Schüco zoeken
  • Gevelbouwers
  • Wat heeft dit met mij als constructeur te maken?
...
  • Gevelbouwers
  • Wat heeft dit met mij als constructeur te maken?

Wat heeft dit met mij als constructeur te maken?

De volgende vereisten zijn op u van toepassing als fabrikant voor certificering:

  • Sluiting van een CE-licentieovereenkomst met Schüco waarin expliciet gebruik kan worden gemaakt van de verstrekte classificatierapporten en de nieuwe CE-order- en fabricagehandleidingen voor brand- en rookbeveiliging.
  • Een Factory Production Control (FPC) in de fabriek die voldoet aan de eisen van de productnorm (en)
  • Monitoring door derden, d.w.z. een succesvolle initiële inspectie van de fabriek en jaarlijkse monitoring van de FPC door een aangemelde productcertificatie-instelling.

Na een succesvolle eerste inspectie voor de FPC wordt het certificaat voor prestatiebestendigheid verleend.


Het product kan dan op de markt worden gebracht op basis van een prestatieverklaring en CE-markering.


Hoe ondersteund Schüco de gevelbouwers?