Schüco Search

...

Už tvarią šiandieną ir rytojų.

Vis stipriau pasireiškia siekis kurti tvarios architektūros pastatus, kuriuose būtų vienodai atsižvelgiama į socialinius kultūrinius aspektus, ekonominius bei ekologinius kokybės parametrus. Šiuo judėjimu siekiama suderinti žmogų, erdvę ir aplinką.

Būtina skatinti ir užtikrinti žmonių sveikatą ir gerą savijautą. Tokį tikslą padeda pasiekti pastatai, kurie dėl savo išvaizdos, šilumos, garso izoliacijos, ergonomikos ir higienos kokybės parametrų teigiamai veikia vartotoją ir tuo pačiu tenkina ekonominius reikalavimus, keliamus patvarumui ir rentabilumui. Be to, įvertinamas visas pastatų ir atitinkamų statybinių produktų naudingo tarnavimo ciklas, kad optimizavus naudingųjų medžiagų perdirbimo grandį būtų išsaugotos vertingos žaliavos po jų panaudojimo ir jas būtų galima toliau naudoti.

Schüco atsižvelgia į šį judėjimą ir taiko tokias technologijas, kurios yra nukreiptos į žmones ir dera su gamta. Parama investuotojams, architektams, statytojams ir partneriams teikiama visuose projekto etapuose, pradedant pirmąja idėja ir baigiant fasado išmontavimu. Ši parama apima konsultacijas sertifikavimo klausimais, projektavimą naudojant tvarios statybos sistemas, produktų aplinkos deklaracijų gavimą ir pastato išorinių konstrukcijų perdirbimą. Schüco sistemos yra tvarios statybos pamatas. Aliuminis, plastikas ar plienas-sistemos iš visų šių medžiagų visada yra kuriamos pagal darnaus gaminių projektavimo principus. Schüco sistemos leidžia užtikrinti didžiausią projektavimo laisvę ir aukštą planavimo darnumo lygį. Jos sukonstruotos taip, kad tenkintų griežtus reikalavimus tinkamumui naudoti, vartotojų patogumui, efektyviam energijos sunaudojimui, išteklių tausojimui bei klimato apsaugai. Šį sąrašą papildžius patvarumu bei perdirbamumu, sistemos prisideda prie tvarių pastatų koncepcijų įgyvendinimo.

Information brochure and sustainability report

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time. In the "Sustainability: Our motivation. Our contribution." information brochure, you can read about the ideas Schüco has to tackle the changing requirements for the environmentally friendly design of urban spaces and why sustainable building pays off in the long term for everyone involved.

Brochure to download (pdf, 7,0 MB)


You can find out more information in the 2017/2018 sustainability report. Based on the guidelines of the internationally established standard of the Global Reporting Initiative (GRI), this report provides information on how sustainability is organised at Schüco, balances the company's economic, ecological and social activities, and defines objectives for the future.

Sustainability Report 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Sustainability Report 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

CRADLE TO CRADLE® - circular value added

Cradle to Cradle stands for continuous material cycles and positively-defined materials which are not harmful to humans and the environment.

With the Cradle to Cradle design concept, or C2C for short, products are developed in such a way that no further waste accumulates or requires disposal in future. Technical materials are valuable resources and are fully recycled at a consistently high quality level following the usage phase of the products. Contents are systematically tested for potential harmful substances. The aim is to have consistently useful products for people and nature. C2C thereby paves the way for a new economic system in which innovation, quality and creativity are the focus. Today, several thousand products around the world which have been developed according to this principle are already demonstrating that this can work.

Learn more about C2C

Sužinokite daugiau apie tai, kaip Schüco įgyvendina tvarios statybos principus.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Atsakomybė
Dashboard
Close