Schüco Search

Pastatų sertifikavimas

Didelis sertifikuotų pastatų populiarumas

Vadovaujantis ekonominiais aspektais, aukštos kokybės biurų pastatai, statomi centrinėse miestų dalyse, šiandien yra nuosekliai projektuojami, statomi ir sertifikuojami. Vertinimo pagrindą sudaro ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai kultūriniai aspektai, taip pat techninė ir procesų kokybė. Tikslas yra užsakovų interesus atitinkančiomis, ilgaamžėmis bei perdirbti tinkamomis konstrukcijomis užsitikrinti turimų medžiagų naudojimą ir taip prisidėti prie išteklių bei aplinkos tausojimo, skatinti gyventojų sveikatingumą. Siekiant užtikrinti pastato sertifikavimą būtina, kad pastato išorinei konstrukcijai būtų naudojamos pažangios sistemos ir parengtas visapusiškas fasado projektas. Schüco produktų tinkamumą šiuo atžvilgiu įvertino Drees & Sommer. Jie visiškai tenkina sertifikavimo sistemų reikalavimus. Schüco​ Produkt​ Verifikationen​ išbando, kurie Schüco produktai geriausiai tinka sertifikuojamam pastatui.

Atsparios medžiagos, paprasta priežiūra bei mažas skaičius keičiamų sunaudojamų dalių padeda užtikrinti ilgą Schüco sistemų tarnavimo laiką bei sukurti ekonomines prielaidas pastato sertifikavimui. Ekologiniu aspektu Schüco sistemos paperka energetiniu efektyvumu, puikiomis perdirbamumo savybėmis ir patogumu vartotojui. Jos ne tik atitinka individualius poreikius visose klimato zonose, bet ir gali gaminti energiją, kai yra komplektuojamos su fotoelektros elementais.

Be to, Schüco siūlo sistemas, kurios užtikrina geriausią aprūpinimą natūralia šviesa, vėdinimą ir saulės kontrolę. Taip Schüco atsižvelgia į socialinius ir kultūrinius pastatų sertifikavimo aspektus bei užtikrina geresnį vartotojų komfortą. Jau keletą dešimtmečių visus naujus produktus Schüco savarankiškai išbando technologijų ir bandymų centre, kuris nuolat plečiasi. Šį technologijų ir bandymų centrą, kuriame užtikrinama sistemų techninė kokybė, akreditavo DAkkS (Vokietijos akreditavimo institutas). Schüco „360° tvarios statybos“ programa apima visą produkto tarnavimo laiką, pradedant projektavimu, gamyba, montavimu bei naudojimu ir baigiant išardymo bei paskesnio perdirbimo galimybėmis uždarame medžiagų cikle.

Svarbiausių sertifikatų sąrašas

Konsultacijos ir projektavimas ilgojo laikotarpio perspektyvoje: epd deklaracijos aliuminio langams

Svarbi programos „360° tvari statyba“ dalis yra aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD), išduodamos visoms naudojamoms sistemoms. Schüco sąmatų rengimo programoje SchüCal yra numatyta galimybė išduoti šias deklaracijas metalo konstrukcijų sistemoms. Likusį darbą atlieka mažos energijos sąnaudos, kurias garantuoja sistemos, bei jose panaudotos atsinaujinančios žaliavos putose bei sandarikliuose. Naujajame potvarkyje dėl statybos produktų papildomai nustatomas statybos produktų tvarumas, kuris patvirtinamas išduodamose EPD deklaracijose. Šis integruotas požiūris į konstravimą bei sąmatų rengimą padeda užtikrinti planavimo bei sąnaudų pastovumą konkursų atveju.

JUNGTINĖ EPD DEKLARACIJA PLASTIKINIAMS LANGAMS

Plastikiniams langams jau išduodama taip vadinama jungtinė EPD deklaracija, taikoma 70​ mm bazinio gylio plastikinėms sistemoms. Greitai bus parengta dar viena „Jungtinė EPD deklaracija“, išduodama sistemoms ≥ 80 mm pagal ISO 14025 ir DIN EN 15804. Šioms EPD deklaracijoms Europos lygiu veikiančioje EPPA darbo grupėje, kurios darbe dalyvavo Schüco, buvo apskaičiuotos, sukurtos ir išanalizuotos specialios plastikinių langų duomenų bazės. Šioje bazėje procentine išraiška pagal gamybos, eksploatavimo ir gyvavimo ciklo pabaigos etapus vaizduojamas galimas poveikis, kurį plastikiniai langai per visą jų tarnavimo laiką daro aplinkai. Iš Schüco produktų, kuriems yra išduotos šios jungtinės EPD deklaracijos, 70 mm bazinio gylio sistemos Schüco CT 70 AS ir Schüco CT 70 MD yra įtrauktos į DGNB duomenų bazę (www.dgnb-navigator.de). Šioje svetainėje rasite papildomos informacijos.

SAMPLE EPD FOR STEEL WINDOWS, DOORS AND FAÇADES

As a provider of complete steel profile systems, Schüco Jansen steel systems ensure that buildings are designed, installed and, in particular, used sustainably. Industry-specific Environmental Product Declarations in accordance with ISO 14025 and EN 15804 for windows, doors, and façades can also be made available to the fabricator and developer. The customer and project-specific EPDs can be obtained quickly, easily and at a low cost from the ift Rosenheim test institute. The sample EPDs can be downloaded from the Jansen website.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Pastatų sertifikavimas
Dashboard
Close