Schüco Search

„360° tvari statyba“

Lifecycle costs and conservation of resources

Pastato karkasas ir gyvavimo ciklo išlaidos

Lemiamą poveikį gyvavimo ciklo išlaidų dydžiui dažnai turi pastato karkasas. Ciklo pradžioje matome gana dideles langų ir fasadų iš aliuminio arba vėdinimo sistemų įsigijimo išlaidas. Tačiau pastatų sąmatos atrodo visiškai kitaip, jei mažas energijos sąnaudas, nedideles priežiūros išlaidas bei naudotų medžiagų pakartotinį naudojimą griaunant pastatą ir perdirbant jame esančias medžiagas skaičiuosime po daugelio dešimtmečių.

Atliekant tokius gyvavimo ciklo skaičiavimus, į sąmatą taip pat reikia įtraukti komfortą darbo vietoje ir aukštą darbuotojų, dirbančių optimaliai vėdinamose darbo patalpose, produktyvumą. Tik taip bus galima atsižvelgti į sprendimams priimti svarbius kriterijus. Be to, siekdama įvertinti visą aliuminio tiekimo grandinę pagal ekologinius ir socialinius kriterijus, Schüco bendradarbiauja su Pasaulio laukinės gamtos fondu (WWF) ir ASI („Aliuminio valdymo iniciatyva“). Šį vertybėmis grindžiamą požiūrį į šiuolaikinius pastatus patvirtina ir išsami „360° tvarumo koncepcija“, kuria vadovaujasi Schüco.

Parengusi programą „360°​ tvari statyba“, Schüco įsipareigojo gaminti sistemas pastatams, kurie padeda tausoti išteklius, yra ekonomiški bei pritaikyti ateities iššūkiams. Tikslas yra sudaryti sąlygas įrengti žmonių poreikius atitinkančias bei sveiką gyvenimo būdą palaikančias darbo bei gyvenamąsias patalpas, iki minimumo sumažinti energijos sąnaudas ir tausoti išteklius. Tai galioja visam produkto tarnavimo ciklui: pradedant pagaminimu, naudojimu ir baigiant kartotinio perdirbimo galimybėmis. Visiems šiems aspektams Schüco skiria ypatingą dėmesį. Didžiąją gyvenimo dalį žmonės praleidžia pastatuose. Todėl ypač svarbu, kad pastatų technologijos tenkintų pačius griežčiausius reikalavimus dizainui, komfortui ir saugumui. Tuo pat metu pastatų energetinis efektyvumas gali padėti įnešti lemiamą indėlį į išmetamo CO 2 ​ kiekio sumažinimą ir tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo. Schüco siūlo sisteminius sprendimus pastatams, kurių aukšti šiluminės izoliacijos rodikliai bei optimalus ir automatinis darbinės temperatūros ir vėdinimo ciklų sureguliavimas padeda sumažinti energijos sunaudojimą.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

360° tvari statyba
Dashboard
Close