Schüco Search

CO2 balansas

Schüco ėmėsi įvairių priemonių, skirtų ateityje mažinti klimato kaitą lemiančių dujų kiekį. Siekiant šio tikslo, įvairiose vietose buvo atliekama pastatų stebėsena, pagrindinėse Bylefelde esančios įmonės buveinės patalpose veikianti šildymo sistema modernizuota į mažiau taršų centralizuotą šilumos tiekimą, taip pat buvo įdiegti naujoviški ir vieningi sistemos valdymo įrankiai, skirti optimizuoti transporto logistiką.

CO2 kiekio mažinimo priemonės

Be to, nuo 2012 m. sausio 1 d. visuose Schüco padaliniuose Vokietijoje naudojama elektros energija iš ekologiškų šaltinių. Vien tik šių priemonių dėka pavyko pasiekti, kad 2012 m. į atmosferą būtų išmetama 15​ %​ mažiau teršalų, lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Nuo šiol tolesnės priemonės bus įgyvendinamos laipsniškai. Jos susijusios su popieriaus sunaudojimu bei spaudiniais, bendrosiomis komandiruočių ir kelionių sąlygomis, įskaitant su tuo susijusias rekomendacijas, informacinę medžiagą bei informavimo kampanijas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Schüco darbuotojams, kurie kasdienėje veikloje bei darbe nuosekliais veiksmais reikšmingai prisideda prie aplinką tausojančių priemonių įgyvendinimo, skirtų sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Anglies dioksido pėdsakų vertinimas

Patikrinimo procedūra

Siekiant įvertinti Schüco išmetamo anglies dioksido pėdsaką, buvo išanalizuoti CO2 kiekiai, kurie išmetami naudojant energiją, skirtą gamybai, apšvietimui, šaldymui ir šildymui visuose pastatuose, transporto logistikai, darbuotojų komandiruotėms bei kelionėms į darbą, taip pat popieriaus sunaudojimui ir spaudinių ruošimui. Visus surinktus pirminius duomenis patikrino TÜV NORD CERT, o CO2 pėdsako apskaičiavimui buvo pritaikytas standartas TN-CC 020: 2011-08.

Parsisiųsti TÜV sertifikatą (pdf, 1,4 MB)

Rezultatai

Parengusi pirmuosius CO2 pėdsako standartus, bendrovė Schüco padėjo pamatus tvariam išmetamo CO2 kiekio mažinimui bei aplinkos ir energijos valdymo gerinimui. Šiuose standartuose buvo atsižvelgta į visas klimato kaitai įtakos turinčias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios 2011 metais išsiskyrė Vokietijoje verslo bei gamybinių procesų metu. Perskaičiavus į CO2 ekvivalentą, tai sudarė maždaug 74 000 t. Didžiąją dalį, t. y. virš 50 % sudarė pastatuose sunaudojama energija, įskaitant gamybą. Toliau sekė transporto paslaugos, kelionė į darbą, komandiruotės, popieriaus sąnaudos bei spaudiniai.


Schüco antrą kartą pavedė bendrovei TÜV Nord CERT įvertinti savo gamyklas Vokietijoje. Vertinimu buvo siekiama išanalizuoti išmetamo CO2 kiekį: jei 2011 m. išmatuotas CO2 eq siekė 74 292 tonas, tai 2012 m. nustatytas CO2 ekvivalentas tesiekė 46 040 tonų. Didžioji dalis, t. y. 40% teko energijos kiekiui, sunaudotam naudojantis transporto paslaugomis, po to pastatams (23%), kelionei į darbą (16%), komandiruotėms ir kelionėms (15%) bei popieriaus sąnaudoms ir spaudiniams (6%).

Lyginant su 2011 m., Schüco pavyko sumažinti išmetamą CO2 kiekį daugiau nei trečdaliu, visų pirma, perėjus prie žaliosios elektros energijos.


2016 m. CO2 kiekio balansas vis dar rodo 27 890 tonų į aplinką į aplinką išmetamo CO2. Palyginti su 2012 m., išmetamo CO2 kiekį pavyko sumažinti beveik 40 proc. susitraukus veiklos apimtims, sėkmingai įgyvendinus energijos taupymo bei energijos efektyvumo gerinimo priemones.


Nusistatydama ambicingus siekius ir užsibrėždama konkrečias priemones, Schüco pritaria Paryžiuje vykusiame Pasaulio lyderių klimato kaitos susitikime iškeltiems tikslams ir suvaidins savo vaidmenį juos įgyvendinant.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

CO2 balansas
Dashboard
Close