Schüco zoeken
...

Product standaard EN 16034

Wat is de EN 16034-norm? De productnorm EN 16034 voor deuren en ramen met brand- en / of rookwerende eigenschappen in combinatie met EN 14351-1 voor ramen en buitendeuren treedt op 1 november 2019 in werking. Vanaf deze datum gaan alle nationale goedkeuringen voor buitendeuren en ramen met brand- en / of rookwerende eigenschappen zijn niet meer geldig.

Wat heeft het met mij als constructeur te maken?

  • Wat verandert er en waarom is de datum 1 november 2019 zo belangrijk?
  • Wat betekent dit voor fabrikanten?
  • Hoe ondersteunt Schüco fabrikanten met betrekking tot EN 16034?
  • Waarom nu met dit onderwerp omgaan?


Wat verandert er en waarom is de datum 1 november 2019 zo belangrijk?


EN 16034 is geharmoniseerd en is sinds de introductie in 2016 van kracht, samen met de nationale normen.
Deze fase wordt de coëxistentiefase genoemd. De coëxistentiefase in combinatie met EN 1435-1 voor externe deuren en ramen eindigt op 1 november en EN 16034 wordt van kracht op 2 november 2019. Op deze datum zullen alle nationale goedkeuringen voor buitendeuren en ramen met brand- en rookbeschermingsvereisten daardoor ongeldig worden.

Brand- en rookwerende deuren voor binnengebruik zijn momenteel nog niet mogelijk met CE-markering. De reden hiervoor is dat EN 14351-2 nog niet is gepubliceerd in het Europese officiële tijdschrift. De coëxistentiefase kan pas beginnen als de standaard is gepubliceerd.

De lengte van de coëxistentiefase is nog niet bekend. Het wordt echter minimaal een jaar. Aangenomen wordt dat deze fase daadwerkelijk twee jaar zal duren. We zullen je op de hoogte houden. Na het einde van de coëxistentiefase voor binnendeuren volgens EN 14351-2, zijn de nationale goedkeuringen / algemene bouwautoriteitstestcertificaten hier ook niet meer geldig. Tot die tijd kan de nationale markering (in Duitsland: goedkeuringen en Ü-markering) worden gebruikt.

Brandwerende vaste beglazing (F30, F60, F90) wordt niet beïnvloed door de Europese norm. Nationale goedkeuringen kunnen ook in de toekomst worden gebruikt.

Wat heeft dit met mij als constructeur te maken?


EN 16034 bevat eisen voor de fabrikant van brand- en rookwerende barrières.

Het voldoen aan de eisen in overeenstemming met deze norm wordt bevestigd door een certificaat van prestatiebestendigheid (afgegeven door een productcertificatie-instelling). Zodra EN 16034 van kracht wordt, kan de fabrikant hiermee producten op de markt brengen met de CE-markering.


Meer informatie over het certificeringsproces

Hoe ondersteunt Schüco fabrikanten met betrekking tot EN 16034?


De introductie van EN 16034 klinkt als een hoop werk voor u als constructeur, en dat is het ook.

Het grootste deel van het werk hoeft echter maar één keer te worden uitgevoerd. We willen u hier zo goed mogelijk ondersteunen en bieden u het volgende:


Kijk hier voor meer informatie

Waarom nu met dit onderwerp omgaan?

Zoals reeds vermeld, zijn momenteel alleen EN 16034 en EN 14351-1 voor buitendeuren en ramen geharmoniseerd. De geharmoniseerde norm EN 14351-2 voor binnendeuren moet nog worden geharmoniseerd en gepubliceerd. Zoals eerder vermeld, zal er een coëxistentiefase zijn zodra de standaard is gepubliceerd. De nationale goedkeuringen voor intern gebruik blijven geldig tot het einde van deze coëxistentiefase.

Waarom doe je dan nu al het zware werk?

  • Concurrentievoordeel, aangezien alle specificaties kunnen worden verwerkt (zowel in overeenstemming met nationale regels als EN-normen)
  • Projecten kunnen ook op EU-grondgebied worden uitgevoerd
  • Productverbeteringen zijn mogelijk, b.v. rookdeuren voor extern gebruik
  • Er is momenteel nog voldoende capaciteit beschikbaar bij de productcertificatie-instellingen
  • De omschakeling is sowieso op middellange termijn nodig


Laten we contact houden!


Het onderwerp is zeer relevant voor zowel yo.u als fabrikant en ons als systeemleverancier. We houden graag contact met u en ondersteunen u bij de implementatie van EN 16034. Neem bij vragen contact op met een van onze buitendienstmedewerkers, zij helpen u graag verder.