Schüco zoeken
...

Hoe ondersteunt Schüco fabrikanten?

Training / CE licentie overeenkomst

Schüco biedt twee verschillende modellen voor het verkrijgen van een CE-licentie.


 1. U beschikt al over de brandbeveiligingslicentie voor nationale goedkeuringen:

Fabrikanten die al een brandbeveiligingsopleiding hebben gevolgd, hoeven slechts één CE-opleiding te volgen om hun CE-vergunning te updaten.

Wat voor soort training is het?
Klassikale training of online trainingen

Waar wordt de training gegeven?
Uw Schüco-contactpersoon stelt u op verzoek de precieze trainingslocaties ter beschikking.

Wanneer vindt de training plaats?
Deze trainingen vinden plaats vanaf begin 2020

 • Uitleg van normen en regels voor CE-markeringen\
 • ntroductie van de nieuwe documentatie zoals classificatierapporten en handleidingen voor bestellingen en fabricage
 • Het proces van CE-markering: het opstellen van een prestatieverklaring, de vereiste documentatie van de werkplaats tot de bouwplaats en het afgeven van een CE-markering voor de klant.

Wat wordt er getraind?

 • Uitleg over de normen en spelregels voor CE-markeringen
 • Inleiding tot de nieuwe werkdocumenten zoals Zowel classificatierapporten als order- en productiecatalogi
 • Volgorde van de CE-markering - van het opstellen van een prestatieverklaring via de documentatie die vereist is van de werkplaats tot de bouwplaats tot het afgeven van de CE-markering voor de klant.

Let op

Gevelbouwers die al een brandbeveiligingslicentie hebben, maar pas na november 2019 op het gebied van CE-markeringen voor brand- en rookwerende deuren en ramen in buitentoepassingen (EN 16034 / EN 14351-1) en later ook in binnentoepassingen (EN 16034 / EN 14351 -2) aan de slag wilt, kan dit ook doen als onderdeel van de BS 2 omscholing seminars. Data voor het volgen van een van deze trainingen (6 keer per jaar) zijn te vinden in het trainingsprogramma voor partnerbedrijven voor 2020.

2. U beschikt niet over de brandbeveiligingslicentie voor nationale goedkeuringen:


Fabrikanten die geen brandbeveiligingslicentie hebben voor Schüco-brandbeveiligingssystemen, kunnen deelnemen aan het brandbeveiligingsseminar BS 1 voor nieuwe klanten, dat deel uitmaakt van het Schüco-trainingsprogramma voor partnerbedrijven.


 • Normen en regels, evenals een inleiding tot EN 16034
 • Presentatie van de Schüco brand- en rookbeveiligingssystemen
 • Monitoring door derden
 • Brandwerend glas
 • Juridische uitdagingen


Data voor trainingen (6 per jaar) zijn te vinden in het trainingsprogramma 2020 voor partnerbedrijven.


Wat voor soort training is het?

 • Klaslokaal training

Waar wordt de training gegeven?

 • Uw Schüco-contactpersoon stelt u op verzoek de precieze trainingslocaties ter beschikking.

Wanneer vindt de training plaats?

 • Uw Schüco-contactpersoon kan u op verzoek de exacte data verstrekken.

Wat wordt er in de training geleerd?

 • Normen en regels
 • Introductie van de nieuwe documentatie zoals classificatierapporten en handleidingen voor bestellingen en fabricage
 • Het proces van CE-markering: het opstellen van een prestatieverklaring, de vereiste documentatie van de werkplaats tot de bouwplaats en het afgeven van een CE-markering voor de klant.


Classificatierapport en bestel- en fabricagehandleidingen

Het classificatierapport bevestigt de resultaten van de tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 16034 en vormt de basis voor de Europese certificering voor brand- en rookwerende barrières. Als onderdeel van de certificering vervangen de CE-order- en fabricagehandleidingen de typetest voor fabrikanten. De prestatie-eigenschappen en de systeemgrenzen worden uitgelegd in de CE-handleidingen. Daartoe worden de mogelijke ontwerpopties gedocumenteerd in de nieuwe CE-bestel- en fabricagehandleidingen. De documenten kunnen direct worden opgeroepen in  Docu Center.

Factory Production Control (FPC)

Elke fabrikant moet een productiecontrole in de fabriek opzetten die voldoet aan de CE-vereisten in overeenstemming met EN 16034. Neem hierover tijdig contact op met uw aangemelde instantie voor productcertificatie.Elke fabriek moet een productiecontrole in de fabriek opzetten die voldoet aan de CE-vereisten in overeenstemming met EN 16034. Neem hierover tijdig contact op met uw aangemelde instantie voor productcertificatie.

Third-party monitoring

Als u over een bijgewerkte CE-licentieovereenkomst en een toereikende FPC beschikt, kan de initiële monitoring worden uitgevoerd door een aangemelde productcertificatie-instelling. Als dit met succes is voltooid, ontvangt de fabrikant het certificaat voor prestatiebestendigheid en heeft hij het recht om prestatieverklaringen af ​​te geven en producten met CE-markering op de markt te brengen. Ift Rosenheim, AKF-Zert en MPA kunnen in Duitsland monitoring door derden aanbieden

Waarom is dit thema nu belangrijk?

How is Schüco supporting fabricators
Dashboard
Sluiten