Schüco zoeken

...

Het doel: de mens, de omgeving en het milieu in balans brengen.

Het doel: de mens, de omgeving en het milieu in balans brengen.

Megatrends die zich wereldwijd in gang hebben gezet zijn bijvoorbeeld de verstedelijking en het meer en meer samensmelten van werken en wonen. Het bewustzijn om zorgvuldigere met onze planeet om te gaan en energie te besparen heeft ook zijn invloed op de manier van bouwen. Duurzame architectuur is geen modeverschijnsel maar de enige weg die we kunnen en moeten gaan. Sociaal-culturele aspecten zijn net zo belangrijk als ecologische en economische kwaliteiten. Het doel: de mens, de omgeving en het milieu met elkaar in balans te brengen.


Gebouwen spelen hierin een sleutelrol. Het gevoel van comfort en de gezondheid van de gebruiker wordt sterk beïnvloed door visuele, thermische, akoestische, ergonomische en hygiënische aspecten. Tevens spelen financiële en economische belangen mee bij de waarde van het vastgoed. Gebouwen - en de producten die hierin worden toegepast - behoeven daardoor een beoordeling over de gehele levenscyclus. Ook om na gebruik van het gebouw de waardevolle materialen en grondstoffen te hergebruiken. Hiervoor is naast een lange termijn visie ook een optimale kringloop van het materiaal nodig; van ramen en deuren weer opnieuw ramen en deuren maken.


Voor precies deze gebouwen legt Schüco de basis - met technologieën en systeemoplossingen, die de mens centraal stellen, in balans met de natuur en het milieu. Onafhankelijk van het materiaal; Schüco systemen voldoen altijd aan de hoge eisen die gesteld worden aan duurzame productontwikkelingen. Bovendien bieden deze zelfde systemen maximale ontwerpvrijheid met het meest fraaie design, beste comfort, hoogste veiligheid en allerbeste thermische isolatie. De bescherming van het klimaat en het zuinig omgaan met fossiele grondstoffen is onze hoogste prioriteit. En daarbij voegen we aan toe, de lange levensduur van onze eindproducten en de oneindige recyclebaarheid van de materialen.

Schüco neemt zijn verantwoordelijkheid die verder gaat dan puur de producten: de onderneming ondersteunt investeerders, aannemers, architecten, ontwikkelaars en gevelfabrikanten in alle projectfasen - van het eerste idee tot de terugname van de gevels. Dit houdt in dat we naast adviezen over standaardsystemen of projectoplossingen de service bieden om partners in de gehele bouwkolom te voorzien van de benodigde certificaten, systeempaspoorten, garanties, BREEAM informatie en bewijsdocumenten voor de te behalen credits, etcetra.

Informatiebrochure en duurzaamheidsverslag

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen. In de informatiefolder „Duurzaamheid: Onze motivatie. Onze bijdrage“ leest u met welke ideeën en maatregelen Schüco inspeelt op de snel veranderende eisen die gesteld worden aan de ontwikkeling en inrichting van moderne en duurzame leefomgevingen. Waarom duurzaam bouwen onomkeerbaar is en waarom dit geen bedreiging is maar een zeer grote kans.

Brochure duurzaamheid (pdf, 7,0 MB)


Verder informatie vindt u ook in het duurzaamheidsrapport 2015/2016. In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal erkende standaard GRI G4 van het „Global Reporting Initiative“, treft u hier aan hoe het thema duurzaamheid bij de onderneming Schüco is georganiseerd. Hier vindt u duidelijk gedefinieerde doelen die in evenwicht zijn met onze economische, ecologische en maatschappelijke activiteiten.

Duurzaamheidsrapport Report 2017/18 (pdf, 102,7 KB)

Duurzaamheidsrapport Report 2015/16 (pdf, 175,2 KB)

Cradle-to-Cradle is dé weg naar een circulaire economie.

Gebouwen die conform het Cradle-to-Cradle principe worden ontworpen zijn flexibel en voorbereid op veranderend gebruik en hergebruik. Alle materialen zijn eenvoudig te demonteren, te sorteren op dezelfde uitwisselbaarheidsfactoren en zijn daardoor volledig recyclebaar. Samen met een modulaire procesplanning ontstaat een meerwaarde die de gebruiker, huurder en/of investeerder vanaf de eerste dag meer waarde verschaft. Indien u ons in een vroegtijdig stadium betrekt in de voorbereiding zorgen wij voor de juiste (technische) informatie, de benodigde productcertificaten, documentatie, bewijslasten en testrapporten. Schüco beschikt momenteel over drie met ‘Zilver’ gecertificeerde producten en drie “Bronzen” certificaten voor ramen, deuren en vliesgevels. Bovendien hebben wij een verzamelmap voor u beschikbaar met daarin belangrijke informatie over BREEAM-NL, C2C en U-waarden. 


Cradle to Cradle (pdf, 9,2 MB)

Meer informatie over C2C

Theorie en praktijk.
In theorie een bijna luchtdicht gebouw, in de praktijk een onverwacht hoge energierekening en onaangename koude luchtstromen op de werkvloer. Wie zeker wil zijn over de thermische kwaliteit van een gebouw na oplevering, moet met professionals in zee gaan. De juiste keuzes vooraf, leiden tot een betrouwbaar resultaat achteraf en daarmee worden ook eventuele vervelende herstelkostendiscussies voorkomen. Om u op een juiste wijze te informeren hebben wij een brochure uitgebracht, waarin we de do’s and dont’s met betrekking tot het bepalen van de (juiste) u-waarde(n) hebben samengevat en we de methodiek uitleggen aan de hand van enkele rekenvoorbeelden.

Energiezuinige gebouwen met optimaal geïsoleerde gevelsystemen (pdf, 7,0 MB) 


Verzamelmap over duurzaamheid.
Met de visie 360º duurzaamheid staat Schüco voor gebouwen die ecologisch, economisch en sociaal-cultureel toekomstbestendig zijn. Schüco ontwikkelt hiervoor hoogwaardige, energie efficiënte en grondstof besparende oplossingen die alle partijen in de bouwketen ondersteunt. Er is nu een verzamelmap beschikbaar, waarin u uitgebreide informatie aantreft over BREEAM, Cradle-to-Cradle en U-waarde berekening. In deze verzamelmap zijn de diverse brochures ingevoegd.

360˚ visie op duurzaamheid (pdf, 7,0 MB) 


Duurzame ambities met BREEAM.
Onze adviseurs en BREEAM-experts verlenen in een vroeg stadium van het ontwerpproces hulp en service aan de architect als ook in uitvoeringsfase aan de gevelfabrikant met de bewijsvoeringsdocumenten en/of instructies voor de te behalen credits. Zij beschikken bovendien over een handleiding BREEAM in gedrukte vorm die zij u graag ter beschikking stellen. Hierin wordt u op een heldere wijze geïnformeerd over de doelen van de credits, de criteria, de voorwaarden en de bijdrage die u van ons kunt verwachten. Met de begeleiding, monitoring en value engineering maken wij uw én onze ambities voor een duurzame toekomst samen waar. 

Handleiding BREEAM (pdf, 7,0 MB)


Duurzaamheid bij Schüco

Heeft u vragen over het onderwerp duurzaamheid bij Schüco? Neem rechtstreeks contact op met de bevoegde contactpersoon bij Schüco.


Schüco Nederland BV

Clarissenhof 3a
4133 AB Vianen (UT)

+31 88 203 33 00 info@schueco.nl

Duurzaamheid bij Schüco

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

Duurzaamheid
Dashboard
Close