Schüco zoeken
...
Magazine

Productnorm EN 16034

De productnorm EN 16034 voor brandwerende ramen en deuren in combinatie met de EN 14351-1 voor ramen en buitendeuren is per 1 november 2019 verplicht in werking getreden. Hiermee vervallen bepaalde nationale toelatingen op het gebied van buitendeuren en ramen met brandwerende en/of rookwerende eigenschappen.

Wat betekent dat voor u als gevelfabrikant?

  • Wat wijzigt er en waarom is de ingangsdatum 1 november 2019 zo belangrijk?
  • Wat betekent dat voor u als verwerker?
  • Hoe ondersteunt Schüco u als fabrikant ten aanzien van de norm EN 16034?


Wat wijzigt er en waarom is de ingangsdatum 1 november 2019 zo belangrijk?
De norm EN 16034 is sinds de invoering in 2016 gestandaardiseerd en parallel aan de nationale normen geldig. Hiermee begon de overgangsfase, die in combinatie met de EN 14351-1 voor buitendeuren en ramen op 31 oktober 2019 is gestopt, waardoor de EN 16034 vanaf 1 november 2019 verplicht van kracht geworden is. Vanaf deze datum zijn alle nationale toelatingen voor buitendeuren en ramen waaraan brandwerende eisen worden gesteld niet meer geldig.Brand- en rookwerende deuren voor binnentoepassingen zijn nog niet geregeld in deze CE-certificering. Reden daarvan is dat de norm EN 14351-2 nog niet in Europees verband openbaar gemaakt is. Vanaf de datum waarop deze openbaar wordt gemaakt, start de overgangsfase hiervoor.Brandwerende beglazingen (F30, F60, F90) vallen niet onder deze Europese norm. Ook in de toekomst blijven de nationale toelatingen blijvend van kracht. 


Wat betekent dat voor u als verwerker?

De EN 16034 stelt bepalingen aan de verwerker van brand- en rookwerende ramen, deuren en vliesgevels.

De realisatie van de vereisten die conform deze norm worden gesteld aan de verwerking, worden door een certificaat met prestatievoorwaarden - uitgegeven door een daartoe bevoegde instantie - bekrachtigd. Dit maakt het voor de gevelfabrikant mogelijk om sinds het ingaan van de norm EN 16034, producten met een CE-certificaat te fabriceren en te leveren.
 

Meer informatie over het certificeringsproces

Hoe ondersteunt Schüco u als fabrikant ten aanzien van de norm EN 16034?
De invoering van de norm EN 16034 levert u als gevelfabrikant meer werk op. Echter, het meeste werk is slechts eenmalig. En, wij helpen u met scholingen en trainingen!


Lees hier meer over onze hulp

Wij houden u op de hoogte!

Dit thema heeft zowel voor u als gevelfabrikant als ook voor ons als systeemleverancier een hoge relevantie. Wij blijven graag met u in contact, om u bij de aanpassingen op de norm  EN 16034 te ondersteunen. Heeft u vragen? Richt u zich dan tot onze buitendienst medewerker of onze technische binnendienst in Vianen, tel: 088 203 33 00. Wij helpen u graag!