Schüco Search

...

Schüco valdymo politika

Aktyviai įgyvendinama kokybės, aplinkosaugos, energetikos ir darbo saugos vadybos sistema yra svarbus Schüco valdymo politikos elementas. Analizuojame visus reikšmingus aspektus: pradedant prekių ir žaliavų įsigijimu, produktų kūrimu, gamyba, rinkodara, pardavimu bei logistika ir baigiant jų utilizavimu.

Šiais elementais siekiama užtikrinti, kad visi produktai ir techninės priežiūros paslaugos atitiks aukščiausius standartus, galiojančius visose srityse bei procesuose. Tai ne tik padės išvengti klaidų, bet ir nuolat tobulinti visus produktus ir procesus.

Iš atsakomybės kilusi kokybė

Įgyvendindama vadybos sistemą, Schüco International KG vadovaujasi tarptautinio kokybės vadybos sistemos standarto DIN EN ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto DIN EN ISO 14001, energijos naudojimo vadybos sistemos standarto DIN EN ISO 50001 reikalavimais bei darbuotojų saugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Atitinkamas nacionalines, įstatymų ir reglamentavimo nuostatas mes laikome būtinaisiais reikalavimais. Visose Schüco grupės įmonėse siekiama užtikrinti tokį saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, kuris yra griežtesnis už numatytąjį nuostatose.

Dėmesio centre - Žmogus

Mūsų darbuotojų ir klientų sveikata bei saugumas, o taip pat socialinė atsakomybė visuomenės atžvilgiu yra pagrindiniai mūsų įmonės tikslų elementai, už kurių įdiegimą atsako įmonės vadovybė. Siekdama užtikrinti savo klientų ir verslo partnerių, darbuotojų bei aplinkos gerovę, Schüco reikalauja iš visų darbuotojų laikytis įstatymuose, standartuose bei direktyvose įtvirtintų reikalavimų. Visi mūsų darbuotojai ir sutarčių partneriai veikia vadovaudamiesi įgyta patirtimi, atsakomybės standartais bei kasdien įgyvendindami mūsų principus.

Pažanga iš idėjos

Glaudžiai bendradarbiaudama su tiekėjais, Schüco nuolat tobulina savo sistemas, veiklos procedūras ir procesus. Toks bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant gerinti produktų ir paslaugų kokybę. Siekiame visiškai įgyvendinti savo klientų reikalavimus ir viršyti jų lūkesčius. Nuolatinį, reikalavimus atitinkantį vystymąsi padeda užtikrinti Schüco vadybos sistema, kurios diegimo mastai ir efektyvumas yra nuolat tikrinami. Įmonės vadovybė ragina visus darbuotojus pradėti diegti ir paremti inovacijas, didinančias sistemų efektyvumą.

Gyventi tvarumu

Aplinkos apsauga, taršos prevencija ir efektyvus turimų išteklių naudojimas yra svarbūs įmonės politikos elementai.

Su savo produktais Schüco siūlo sisteminius sprendimus tvariam pastatų įrengimui, kuris padeda efektyviai naudoti energiją. Šį rezultatą įmanoma pasiekti sumažinus energijos poreikius ir / arba pagerinus energijos naudojimą. Aplinkos apsauga ir saugumas, ekonominė sėkmė ir socialiniai veiksmai Schüco yra vienodai vertingi.

Schüco​ International​ KG​ vadovybė užtikrina, kad būtų prieinami iškeltiems tikslams siekti reikalingi ištekliai. Ji yra atsakinga už čia išdėstytų principų apibrėžimą, įgyvendinimą ir parengimą, šiuos principus nuolat persvarsto ir atnaujina.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Valdymo politika
Dashboard
Close