er dag eller natt. På dagtid er det et lyst og solfylt rom, fylt av energi, der man tydelig kan se hva som skjer i rundt i bygget. Om kvelden fremstår det som et opplyst skulpturelt rom som knytter sammen hele byggets indre.

Hvordan har dere ivaretatt dagslyset i bygningen?

-Helt fra begynnelsen av prosjektet har vi hatt stor fokus på å få mye dagslys inn i bygget. Vi har jobbet bevist med å få til et kompakt bygningsvolum iht energikrav. Slik at vi kunne sikre vinduer som gikk fra gulv til himling i alle fasader. Når dagslyset treffer rett på gulv og himlingsflatene reflekteres det lenger inn i bygget. Atriet er utformet som en skulpturell og identitetsbringende form i rommet. Som en del av dette har det blitt fokusert på hvordan atriet skulle bringe dagslys så langt inn og ned i bygget som mulig. Alle overflater og materialer i atriet som f.eks. himling og rekkverk er lyse for at de skal reflektere lyset.

For å få gode tredimensjonale opplevelser av rom er det viktig at daglyset kommer fra ulike retninger. Derfor har vi vært bevist på å få til gjennomgående lys og utsyn gjennom bygget og alle innganger mellom fellesarealer og kontorarealer er laget brede og med glassdører. Glasstaket er også med på å bringe lys langt ned i bygget og gi fellesarealene en ekstra dimensjon.

Kontorarealene og spesielt fellesarealene rundt atriet har blitt gode rom å være i og tilbakemelding fra brukerne er at mange ansatte har fortalt at daglige hodepiner har gitt seg etter at de flyttet inn i nytt bygg.


Les mer om prosjektet Jonsvollskvartalet her

KORT OM ARKITEKTGRUPPEN CUBUS AS

Arkitektgruppen CUBUS AS er et av Vestlandets største arkitekt- og planleggingsmiljø. De søker tverrfaglighet i sine prosjekt og tilbyr høyt kvalifisert kompetanse innen planlegging, landskapsarkitektur og byggarkitektur.  Som tverrfaglig kontor har bedriften gjennomført prosjekt fra byplanleggingskala ned til gatemøbleringsdesign. De holder til i Bergen sentrum og har mange av sine prosjekt i bergensområdet og på Vestlandet, men også i resten av landet.

Les mer om arkitektkontoret her


I dialog med arkitekten på Jonsvollskvartalet
Dashboard
Lukk