Schüco Search

Συνήθεις ερωτήσεις

Η βιωσιμότητα γενικά

1. Ποιος είναι ο ορισμός της βιωσιμότητας και πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

1. Ποιος είναι ο ορισμός της βιωσιμότητας και πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Μπορείτε να βρείτε μια καλή εισαγωγή στις βιώσιμες κατασκευές στον ιστότοπο του γερμανικού ομοσπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών, Κατασκευών και Αστικής Ανάπτυξης:

Δίνει μια λεπτομερή και προσβάσιμη περιγραφή των τριών πυλώνων βιωσιμότητας των κτιρίων: οικολογία, οικονομία και κοινωνικοί/πολιτισμικοί παράγοντες.

2. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης για κτίρια;

2. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης για κτίρια;

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών συστημάτων πιστοποίησης παγκοσμίως. Πολλά χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και είναι αποτέλεσμα πολλών και διάφορων πρωτοβουλιών. Τα κορυφαία διεθνή συστήματα είναι τα LEED, BREEAM και DGNB. Για την αγορά της Γαλλίας, το κορυφαίο σύστημα είναι το HQE.

Τα τρία βασικά συστήματα εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία. Δεν προβλέπεται να υπάρξει σύγκλιση σύντομα. Οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του σχετικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, του προγραμματισμού και της υλοποίησης. Στο τέλος, ο πελάτης επιλέγει το σύστημα πιστοποίησης που είναι κατάλληλο για το κτίριό του.

3. Ποιες απαιτήσεις για προσόψεις και παράθυρα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε πιστοποιημένα κτίρια;

3. Ποιες απαιτήσεις για προσόψεις και παράθυρα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε πιστοποιημένα κτίρια;

Για όλα τα συστήματα, ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί πάντα ένα θετικό στοιχείο. Τα συστήματα προσδιορίζουν τις απαιτήσεις τους με διαφορετικά κριτήρια. Οι φορείς πιστοποίησης και οι εργολάβοι κτιρίων εφαρμόζουν στη συνέχεια τις απαιτήσεις στις προδιαγραφές της απόδοσης με έναν τρόπο που αφορά το συγκεκριμένο κτίριο. Καθώς αυτή η διαδικασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο του κτιρίου και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, δεν είναι δυνατές οι γενικεύσεις. Η εμπειρία δείχνει ότι τα συστήματα Schüco είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για πιστοποιημένα κτίρια.


4. Απαιτείται κάποια ειδική τεκμηρίωση;

4. Απαιτείται κάποια ειδική τεκμηρίωση;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων απαιτούνται ολοένα και περισσότερο ως πρόσθετη τεκμηρίωση. Η Schüco παρέχει τις κατάλληλες EPD (περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων) μέσω του SchüCal για συστήματα αλουμινίου,και τυπικών βιομηχανικών προτύπων EPD για PVC-U. Πιο συγκεκριμένα για το LEED, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές προελεύσεις και το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού.


5. Πώς πρέπει να αξιολογούνται τα παράθυρα από αλουμίνιο, PVC-U και ξύλο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα;

5. Πώς πρέπει να αξιολογούνται τα παράθυρα από αλουμίνιο, PVC-U και ξύλο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα;

Στο τέλος της φάσης χρήσης του κελύφους ενός κτιρίου, η αποξήλωση και η ανακύκλωση είναι σημαντικά στάδια. Το ξύλο είναι κατά βάση ανακυκλώσιμο και τα κουφώματα από ξύλο πρέπει να καίγονται ή να απορρίπτονται μετά την αποξήλωση ενός κτιρίου. Τα παλιά παράθυρα PVC-U ανακυκλώνονται εδώ και καιρό από τον οργανισμό Rewindo και επαναχρησιμοποιούνται για διατομές παραθύρων. Το 2011 στη Γερμανία ιδρύθηκε ένας ισχυρός οργανισμός ανακύκλωσης για παράθυρα και προσόψεις αλουμινίου από πιστοποιημένους φορείς ανακύκλωσης υπό την ομπρέλα του A/U/F. Το παλιό αλουμίνιο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων διατομών υψηλής ποιότητας, όσο συχνά απαιτείται και με έναν υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης. Για αυτόν τον λόγο, το ανακυκλωμένο αλουμίνιο είναι υλικό, πόρος και ενεργειακό απόθεμα για τις μελλοντικές γενιές, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέσω της ανακύκλωσης χωρίς καμία μείωση της ποιότητας ή απώλεια των ιδιοτήτων του. Συνολικά, τα τρία χρησιμοποιούμενα υλικά είναι σχεδόν ίσης οικολογικής αξίας για τα παράθυρα. Τα συστήματα παραθύρων PVC-U έχουν οικονομικά πλεονεκτήματα, ενώ τα συστήματα αλουμινίου έχουν λειτουργικά πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα σχεδιασμού.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Τι είναι το Cradle to Cradle (C2C);

6. Τι είναι το Cradle to Cradle (C2C);

Το Cradle to Cradle περιγράφει την ανάλωση των υλικών σε κλειστούς και ενδεχομένως άπειρους κύκλους. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη μη μετατροπή των υλικών σε απόβλητα, αλλά για τη χρήση όλων των υλικών ως θρεπτικών συστατικών για βιολογικούς ή τεχνικούς κύκλους μετά τη χρήση τους. Αυτό απαιτεί όλα τα υλικά να είναι τοξικολογικά ακίνδυνα – και ο σχεδιασμός των προϊόντων να προβλέπει τη διαχωρισιμότητα των συστατικών. Με άλλα λόγια, το Cradle to Cradle είναι η επιστημονική βάση για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των κατασκευών.

7. Γιατί να επιλέξουμε την πιστοποίηση C2C;

7. Γιατί να επιλέξουμε την πιστοποίηση C2C;

Το Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) στο Σαν Φρανσίσκο έχει δημιουργήσει ένα ολιστικό σύστημα εκτίμησης για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του C2C. Καθώς η ζήτηση για πιστοποιήσεις κτιρίων(LEED, BREEAM, DGNB) παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζήτηση για βιώσιμα υλικά και προϊόντα. Το C2C είναι μια πιστοποίηση προϊόντος, δηλαδή μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ποιότητας ενός προϊόντος. Μεταξύ άλλων, το πιστοποιητικό αποτελεί απόδειξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί επικίνδυνων εκπομπών κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και την αποξήλωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη σε προδιαγραφές για διαγωνισμούς που απαιτούν βιωσιμότητα. Τα πιστοποιημένα με C2C προϊόντα μπορούν ήδη να πιστωθούν στο πλαίσιο των LEED, BREEAM και DGNB.

Για την ΕΕ, η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε κυκλική οικονομία είναι μια βασική στρατηγική για το μέλλον. Προωθείται από το 2015 με το Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας. Για αυτόν τον λόγο, τα πιστοποιημένα ανακυκλώσιμα προϊόντα θα γίνουν πολύ πιο σημαντικά στο μέλλον, για παράδειγμα σε δημόσιους διαγωνισμούς.

8. Τι διακρίνει ένα προϊόν πιστοποιημένο με C2C;

8. Τι διακρίνει ένα προϊόν πιστοποιημένο με C2C;

Τα προϊόντα με πιστοποίηση Cradle to Cradle υποβάλλονται σε τοξικολογική ανάλυση και μπορούν να ανακυκλωθούν διατηρώντας την υψηλή τους ποιότητα. Ανάλογα με το επίπεδο πιστοποίησης (Βασικό, Χάλκινο, Ασημένιο, Χρυσό ή Πλατινένιο), εξετάζεται και βελτιστοποιείται το 75%, 95% ή 100% του βάρους του συστατικού υλικού και διασφαλίζονται οι διαδικασίες ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής. Παράλληλα, η Schüco πρέπει να εξασφαλίζει αποδεικτικά στοιχεία από τους προμηθευτές της, ότι οι οριακές τιμές και οι απαγορεύσεις ουσιών που επιβάλλει το C2CPII τηρούνται σε όλα τα συστατικά. Η ανάλυση εδώ φτάνει στο επίπεδο των χημικών ουσιών (100 ppm). Το πρότυπο C2C απαιτεί, επίσης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση του νερού και υψηλά κοινωνικά πρότυπα στην κατασκευή των προϊόντων. Για αυτόν τον λόγο, τα προϊόντα C2C είναι σαφώς καλύτερα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα στο μονοπάτι της κυκλικής οικονομίας.

9. Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση;

9. Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση;

Το πιστοποιητικό παρέχεται από το ανεξάρτητο Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) στο Σαν Φρανσίσκο. Για τον σκοπό αυτόν, η Schüco πρέπει να αποδείξει ότι όλες οι απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης έχουν τηρηθεί, να το τεκμηριώσει ολοκληρωμένα και να παρέχει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τις μετρήσεις ως απόδειξη. Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στον οργανισμό πιστοποίησης για έναν έλεγχο συμμόρφωσης. Το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις. Επιπλέον, απαιτείται επαναληπτική πιστοποίηση κάθε δύο χρόνια.

Δεδομένου ότι η δοκιμή των συστατικών υλικών φθάνει πολύ πίσω στην αλυσίδα εφοδιασμού και εξετάζει προσεκτικά τη σύνθεση του υλικού έως τα 100 ppm (0,01%), οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι πρέπει να εμπλέκονται και αυτοί στη διαδικασία.

Οι προμηθευτές μπορούν να διασφαλίσουν τα εταιρικά τους μυστικά (π.χ. διαδικασίες παραγωγής) προστατεύοντας τις απόρρητες πληροφορίες με μια συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA). Εάν βρεθούν υλικά που δεν συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου C2C, πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτή η διαδικασία βελτιστοποίησης προϊόντος είναι ένα σημαντικό μέρος της πιστοποίησης C2C.

Για τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση και ολόκληρη τη διαδικασία πιστοποίησης, η Schüco συνεργάζεται με το EPEA Internationale Umweltforschung με έδρα το Αμβούργο και την Drees & Sommer SE.

10. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γενικής ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης C2C;

10. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γενικής ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης C2C;

Η ανακύκλωση που πραγματοποιείται σήμερα είναι γενικά υποβαθμιστική ανακύκλωση (downcycling). Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά χάνουν σε τεχνική ποιότητα κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Για παράδειγμα, το γυαλί παραθύρου δεν ανακυκλώνεται αυτή τη στιγμή σε υψηλής ποιότητας γυαλί παραθύρου. Συνήθως μετατρέπεται σε γυαλί δοχείων ή σε άλλο κατώτερο προϊόν μέχρι να καταλήξει στη χωματερή. Τα απόβλητα ορυκτελαίων μετατρέπονται σε θεμέλια δρόμων αντί να επαναχρησιμοποιηθούν σε τοίχους και θεμέλια. Αντίθετα, ο στόχος της ανακύκλωσης σύμφωνα με την αρχή Cradle to Cradle είναι όλα τα υλικά να μπορούν να κυκλοφορούν με μια σταθερή ποιότητα. Έτσι διατηρείται μόνιμα η αξία που δημιουργήθηκε στις διαδικασίες κατασκευής και φινιρίσματος.

Εκτός από την πρωτοβουλία C2C, η Schüco συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία ανακύκλωσης A/U/F για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση του κύκλου των υλικών στην κατασκευή παραθύρων και προσόψεων.

11. Πώς διαφέρει από τα άλλα σήματα;

11. Πώς διαφέρει από τα άλλα σήματα;

Αντίθετα με τα επιχειρηματικού τύπου πιστοποιητικά, όπως το ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση) ή τα πιστοποιητικά κτιρίων, όπως το DGNB (German Sustainable Building Council), η πιστοποίηση Cradle to Cradle σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με το ISO 14024, η πιστοποίηση C2C είναι μια περιβαλλοντική δήλωση τύπου I, που συγκρίνεται με το Blaue Engel ("Blue Angel") ή το natureplus. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια εξετάζονται και επαληθεύονται από εξωτερικούς ειδήμονες και ότι τα αποτελέσματα επικοινωνούνται μέσω του σήματος ως ποιοτικές και επαληθεύσιμες πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση ως Βασικό, Χάλκινο, Ασημένιο ή Πλατινένιο επίπεδο πιστοποίησης. Σε αντίθεση με μια EPD (περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος), που είναι μια περιβαλλοντική δήλωση τύπου III που μπορεί να εκδοθεί για οποιοδήποτε προϊόν, η πιστοποίηση C2C χορηγείται μόνο σε προϊόντα που τηρούν τα υψηλά πρότυπα C2C για την υγεία και την ανακυκλωσιμότητα των υλικών καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την ενέργεια, το νερό και τις κοινωνικές απαιτήσεις.

12. Ποια προϊόντα / συστήματα της Schüco διαθέτουν ήδη πιστοποίηση C2C;

12. Ποια προϊόντα / συστήματα της Schüco διαθέτουν ήδη πιστοποίηση C2C;

Προϊόντα με Χάλκινη πιστοποίηση C2C:

Έχουμε δημιουργήσει ένα δομοστοιχειωτό σύστημα το οποίο επιτρέπει στα συστήματα παραθύρων, πορτών και προσόψεων να σχεδιάζονται σύμφωνα με το Χάλκινο πρότυπο C2C χρησιμοποιώντας το λογισμικό σχεδιασμού SchüCal. Τα πιστοποιημένα προϊόντα μπορούν, επομένως, να συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός κατασκευαστικού προϊόντος για κάποιο συγκεκριμένο έργο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την επαλήθευση C2C. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα συστήματα Schüco AWS, Schüco ADS SimplySmart και Schüco FWS, που έχουν πετύχει το Χάλκινο πρότυπο C2C.
 

Το δομοστοιχειωτό σύστημα θα βελτιστοποιηθεί στο Ασημένιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2017.
 

Προϊόντα με Ασημένια πιστοποίηση C2C:

Τρία προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί ήδη στο υψηλό Ασημένιο πρότυπο C2C: τα Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI+ και Schüco AWS 65 NL.

Όλα τα πιστοποιητικά διατίθενται στο κέντρο τεκμηρίωσης.
 

μετάβαση στα πιστοποιητικά

13. Τι υποστήριξη διατίθεται κατά τη χρήση του SchüCal;

13. Τι υποστήριξη διατίθεται κατά τη χρήση του SchüCal;

Το λογισμικό σχεδιασμού, υπολογισμού και παραγγελίας SchüCal σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα ποια προϊόντα Schüco έχουν λάβει επαλήθευση C2C. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να μάθετε εάν η διαμορφωμένη μονάδα συμμορφώνεται με το C2C. Η διαδικασία της επαλήθευσης βασίζεται πάντα στα υπάρχοντα πιστοποιητικά για μεμονωμένα προϊόντα και δομοστοιχειωτά συστήματα.

14. Θα πιστοποιηθούν περισσότερα προϊόντα Schüco στο μέλλον;

14. Θα πιστοποιηθούν περισσότερα προϊόντα Schüco στο μέλλον;

Ναι. Η Schüco έχει δημιουργήσει έναν χάρτη C2C για να δρομολογήσει τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης (βλέπε διάγραμμα). Το δομοστοιχειωτό σύστημα C2C στο Ασημένιο επίπεδο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2018. Όλα τα συστήματα αλουμινίου Schüco θα λάβουν πιστοποίηση C2C στο μέλλον. Τα κριτήρια C2C ενσωματώνονται, επίσης, σταδιακά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρόσθετων κατηγοριών προϊόντων. Οι εργαζόμενοι της Schüco λαμβάνουν εντατική εκπαίδευση πάνω στο θέμα.


15. Τι μπορώ να κάνω εάν το σύστημα που με ενδιαφέρει δεν έχει ακόμα πιστοποίηση C2C;

15. Τι μπορώ να κάνω εάν το σύστημα που με ενδιαφέρει δεν έχει ακόμα πιστοποίηση C2C;

Εάν απαιτείται πιστοποίηση C2C για κάποιο έργο και ο προγραμματισμός δεν επιτρέπει μια λύση με προϊόντα που συμμορφώνονται με την αρχή C2C, υπάρχει μια επιλογή για μεμονωμένη πιστοποίηση. Αυτό κοστίζει χρήματα και παίρνει χρόνο. Τα έξοδα είναι λιγότερα για ειδικές κατασκευές από διατομές αλουμινίου, καθώς τα τυπικά συστήματα αλουμινίου από τη Schüco είναι ήδη πιστοποιημένα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επικοινωνία

Η ερώτησή μου δεν απαντήθηκε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την αρχή C2C και τα πιστοποιημένα προϊόντα Schüco, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

FAQ
Dashboard
Close