Schüco zoeken

  • Architecten
  • Nieuws
  • Zuinig met natuurlijke bronnen, denk vooruit – Energie-efficiënt bouwen
...
  • Architecten
  • Nieuws
  • Zuinig met natuurlijke bronnen, denk vooruit – Energie-efficiënt bouwen
Schüco Plus Komfort Energy efficiency

Zuinig met natuurlijke bronnen, denk vooruit

Energie-efficiënt bouwen

De overheid heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld door te bepalen dat de gebouwenvoorraad in 2050 grotendeels klimaatneutraal zal zijn. Bij de uitvoering speelt de bouwsector een grote rol, waarbij het verbruik van energie, water en materialen een belangrijke beïnvloedende factor is. Door energie te besparen, de efficiëntie van de systemen te verhogen, gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en intelligente netwerken, moet de bouwsector klimaatneutraal worden.

De prestatie van een gebouw hangt van veel factoren af: van de isolerende werking van het bouwmateriaal en de gebruikte bouwmaterialen en hun productie. De ingebouwde technologie voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie van het gebouw is relevant, evenals de gekozen oplossingen om natuurlijke hulpbronnen optimaal te integreren en het aandeel hernieuwbare energiebronnen te vergroten. De techniek en het ontwerp van de gebouwschil en de keuze van gevelsystemen die verschillende functies intelligent en automatisch kunnen combineren, zijn belangrijke parameters in het totale systeem. Niet te vergeten is het gedrag van de gebruikers; hun introductie en ondersteuning bij nieuwe technologieën is belangrijk voor het succes van de implementatie. De architecten en planners dragen ook een grote verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving en het bewust omgaan met middelen. Gebouwconcepten die een neutraal gebruik mogelijk maken voor verschillende functies en behoeften, maken het mogelijk het bestaande gebouw gedurende een lange periode te onderhouden zonder energie-intensieve nieuwbouwmaatregelen. Ook de ligging, de aansluiting op de infrastructuur en de bebouwingsdichtheid zijn relevante factoren voor een toekomstbestendige planning.

Het simpelweg reduceren van het onderwerp tot thermische isolatie en energiebesparing in gebouwen zal het werk geen recht doen, noch zal het de uitdagingen implementeren. Daarom is de gebouwenvoorraad van groot belang. Innovatieve strategieën en technologieën zijn nodig om met de bestaande om te gaan en gebouwen en hele wijken te transformeren. Financieringsmodellen zijn momenteel uitsluitend gericht op individuele gebouwen. Er is een onbenut potentieel in het netwerken van structuren. Op deze manier kan men enerzijds de maatregelen voor energie-efficiëntie verdelen en anderzijds reageren op demografie en bevolkingsontwikkeling. Tegen de achtergrond van de implementatie van de klimaatdoelen is het noodzakelijk om een ​​genetwerkt, holistisch begrip van de relaties te hebben. Door de gecoördineerde interactie tussen de sectoren elektriciteit, warmte en transport kunnen synergieën worden gecreëerd bij de opwekking, opslag en het gebruik van energie.

De energietransitie verandert de structuur van onze steden. Stedenbouwkundige, functionele, constructieve en last but not least architectonische kenmerken moeten in harmonie worden gebracht met energie-efficiënte en hulpbronnen besparende eisen. Dit kan ook een kans creëren. De bouwcultuur kan evolueren, evenals onderzoek naar alternatieve bouwmaterialen en -processen. Duurzame concepten zijn gebaseerd op de eis dat ze geen hulpbronnen meer verbruiken - noch energie, noch materialen, noch gebouwen en ruimte. Kortom, dit zal een gunstig effect hebben op een kringloop om hulpbronnen te besparen en de koppeling van economie en ecologie. Van de buurt tot op productniveau.

Schüco Plus Icon

Elke crisis biedt een kans. Laten we samenwerken om sneller vooruit te komen.

Schüco Plus - focus op actuele trends

Meer artikelen over comfort vind je hier

Mijn werkplek
Contact
inow-teaser-test

Mis het niet!

Drie thema’s.

Heel veel innovaties.

Lees meer
Zuinig met natuurlijke bronnen, denk vooruit – Energie-efficiënt bouwen
Dashboard
Close