Schüco zoeken

360° duurzaamheid

Levenscycluskosten en behoud van hulpbronnen

DE SCHIL VAN EEN GEBOUW EN DE LEVENSCYCLUSKOSTEN

De schil van een gebouw is vaak goed voor een groot deel van de levenscycluskosten. Hoewel er aan het begin van de levenscyclus relatief hoge aanschaffingskosten zijn voor aluminium ramen en gevels of ventilatiesystemen, is de berekening voor gebouwen een heel ander verhaal wanneer lager energieverbruik, verminderde onderhoudsvereisten en het monetaire gebruik van gerecycled materiaal wanneer het gebouw vele decennia later afgebroken en gerecycled, worden ze allemaal meegeteld in de vergelijking.

Deze manier van kijken naar de cyclus moet ook rekening houden met het comfort op de werkplek en het hoge productiviteitsniveau voor werknemers in werkruimten met optimale ventilatie, om cruciale besluitvormingscriteria vast te stellen. Dit omvat het werk dat Schüco uitvoert met het WWF (World Wildlife Fund) en het ASI (Aluminium Stewardship Initiative), om de hele aluminium toeleveringsketen onder de loep te nemen volgens ecologische en sociale criteria. Schüco ondersteunt deze waardegerichte perspectieven voor moderne gebouwen met zijn uitgebreide concept van 360 ° duurzaamheid.

360° AANPAK, OMGAAN MET GRONDSTOFFEN EN CRADLE TO CRADLE

Met de uitspraak 360° duurzaamheid stelt Schüco zich de eis om hulpbronbesparende, economische en toekomstgerichte gebouwen aan te bieden. Het is de bedoeling ergonomische en gezondheidsbeschermende werk- en woonruimtes mogelijk te maken, het verbruik van energie te minimaliseren en de hulpbronnen te sparen. Dit geldt voor de volledige levenscyclus van een product: van de productie tot het gebruik tot de mogelijkheid van recycling. 

Moderne bouwtechnologie moet daarom voldoen aan hoge eisen op het gebied van design, comfort en veiligheid. Tegelijkertijd verminderen gebouwen de CO2-uitstoot door thermische isolatie en geoptimaliseerde ventilatie. Dankzij hun intelligente ontwerpen en recyclebare componenten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan het omzetten van grondstoffen in producten die na gebruik aan het einde van hun levenscyclus verwerkt kunnen worden en weer waardevolle grondstoffen worden. . Dit 'Cradle-to-Cradle'-principe (C2C) is het model voor een toenemend aantal producten van Schüco.

Duurzaamheid bij Schüco

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

360° duurzaamheid
Dashboard
Close