Schüco Search

Πιστοποιημένα κτίρια στη μόδα

Σήμερα, τα κτίρια γραφείων υψηλής ποιότητας σε κεντρικές περιοχές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και πιστοποιούνται βιώσιμα λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές παραμέτρους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές, καθώς και στην τεχνική ποιότητα και την ποιότητα της επεξεργασίας. Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι τα διαθέσιμα υλικά χρησιμοποιούνται μέσω μιας κατασκευαστικής μεθόδου που δεν εξαντλεί τους πόρους, είναι ανθεκτική και ανακυκλώσιμη και, συνεπώς, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των χρηστών. Η διασφάλιση της πιστοποίησης για ένα κτίριο απαιτεί ώριμα συστήματα για το κέλυφος του κτιρίου και ολιστικό σχεδιασμό της πρόσοψης. Το εύρος των συστημάτων και των υπηρεσιών της Schüco αποτελεί μια άριστη βάση για κάτι τέτοιο. 

Ανθεκτικά υλικά, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μικρός αριθμός αναλώσιμων εξαρτημάτων, διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων της Schüco και, για αυτόν τον λόγο, θέτουν την οικονομική βάση για την πιστοποίηση των κτιρίων. Τα συστήματα Schüco χαίρουν εκτίμησης χάρη στην ενεργειακή τους αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης τους. Δεν πληρούν απλά τις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών σε όλες τις κλιματικές ζώνες. Μπορούν ακόμα και να παράξουν ενέργεια.

Η Schüco προσφέρει επίσης συστήματα που βελτιστοποιούν το φως της ημέρας που παρέχεται στα κτίρια καθώς και τον εξαερισμό και τη σκίασή τους, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές της πιστοποίησης κτιρίων και αυξάνοντας την άνεση των χρηστών. Εδώ και δεκαετίες, η Schüco ακολουθεί όλες τις προϊοντικές εξελίξεις, με τις δικές της δοκιμές σε ένα σταθερά αναπτυσσόμενο κέντρο τεχνολογίας και δοκιμών πιστοποιημένο από την DAkkS (Γερμανικός Φορέας Πιστοποίησης) ενώ παράλληλα διασφαλίζει την τεχνική ποιότητα των συστημάτων. Η προσέγγιση 360° της Schüco περικλείει ολόκληρο των κύκλο ζωής ενός προϊόντος, από την κατασκευή και την απόδοση έως τη δυνατότητα ανακύκλωσης, και διασφαλίζει την ποιότητα της διαδικασίας πιστοποίησης του κτιρίου.

Επισκόπηση των πιο σημαντικών πιστοποιήσεων

Σχεδιασμός και συμβουλευτική με μακροπρόθεσμες προοπτικές – EPD για παράθυρα αλουμινίου

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (Environmental Product Declarations - EPD) για όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι σημαντικές για τη βιωσιμότητα 360°. Στη Schüco, η δημιουργία τους για μεταλλικά συστήματα κατασκευής είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό υπολογισμού SchüCal. 

General EPDs for Schüco systems can be found on the website of our EPD program holder, the

Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση που διασφαλίζεται από τα συστήματα και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στους αφρούς και τα παρεμβύσματα προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Οι νέοι κανονισμοί περί κατασκευαστικών προϊόντων προβλέπουν επίσης τη βιωσιμότητα των κατασκευαστικών προϊόντων, που μπορεί να πιστοποιηθεί μέσω EPD. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κατασκευή και τον υπολογισμό σημαίνει ότι οι προδιαγραφές προσφέρουν αξιόπιστο προγραμματισμό και βεβαιότητα για το κόστος.

Συσχετιζόμενη EPD για παράθυρα PVC-U

Για τα παράθυρα PVC-U, υπάρχει ήδη μια "συσχετιζόμενη EPD" που ισχύει για συστήματα PVC με ένα βασικό βάθος 70 mm. Μία επιπλέον "μέση EPD" για συστήματα ≥ 80 mm σύμφωνα με τα ISO 14025 και DIN EN 15804 πλησιάζει στην ολοκλήρωση. Αυτές οι EPD έχουν υπολογιστεί, συνταχθεί και αξιολογηθεί σε μια ομάδα εργασίας EPPA σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την συμμετοχή της Schüco, ειδικά για τα υποκείμενα δεδομένα περί παραθύρων PVC-U. Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραθύρων PVC-U αναπαριστώνται ως ένα ποσοστό για όλη τη διάρκεια ζωής τους σύμφωνα με τις φάσεις κατασκευής, χρήσης και τέλους ζωής. Τη Schüco εκπροσωπούν στο DGNB navigator τα συστήματα 70 mm, Schüco CT 70 AS και Schüco CT 70 MD, με βάση αυτή τη συσχετιζόμενη EPD (www.dgnb-navigator.de). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες εκεί.

Υποδειγμα EPD για χαλυβδινα παραθυρα, πορτες και προσοψεις

Ως προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων διατομών χάλυβα, τα συστήματα χάλυβα Schüco Jansen διασφαλίζουν τη βιώσιμη σχεδίαση, εγκατάσταση και, πιο συγκεκριμένα, χρήση των κτιρίων. Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων για την εκάστοτε βιομηχανία σύμφωνα με τα ISO 14025 και EN 15804 για παράθυρα, πόρτες και προσόψεις μπορούν επίσης να διατεθούν στον κατασκευαστή και τον σχεδιαστή. Οι EPD για τον εκάστοτε πελάτη και το εκάστοτε έργο μπορούν να αποκτηθούν γρήγορα, εύκολα και με χαμηλό κόστος από το ινστιτούτο δοκιμών ift Rosenheim. Μπορείτε να κατεβάσετε τα υποδείγματα EPD από τον 

Βιωσιμότητα

Φυλλάδιο για λήψη

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Πιστοποίηση κτιρίου
Dashboard
Close