Schüco zoeken
...

Hoe ondersteunt Schüco de gevelfabrikant?

Opleidingen / CE licenties

Er zijn twee mogelijkheden:

1. U bent al verwerker van brandwerende systemen: u dient, voor de actualisering van de CE-licentie, een CE-scholing te volgen.
Over de precieze plaats en datum van de scholing (begin 2020) wordt u nader geïnformeerd.


Wat wordt geschoold?

  • Verklaring van de normen en spelregels voor CE-certificeringen
  • Invoer in de nieuwe werkdossiers zoals  bijvoorbeeld berichten en publicaties over classificeringen en de inhoud van de nieuwe bestel- en tekeningencatalogi
  • Proces van de CE- certificering
  • Het maken van de verklaring van prestatie middels de documentatiebestanden, die voor de werkplaats en bouwplaats  benodigd zijn, tot aan het opstellen van de de CE-certificatie voor de opdrachtgever


2. U bent nog geen verwerker van brandwerende systemen: hiervoor geldt een uitgebreide opleiding.

Wat wordt geschoold?

  • Normen en spelregels als ook de vervolgstappen die nodig zijn om aan de norm EN 16034 te voldoen
  • Voorstellen van de Schüco brand- en rookwerende systemen
  • Inspectie door derden
  • Brandwerende beglazing
  • Wettelijke verplichtingen

Planningen voor deze scholingen (6 keer per jaar) kunnen conform het opleidingsprogramma voor 2020 worden gemaakt. De exacte plaats en datum waar deze opleiding plaatsvindt dient u te bespreken met uw Schüco accountmanager. Het vervolgtraject voor het verkrijgen van de CE-licentie verloopt als onder 1. omschreven.


Publicaties over classificeringen en bestel- en tekeningencatalogi

Publicaties over classificeringen bevestigen de resultaten conform de norm EN 16034 doorgevoerde testen en is verantwoordelijk voor de Europes certificering voor brand- en rookwerende gevels. De CE-bestel- en tekeningencatalogi zijn opgesteld volgens de gecertificeerde typebeproevingen voor gevelbouwers. De prestaties als ook de systeembegrenzingen worden in de CE-catalogie verklaard. Hiermee worden alle mogelijke uitvoeringsvarianten in de nieuw vervaardigde CE-bestel- en tekeningencatalogi gedocumenteerd. Deze documenten kunnen direct in het Docu Center worden opgeroepen.

Inspectie van de productie (WPK)

Het organiseren van een controle van een productie die voldoet aan de CE-vereisten volgens EN 16034, is verplicht voor elke gevelfabrikant. Informeer u tijdig over de juiste instantie die deze inspectie kan uitvoeren.

Inspectie

Als er een geactualiseerde CE-licentie en een project in de productie aan de orde is, kan door een geaccrediteerde instantie (Notified Body) een eerste inspectie worden doorgevoerd. Als dit met succes is doorlopen, verkrijgt de verwerker het certificaat die de prestaties toestemt, verklaringen van de prestaties toestaat en om achtereenvolgens met het CE-certificaat gekenmerkte producten op de markt te brengen. 


Waarom het thema nu al in werking brengen?