Schüco søgning

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Generelt om bæredygtighed

1. Hvad er definitionen på bæredygtighed og hvor kan jeg læse mere om emnet?

1. Hvad er definitionen på bæredygtighed og hvor kan jeg læse mere om emnet?

Du kan finde en god introduktion på bæredygtigt byggeri på German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development:

Websitet giver en detaljeret beskrivelse af de tre søjler i bygningsbæredygtighed: økologi, økonomi og socio/kulturelle faktorer.

2. Findes der forskellige certificeringssystemer for bygninger?

2. Findes der forskellige certificeringssystemer for bygninger?

Der findes et stort antal af forskellige certificeringssystemer i verden. Mange anvendes kun i bestemte regioner og er udviklet på baggrund af en række initiativer. De markedsledende, internationale systemer er LEED, BREEAM og DGNB. I Frankrig gælder HQE som det ledende certificeringssystem. 


De tre hovedsystemer har forskelligt fokus. Disse tilnærmes ikke inden for nær fremtid. Arkitekter, udviklere og producenter er forpligtede til at tage hensyn til de forskellige krav på de relevante systemer under bygningsplanlægningen og implementering. I sidste ende er det bygherren, der vælger, hvilket certificeringssystem som er passende til byggeriet.

3. Hvilke krav til facader og vinduer skal der tages hensyn til i certificerede bygninger?

3. Hvilke krav til facader og vinduer skal der tages hensyn til i certificerede bygninger?

Det er altid positivt at have en høj grad af energieffektivitet i alle anvendte systemer. Systemerne specificerer deres krav på baggrund af forskellige kriterier. Bygningsauditorer og udviklere skal dernæst implementere kravene i projektbeskrivelsen. Grundet at denne process afhænger af en lang række af faktorer som bygningskonceptet og det ønskede kvalitetsniveau, er det ikke muligt at generalisere. Erfaringen viser, at Schüco-systemer er særligt godt egnet til at bygge certificerede bygninger.


4. Er der nogle særlige dokumentationskrav?

4. Er der nogle særlige dokumentationskrav?

Det er i højere grad et krav at kunne fremvise yderligere dokumentation i form af de miljømæssige påvirkninger fra produkter. Schüco har de passende EPD'er (Environmental Product Declarations) via SchüCal til aluminiumssystemer og branchestandarden for EPD'er for PVC. Særligt er LEED information et krav ift. oprindelse og mængden af genanvendt materiale.


5. Hvordan kan materialerne aluminium, PVC og træ vurderes ift. bæredygtighed?

5. Hvordan kan materialerne aluminium, PVC og træ vurderes ift. bæredygtighed?

Når bygningen skal rives ned er genanvendelse vigtigt. Træ er principielt genanvendeligt og vinduesrammer af træ skal brændes eller bortskaffes efter demonteringen. Gamle PVC-vinduer er længe blevet genanvendt gennem organisationen Rewindo og bliver genanvendt som nye vinduesprofiler. I 2011 i Tyskland blev der dannet en recirkulærorganisation for aluminiumsvinduer- og facader under A/U/F. På denne måde kan gammel aluminium igen blive til profiler af høj kvalitet og processen kan gentages så ofte man ønsker og med høj energieffektivitet. Alt aluminium, som er produceret, danner dermed en materiale-, råstof-, og energilagring for de kommende generationer, som kan genanvendes utallige gange uden at reducere kvalitet eller materialeegenskaber. De tre materialer er næsten ens, hvad angår den økologiske værdi for vinduer. PVC-vinduessystemer har økonomiske fordele, hvor aluminiumssystemer har funktionelle og designmæssige fordele.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Hvad er Cradle to Cradle (C2C)?

6. Hvad er Cradle to Cradle (C2C)?

Cradle to Cradle (vugge til vugge) er et designkoncept til bæredygtige bygninger, hvor produkter og bygninger udvikles således, at de ikke genererer affald eller behøver at kasseres i fremtiden. Dette kræver, at alle materialer er toksikologisk ufarlige og at produkter er designet således, at komponenterne kan adskilles. Med andre ord er C2C det videnskabelige grundlag for implementering af cirkulær økonomi i byggebranchen.

7. Hvorfor C2C-certificering?

7. Hvorfor C2C-certificering?

Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco har skabt et evalueringssystem for at udvikle, vurdere og certificere produkter, som opfylder C2C-kravene. Eftersom at efterspørglsen på bygningscertificeringer (LEED, BREEAM, DGNB) er steget i de seneste år og dette er også gældende for kravene til bæredygtige materialer og produkter. C2C er en produktcertificering, dvs. en uafhængig bekræftelse på produktkvaliteten. Certifikatet er bl.a. gyldigt som bevis på, at man overholder kravene til forurening og skadelige udslip under montering, anvendelse og demontering og kan anvendes som bevis i udbud, som kræver et bæredygtigt fokus.


I EU er fremtidens hovedstrategi at transformere europæisk økonomi til en mere cirkulær økonomi. Dette er blevet promoveret siden 2015 gennem Circular Economy Package. Certificerede genanvendelige produkter kan derfor blive mere vigtige i fremtiden som fx i offentlige udbud.

8. Hvordan skiller et C2C-certificeret produkt sig ud?

8. Hvordan skiller et C2C-certificeret produkt sig ud?

Cradle to Cradle-certificerede produkter gennemgår en toksikologisk analyse og kan blive genanvendt og stadig bevare den høje materialekvalitet intakt. Afhængigt af certificeringsniveauet (Basis, Bronze, Sølv, Guld eller Platin), 75%, 95% eller 100% af det vægtede materiale bliver undersøgt og optimeret og til sidst er recirkuleringsprocessen ved slutningen af livscyklussen sikret. Schüco skal fremlægge bevis fra sine leverandører om, at grænseværdierne og stof-forbudene, som håndhæves af C2CPII, overholdes i alle komponenter. Analysen går helt ned til niveauet på de kemiske stoffer (100 ppm). C2C-standarden kræver også anvendelse af vedvarende energi, vandforvaltning og høje sociale standarder i produktionen af produkter. C2C-produkter er demonstreret bedre for mennesker og miljøet og tager et skridt videre i den bæredygtige dagsorden til en cirkulær økonomi. 

9. Hvordan foregår en certificering?

9. Hvordan foregår en certificering?

Certifikatet tildeles af det uafhængige Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco. Schüco skal bevise, at alle krav for certificeringsstandarder overholdes og skal dokumentere dette grundigt og give tilsvarende certifikater og målinger som bevis. Alle dokumenter sendes til certificeringsorganet til et konformitetscheck. Certifikatet udstedes kun, hvis alle krav er opfyldt. Yderligere kræves der en recertificering hvert andet år.


Når testen af bestanddelsmaterialerne når langt ind i forsyningskæden og undersøger materialekompositione helt ned til 100 ppm (0,01%), skal leverandørerne og underleverandørerne være involveret.


Leverandører kan beholde deres forretningshemmeligheder (fx produktionsprocesser) ved at beskytte fortrolig information med en fortrolighedsaftale (non-disclosure agreement - NDA). Hvis der findes materialer, som ikke opfylder de strenge krav i C2C-standarden, må de erstattes. Denne produktoptimeringsproces er en vigtig del af C2C-certificeringen.  


Til audition, optimering og certificeringsprocess samarbejder Schüco med EPEA International Umweltforschung, som har base i Hamborg samt Drees & Sommer SE.

10. Hvad er forskellen på generel genanvendelse og C2C-genanvendelse?

10. Hvad er forskellen på generel genanvendelse og C2C-genanvendelse?

Genanvendelsen, som udføres idag, er normalt "downcycling". Dette betyder, at materialer mister teknisk kvalitet under genanvendelsesprocessen. For eksempel genanvendes vinduesglas ikke til nye vinduesglas af høj kvalitet. Det bliver sædvanligt anvendt som glasbeholdere eller et andet underordnet produkt til det afslutningsvist ender som deponi. Mineralaffald bliver anvendt til vejfundamenter i stedet for at blive genanvendt til vægge og fundamenter. Derimod er målet med genanvendelse iht. Cradle to Cradle-princippet, at alle materialer skal kunne genanvendes med en vedvarende kvalitet. Gennem dette bevarer man permanent værdien, som skabes i produktions- og efterbehandlingsprocesser.


Udover C2C-initiativet er Schüco aktivt involveret i A/U/F, genanvendelsesinitiativ for at forbedre materialelivscyklussen i vindues- og facadekonstruktioner på lang sigt.

11. Hvordan differentierer det sig ift. andre deklarationer/certifikater?

11. Hvordan differentierer det sig ift. andre deklarationer/certifikater?

I modsætning til forretningsrelaterede certifikater som ISO 14001 (miljøledelse) eller bygningscertifikater som DGNB (German Sustainable Building Council), er Cradle to Cradle-certificering knyttet til et specifikt produkt. I henhold til ISO 14024 er C2C-certificering en miljøvaredeklaration af type 1 sammenlignet med Blaue Engel ("Blue Angel") eller natureplus. Dette betyder at fastsatte kriterier bliver undersøgt og bekræftet af eksterne eksperter og resultaterne formidles via etikken som kvalitativ og verificerbar information - i dette tilfælde efter certificeringsniveauerne Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum. I modsætning til EPD (miljøvaredeklaration), som er en type III miljøerklæring, som kan udstedes for hvert produkt, tildeles C2C-certificering kun produkter, som overholder de høje C2C-standarder for materialesundhed, genvanvendelse såvel som energi, vand og sociale krav.

12. Hvilke Schüco-produkter og systemer er allerede C2C-certificerede?

12. Hvilke Schüco-produkter og systemer er allerede C2C-certificerede?

Produkter med C2C-bronzecertificering:

Schüco har fire produkter, der er certificeret med C2C Bronze-standard. AWS 114.SI, AWS 114 SG.SI, FWS 60 CV og ASS 77 PD.HI. 
 

Se C2C-bronzecertifikat (pdf, 739,0 KB)


Produkter med C2C-sølvcertificering:

Schüco har 43 produkter, som er certificeret til C2C Silver-standard. Dette er bl.a. FWS 50.SI, FWS 35 PD.HI, AWS 75.SI+ og AD UP 75.

Se C2C-sølvcertifikat (pdf, 834,6 KB)

13. Hvilken support er tilgængelig, når man anvender SchüCal?

13. Hvilken support er tilgængelig, når man anvender SchüCal?

Design- og kalkulationsprogrammet SchüCal lader dig nemt tjekke, om Schüco-produkterne er C2C-verificerede. Med blot nogle få klik, kan du finde ud af, om den konfigurerede enhed er C2C-kompatibel. Bekræftelsen er altid baseret på eksisterende certifikater for individuelle produkter og modulære systemer.

14. Vil flere Schüco-produkter blive certificerede i fremtiden?

14. Vil flere Schüco-produkter blive certificerede i fremtiden?

Ja. Schüco har udviklet en C2C roadmap for at strukturere den kontinuerlige forbedringsproces. Alle Schüco-aluminiumssystemer skal være C2C-certificerede i fremtiden. C2C-kriterierne bliver også gradvist integreret i udviklingen af nye produkter og flere produktkategorier.


15. Hvad kan jeg gøre, hvis mit planlagte system endnu ikke er C2C-certificeret?

15. Hvad kan jeg gøre, hvis mit planlagte system endnu ikke er C2C-certificeret?

Hvis der kræves en C2C-certificering på et projekt og planlægningen ikke tillader en løsning med C2C-kompatible produkter, er der et alternativ for individuel certificering. Dette koster penge og tager tid. Der er færre udgifter ved specielle konstruktioner lavet af aluminiumsprofiler eftersom standard aluminiumssystemer fra Schüco allerede er certificerede.

Kontakt

Mit spørgsmål blev ikke besvaret.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring C2C og certificerede Schüco-produkter, så kontakt os gerne på: danmark@schueco.com

Oftede stillede spørgsmål (FAQ)
Dashboard
webspecial.m209.close