Schüco zoeken

ISO 14001

Milieumanagementsysteem van Schüco ​met succes gecertificeerd

De Duitse Vereniging voor de Certificatie van Managementsystemen (DQS) geeft in december 2013 het milieubeheersysteem van Schüco International KG uit in de hoofdzetel van de onderneming in Bielefeld conform de internationale milieubeheernorm ISO 14001 gecertificeerd.


De internationale milieumanagementnorm ISO 14001 helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een milieumanagementsysteem en de bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen. De standaard richt zich op het continue verbeteringsproces in overeenstemming met het "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) -model, om de gespecificeerde milieudoelstellingen en voortdurende verbeteringen te bereiken.

Een gecertificeerd milieubeheersysteem vereist dat een bedrijf voldoet aan de wettelijke milieueisen en vrijwillige milieudoelstellingen binnen het bedrijf specificeert en nastreeft. Bij Schüco is het doel niet alleen het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen in termen van hun milieu-impact; Producten en processen van Schüco moeten ook klanten en leveranciers helpen om energiebronnen efficiënt te gebruiken.

Op de internationale markt wordt het ISO 14001 DQS-certificaat erkend als bewijs van een functionerend milieumanagementsysteem. Het BREEAM-certificeringssysteem voor gebouwen vereist bijvoorbeeld het bewijs van een gecertificeerd milieumanagementsysteem voor de gebruikte bouwproducten. Het DQS-certificaat is het bewijs dat Schüco bij de ontwikkeling van zijn producten rekening houdt met alle relevante milieueisen en deze implementeert.

De milieudoelstellingen van Schüco beogen een vermindering van de uitstoot en het verbruik van hulpbronnen om haar klanten, werknemers en het milieu te beschermen. Concreet gaat het op de locatie in Bielefeld om lucht- en geluidsemissies, lozingen in water, belasting op de grond, afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.


DQS certificate ISO 14001 english (pdf, 768,7 KB)


Duurzaamheid bij Schüco

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

ISO 14001
Dashboard
Close