Schüco zoeken

Vakgebieden

Monsterwerkplaats

Monsterwerkplaats

In de Schüco monsterwerkplaats worden alle bouwelementen en proefelementen zoals in een eigen metaalbouwbedrijf geproduceerd. Met de uitbreiding van 700 naar ruim 2000 vierkante meter staat onder andere een CNC gestuurd profielbewerkingscentrum en een dubbele verstekzaag ter beschikking. Bovendien is er veel plaats voor nieuwe machines.

Alle nieuwe systemen worden in deze werkplaats eerst gebouwd en vervolgens getest. Het atelier is zodoende de beste metaalbouwer van Schüco. Dankzij de nieuwbouw is de monsterwerkplaats niet alleen breder geworden, om de meest uiteenlopende profielen en systemen parallel te kunnen bewerken, maar het kan tegelijkertijd een hoger aantal tests uitvoeren.

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek

Geluidsisolatie van het oorspronkelijke onderdeel

De betrouwbare geluidsisolatie van een gevel kan slechts functioneren indien de geluidsoverdracht via de buitengevel voorkomen wordt. Schüco kan dit in het technologiecentrum niet alleen met originele bouwonderdelen precies controleren, maar ook de oorzaken voor eventuele fouten opsporen, om het bouwonderdeel daaropvolgend te optimaliseren. Dit is bijvoorbeeld bijzonder belangrijk voor de geluidsisolatie van flexibel in te zetten kamerscheidingssystemen in kantoren. Want ook na een ombouw van binnenruimtes moet precies in gevoelige ruimtes vertrouwelijkheid door geluidsisolatie geboden worden. Voor de realistische metingen op het gebied van bouwakoestiek staan vier ruimten ter beschikking die losgekoppeld zijn van elkaar, die ook losgekoppeld zijn van trillingen van de rest van het technologiecentrum.

Schüco geeft advies aan opdrachtgevers, gevelfabrikanten, aannemers en architecten bij moeilijke bouwakoestische kwesties. Bovendien voert Schüco metingen uit aan de bouw voor het verzekeren van de productie- en montagekwaliteit of voor de akoestische begrenzing in vergelijking met andere gebouwen. Daar komen nog testen bij voor speciale projectoplossingen of simulaties bij bijzondere akoestische eisen.

Controle van componenten en materialen

Controle van componenten en materialen

Buigen, trekken, drukken - niets blijft verborgen

De eigen bouwonderdelen en materiaaltesten zijn een traditie bij Schüco. De controle begon in 1967, in 1968 werd de eerste universele testmachine gebruikt van de technische universiteit in Braunschweig. Vandaag worden naast statische en dynamische druk-, buig- en trektesten ook testen over de mechanische prestatie van thermisch gescheiden kozijnen en vleugels uitgevoerd. De tests vinden plaats bij kamertemperatuur binnen het bereik van -20°C en +80°C in een afgesloten meetruimte. Ook de wijziging van testlichamen onder gedefinieerde gewichts- en temperatuurinvloed wordt over een periode van maximaal 1000 uur getest. Er zijn ook tests mogelijk waarvoor nog geen norm bestaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bepaling van testwaarden voor de statische berekening van verbindingen. Deze worden telkens na afspraak met de opdrachtgever bepaald, niet alleen voor bouwonderdelen en materialen, maar vaak ook op het gebied van milieusimulatie, en indien nodig ook in de andere testdomeinen van het Technologiecentrum.

Dichtheidstest

Dichtheidstest

Orkanen krijgen geen kans

Schüco beschikt in het technologiecentrum over de grootste indoor gevelproefopstelling in Europa. In de nieuw gebouwde hal van 18 m hoog, kunnen verbonden gevelelementen tot 21 m breed en 13 m hoog getest worden. Daarmee kan Schüco op realiteitsgetrouwe manier grotere en complexere constructies dan ooit tevoren testen. De uitbreiding vormt een grote stap om de toenemende eisen van klanten op lange termijn te vervullen. Naast uitspraken over productie- en montagekwaliteiten staan deze testen toe om vroegtijdig de constructieve kwaliteit van speciale oplossingen te evalueren. Ook foutenanalyses en consultancy behoren tot de taken van Schüco.Dichtheidstests van individuele bouwelementen tot complete gevelelementen omvatten tests van de slagregendichtheid, luchtdoorlaatbaarheid en windlast. Bij geveltests wordt onder andere de dynamische windlast getest, waarbij ook op het aflopende regenwater van buitenaf een sterk turbulente luchtstroom wordt toegepast. Daarnaast worden dichtingen getest met de simulatie van plafondbewegingen of valbeveiligingen wanneer het volledige gebouw beweegt.

Elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit

Betrouwbare elektronica en hoge gebouwbescherming

Alle producten van Schüco, die voorzien zijn van elektronische onderdelen - geldend voor eigen producten als ook ingekochte producten bij derden -, moeten hun elektromagnetische compatibiliteit bewijzen. Dit vereist gestandaardiseerde testen op het gebied van onderlinge storing en interferentiestraling van bouwonderdelen. Op die manier wordt gegarandeerd dat geen fouten of storingen optreden en dat geen schadelijke elektromagnetische golven afgestraald worden. Tegelijkertijd controleren beschermingstests of bouwonderdelen voldoende beschermd zijn tegen milieu-invloeden zoals bijvoorbeeld voldoende bestand tegen stof en water of dat gevaarlijke en spanningsveroorzakende onderdelen voldoende afgeschermd zijn. Daarmee reageert Schüco op de sterk toenemende verspreiding van gemotoriseerde, aangedreven en energie-opwekkende gevels, ramen en deuren. Alle tests gebeuren reeds vroeg in het ontwikkelingsstadium,. maar ook in reeds gerealiseerde projecten. De IP-beschermingstesten omvatten alle voor Schüco-producten relevante tests zoals spatwaterdichtheid (IPX1, IPX2, IPX3 en IPX4), bescherming tegen de toegang van gevaarlijke en spanningsveroorzakende onderdelen (IP1X, IP2X, IP3X en IP4X) en stofdichtheid (IP5X en IP6X). Ze maken een eenduidige beoordeling van de eigen of ingekochte producten mogelijk en garanderen een hoge mate van betrouwbaarheid.

Mechanica, levensduur en veiligheid

Mechanica, levensduur en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid centraal

Een centraal onderwerp van het Schüco​ technologiecentrum is het thema mechanica, levensduur en betrouwbaarheid. Hier worden ramen en deuren, schuifdeuren, zonweringen en elektrische motorbedieningen getest over een zeer lange periode. Daarbij bereiken ramen tot 20.000 en deuren tot maar liefst 1 miljoen openings- en sluitcycli. Ook de functionaliteit van kabelovergangen van motoraangedreven ramen en deuren wordt hier gecontroleerd. Veel gebruikt wordt de proefopstelling voor mechanische tests op het gebied van de inbraakbestendigheid van ramen, deuren en schuifdeuren, ook in combinatie met statische en dynamische inbraaktests. De duurzaamheidstests van complete beslagen gebeuren met krachtige robots. Dankzij deze uitgebreide testfaciliteiten claimt Schüco de hoogste mate van systeembetrouwbaarheid .

Kogelwerendheid

Kogelwerendheid

Kogelbestendig

In de nieuwe kogelwerendheidstest worden proefmodellen (inclusief kogelwerende beglazing)  uit verschillende hoeken en op verschillende afstanden tot 25 m beschoten met uiteenlopende projectielen. Wanneer het resultaat kan overtuigen binnen de norm, wordt het proefmonster ingedeeld in een van de kogelwereldheidsklassen van FB1 tot FB7. Deze gelden voor alle kogelwerende elementen die met de ramen-, deuren- en vliesgevelsystemen van Schüco geproduceerd kunnen worden. Op die manier wordt gegarandeerd dat bij een beschieting het projectiel niet in de binnenruimte kan binnendringen en ook dat aan de binnenkant van het proefmodel geen materiaal of glas afsplintert. Schüco voert met de eigen beschietingstests een gestandaardiseerde voortest uit. Daartoe is het ook vereist dat de schietsnelheid exact gemeten wordt. Bij een dubbelwandige kogel met harde kern bedraagt deze snelheid tot maar liefst 810 m/s, dat is bijna drie keer de snelheid van het geluid.

Milieusimulatietest

Milieusimulatietest

Elk klimaat in de kijker

Wanneer de betrouwbaarheid van gevels  in verschillende klimaatzones in de wereld in het geding is, zijn millieusimulatietests essentieel. Dit geldt ook voor kennis over het verouderingsgedrag van materialen, oppervlakken en producten op basis van warmte, koude, vochtigheid, UV-licht en corrosie. Daartoe beschikt het Schüco technologiecentrum over uiteenlopende mogelijkheden, zoals een differentieelklimaatkamer voor bouwonderdelen en complete elementen  met een maximale afmeting van 3.000 x 3.000 m. Hier worden de temperatuur- en vochtverschillen tussen binnen- en buitenruimte gesimuleerd.

Meer informatie

Verder lezen