Schüco søgning

Ny produktgeneration fra Schüco

Med fremtidsorienterede økologiske materialer

Aluminium produktgeneration green

Facadesystemet FW 50+.SI Green og aluminiumsvinduesystemet AWS 90+.SI Green integrerer byggedele som fx isolatorer, tætninger eller klemlisteprofiler med dele af genanvendelige råmaterialer. Derigennem udskiftes fossile råmaterialer delvist og energibehovet fra produktionen af råmaterialet reduceres. Denne udvikling er fx mulig ved hjælp af plantearten Ricinus communis. Fra dette træs frø opstår der sebacinsyre, som bruges til produktion af polyamid. Dette producerede polyamid danner basis for FW 50 +.SI Green facadesystemets klemlisteprofiler og de "grønne" isolatorer, som integreres i Schüco vinduessystemet AWS 90.SI+ Green.
 

Til isolatorernes skumplast bruges sågar olie fra frøene uden kemisk forarbejdning. Også med tætningerne, der anvendes i begge profilsystemer, yder Schüco et bidrag til overførslen af bioteknologi med anvendelsen af EPDM (syntetisk gummi) baseret på sukkerrør eller bioethanol. Udstyret med plastmaterialer, der er bevist at være lavet af en betydelig andel af genanvendelige råmaterialer, yder disse vinduer og facader nu det, der svarer til det dobbelte bidrag til at reducere drivhusgasserne, fordi de påviser et reduceret "global opvarmningspotentiale".


Det betyder: via brug af genanvendelige råmaterialer slippes mindre drivhusgas ud i atmosfæren ved produktionen - og derudover skånes de naturlige ressourcer. Via integrationen af genanvendelige råmaterialer i aluminiumsvinduer og -facader med isolering på passivhusniveau underbygger Schüco sin holdning til energieffektivt og bæredygtigt byggeri.

Kombinationen af bæredygtighed og energieffektivitet

Isolering er den afgørende faktor for energirevolutionen i Danmark. Mange kommuner forpligter sig allerede i dag til at indsætte isolering på passivhusniveau som standard ved opførelsen af nye offentlige bygninger. Vinduessystemet AWS 90.SI+ Green samt facadesystemet FW 50+.SI Green opfylder præcist disse krav. Begge konstruktioner forener fordelene fra det holdbare materiale aluminium med isolering på passivhusniveau og skåner derigennem de naturlige ressourcer og reducerer CO2-udslippet. Udstyret med plastmaterialer, der er bevist at være lavet af en betydelig andel af genanvendelige råmaterialer, yder disse vinduer og facader nu det, der svarer til det dobbelte bidrag til at reducere drivhusgasserne, fordi de påviser et reduceret "global opvarmningspotentiale". Det betyder: via brug af genanvendelige råmaterialer slippes mindre drivhusgas ud i atmosfæren ved produktionen - og derudover skånes de naturlige ressourcer. Via integrationen af genanvendelige råmaterialer i aluminiumsvinduer og -facader med isolering på passivhusniveau underbygger Schüco sin holdning til energieffektivt og bæredygtigt byggeri.

PVC-U - bidrager til bæredygtig udvikling med miljøvenlige systemer

Schüco PVC-U systemer er 100% genanvendelige. De kan derfor nemt blive inkorporeret i livscyklussen. Derudover har Schüco siden 2010 ikke anvendt blystabilisatorer i PVC. I stedet bliver tungmetalfrie produkter baseret på kalcium-zink forbindelser anvendt. Schüco PVC-systemer er dermed blyfrie. Schüco har allerede opnået målet om frivillig engagement i solenergiindustrien "Vinyl 2010" om at erstatte blyholdige stoffer før 2015.

Schüco Alu Inside

I profilsystemet Schüco Alu Inside anvender Schüco en patenteret aluminium komposit konstruktion. Dette reducerer kuldebroen og gør profilsystemet Schüco Alu Inside til et passivhuscertificeret vinduessystem med de bedste varmeisolerende egenskaber.


Schüco SI 82

Takket være sit 6-kammer teknologi og øgede byggedybde på 82 mm, har det passivhuscertificerede vinduessystem Schüco SI 82 gode varmeisoleringsegenskaber. Dette gør det muligt at bygge lavenergi vindues- og dørelementer i dette system - uden dyrt ekstraudstyr.

Stålsystemer opfylder de højeste krav til klimabeskyttelse og holdbarhed - det er en god investering.

HI-systemer af holdbare materialer

Facadesystemet VISS HI og det nye vindue- og dørsystem Janisol HI sætter nye standarder for klimabeskyttelse og byggeri med bæredygtige materialer. Stål er et velegenet materiale til bæredygtige bygninger, såvel i bygningens primære bærende del samt til den komplette klimaskærm. Stål, glas og beton passer på grund af den næsten identiske længdeudvidelse perfekt sammen. Derigennem kan "materialernes harmoni", som er så speciel for byggebranchen, realiseres.
 

Stål-facadesystemet VISS HI overbeviser via de bedste U-værdier efter passivhus-standarder. Sammen med det nye stålsystem Janisol HI til oplukselementerne lykkes det at opnå en bæredygtig klimakærm med det mest langtidsholdbare materiale, der er en særdeles god investering. Aftagelige forbindelser sørger desuden for en enkel nedrivning i slutningen af bygningens cyklus. Med det demonterede materiale kan man producere andre nye stålfacader - materialet er nemlig 99% genanvendeligt.

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Ny produktgeneration
Dashboard
webspecial.m209.close