Schüco Search

...

Aukščiausi kokybės ir aplinkosaugos standartai

Nagrinėjamos tvarumo temos pagrindas yra globalios politinės tendencijos, kurių pagrindiniai akcentai yra 1972 metais Romos klubo parengta studija „Limits of Growth“ („Augimo ribos“), 1992 metais Rio de Žaneire įvykusi konferencija klimato kaitos klausimais ar 1997 metais priimtas Kioto protokolas, nustatantis taršos mažinimo įsipareigojimus. Pastarieji įvykiai prisidėjo prie tvarios plėtros atsiradimo, aplinkosaugos gairių, potvarkių ir standartų Europos ir nacionaliniu lygmeniu priėmimo.

Aukščiausi kokybės ir aplinkosaugos standartai

Vokietijoje per 80 % pastatų pastatyti daugiau nei prieš 25 metus, todėl juose sunaudojamos energijos kiekis gerokai viršija Vokietijos energijos taupymo potvarkyje (EnEV) nustatytą lygį. Šiuo metu 40​ %​ sunaudojamos energijos ir su tuo susijusio išmetamo CO 2  kiekio tenka pastatams, todėl jiems skiriamas didžiausias dėmesys priimtose taršos mažinimo įsipareigojimų vykdymo priemonėse. Rinkoje dominuoja teisinė bazė, pvz.​ energijos taupymo reglamentai 2010 EPBD ir ENEV 2012, kuriais nustatomi griežtesni reikalavimai, bei nuo 2013 m. birželio galiojantis statybos produktų reglamentas, kuriame tvarumas laikomas pagrindiniu reikalavimu, taip pat toliau senkanti ir brangstanti energija.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Vertybėmis grindžiama ekologiškų pastatų perspektyva
Dashboard
Close