Schüco Search

ISO 14001

Schüco aplinkos apsaugos valdymo sistema sėkmingai sertifikuota

2013 m. gruodžio mėn. Vokietijos vadybos sistemų sertifikavimo bendrovė (DQS) pagal tarptautinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001 sertifikavo „Schüco International KG“ aplinkos apsaugos vadybos sistemą, taikomą įmonės buveinėje.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema įpareigoja įmonę vykdyti įstatymuose numatytus aplinkosaugos standartus, taip pat įmonės viduje savanoriškai nustatyti su aplinka susijusius tikslus ir jų siekti. Schüco siekia ne tik tobulinti vidaus verslo procesus, atsižvelgdama į galimą jų poveikį aplinkai. Schüco produktai ir procesai turėtų taip pat padėti klientams ir tiekėjams siekti efektyvaus energetinių išteklių naudojimo. Glaudžiai bendradarbiaudama su savo tiekėjais, įmonė nuolat tobulina sistemas ir darbo procesus.

DQS sertifikatas tarptautinėse rinkose yra pripažintas veikiančios kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos įrodymas. Pavyzdžiui, pastatų sertifikavimo sistema BREEAM numato, kad būtina pateikti naudojamų statybos produktų aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą. Schüco išduotu DQS sertifikatu patvirtinama, kad jau produktų vystymo etape buvo atsižvelgta į visus svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus ir šie reikalavimai taikomi.


Schüco aplinkos apsaugos programa numato išteklių naudojimo bei išmetamų teršalų kiekio mažinimą, siekiant apsaugoti klientus, darbuotojus ir aplinką. Konkrečiai, Bylefeldo gamykloje didžiausias dėmesys skiriamas oro ir akustinės taršos mažinimui, išleidimui į vandens telkinius, dirvožemių apkrovimui, atliekų kaupimuisi ir žaliavų naudojimui.


DQS certificate ISO 14001 english (pdf, 768,7 KB)

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

ISO 14001
Dashboard
Close