Schüco søgning

Værdifulde materialer

Aluminium og stål

Aluminium

Arkitekter har den størst mulige frihed med materialet aluminium, når de skal forme og designe fremtidsorienterede og bæredygtige bygninger. Moderne facadeelementer i aluminium udmærker sig ved lave U-værdier. Dermed bidrager de positivt til bygningens energibalance. Optimale materialer ved en systemkonstruktion sørger for et lavt forbrug af råmaterialer, den mekaniske robusthed, samt korrosionsmodstandsdygtighed sikrer en lang levetid og dermed en høj bæredygtighed. Materialet aluminium er fuldstændigt harmløst for mennesker. Efter det er blevet udvundet er det genanvendeligt efter behag og beholder sine originale kvalitetsegenskaber i materialekredsløbet. Selv splinterne kan man genanvende.

PVC

En af forudsætningerne for en mere bæredygtig verden er materialer, som imødekommer de høje miljøkrav. Takket være de positive egenskaber, bliver PVC-U anvendt mere og mere i produktionen af vindues- og dørelementer.


Materialer, der imødekommer de højeste krav, er essentielle for fremtiden. PVC er sådan et et materiale - takket være sine positive egenskaber - det bliver oftere og oftere anvendt til at producere vinduer og døre. Profiler som er lavet af PVC har derfor gode isoleringsegenskaber og bidrager til en positiv energibalance i bygninger. De er også meget holdbare. Dette er grundet de ekstremt gode vejrbestandighedsegenskaber. PVC giver en stor designfrihed og sikrer fremtidens bygninger. En af de vigtigste egenskaber i PVC vinduesprofiler er deres demonterbarhed og genanvendelighed. 

Stål

Stål slides aldrig op, men bruges derimod: via sine 100% genanvendelige egenskaber er stål et regenerativt byggemateriale med et lukket materialekredsløb. Arkitekter får med stål den højeste brugsfleksibilitet via store spændvidder, og stål er dermed et af de byggematerialer, hvor man får mest værdi for pengene. Største effekt via små tværsnit forhøjer tilmed rentabiliteten. En meget lang levetid med lave livscyklusomkostninger understreger materialets unikhed. Stål kan uden problemer demonteres, hvis du sørger for, at bygningens statik er i orden, og materialet kan dermed nemt anvendes igen, hvilket gør det til en bæredygtig løsning. Det er et allround-materiale, som kan tilpasses alle mulige krav, og som harmonerer perfekt med både glas og beton.

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Værdifulde materialer
Dashboard
webspecial.m209.close