Schüco søgning

Certificerede bygninger som tendens

Kontorbygninger af høj kvalitet på centrale steder planlægges, indrettes og certificeres i dag bæredygtigt ud fra rentable overvejelser. Grundlaget for vurderingen er de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter samt den tekniske og processuelle kvalitet. Formålet er at sikre anvendelsen af de tilgængelige materialer via en brugerorienteret, holdbar og genanvendelig byggemåde og således skåne ressourcerne og miljøet samt fremme beboernes sundhed. For at garantere en bygningscertificering, skal systemerne til klimaskærmen og hele planlægningen af facaden være færdigudviklet. Schüco-produkter er blevet testet af Drees & Sommer for den pågældende egnethed. De opfylder certificeringssystemernes krav til fulde. Schüco produktverifikationer tester Schücos produkter for bedst egnethed til certificerede bygninger.

Modstandsdygtige materialer, næsten ingen vedligeholdelse og få skift pga. slitage giver Schüco systemer en lang levetid og sikrer således de økonomiske forudsætninger for en bygningscertificering. Schücos systemer er økologiske pga. deres energieffektivitet, den gode genanvendelighed og brugervenlighed. De imødekommer ikke blot de individuelle behov i alle klimazoner men de kan også udstyres med solceller (photovoltaik) og sågar selv udvinde energi.


Schüco leverer også systemer, der optimerer dagslys, ventilation og skygge og på den måde tager højde for de sociale aspekter i en bygningscertificering og forhøjer brugernes komfort. I årtier har Schüco nu fulgt produktudviklingerne med egne tests i et stadigt voksende teknologi- og testcenter, som akkrediteres via DAkkS (det tyske akkrediteringscenter), og som garanterer systemernes tekniske kvalitet. Schücos tilgang med 360° bæredygtighed omfatter hele produktets livscyklus - fra planlægning, over produktion, montage og brug til nedrivining med genanvendelse i et lukket materialekredsløb.

De vigtigste certificeringer

RÅDGIVNING OG PLANLÆGNING MED LANGFRISTEDE PERSPEKTIVER – EPD TIL ALUMINIUMSSYSTEMER

Der er i dag et stigende krav til bæredygtige bygninger. En EPD (Environmetal Product Declaration) – på dansk kaldet en miljøvaredeklaration – er afgørende for bygningen og byggevarer, da de dokumenterer deres bæredygtighedsgrad og miljømæssige egenskaber. Hvis man ønsker at bæredygtighedscertificere sin bygning, er EPD’er således påkrævet. Dette har Schüco taget højde for, da EPD’erne er integreret i Schücos kalkulationsværktøj, SchüCal. Man kan altså nemt og hurtigt printe sin miljøvaredeklaration direkte fra programmet efter endt beregning med Schücos systemer.

Schücos aluminiumssystemer kan levere et lavt energiforbrug for bygningen. Tætningerne er lavet af genanvendelige materialer, hvilket også er tilfældet for selve aluminiummet, der kan genanvendes igen og igen – alt dette bliver der taget højde for i en miljøvaredeklaration. Den nye byggevareforordning har desuden sørget for, at alle love på området for miljøvaredeklarationer er blevet harmoniseret for alle EU-lande.

ASSOCIATION EPD FOR PVC-U WINDOWS

Der eksisterer allerede en "association EPD", som gælder for vinduessystemer i PVC med en basisdybde på 70 mm. En yderligere "gennemsnitlig EPD" for systemer ≥ 80 mm i overensstemmelse med ISO 14025 og DIN EN 15804 er næsten færdig. Disse EPD'er er blevet kalkuleret, gennemført og evalueret i en EPPA arbejdsgruppe på europæisk niveau med involvering af Schüco særligt grundet dataen på PVC-vinduer. De potentielle miljømæssige påvirkninger af PVC-vinduer er præsenteret som en procentdel af hele deres livscyklus i overensstemmelse med produktion, anvendelse og end-of-life faserne. Schüco CT 70 AS og Schüco CT 70 MD er med deres 70 mm byggedybde repræsenteret i DGNB-navigatoren på baggrund af dette EPD-samarbejde (www.dgnb-navigator.de). 

EPD FOR VINDUER, DØRE OG FACADER AF STÅL

Schüco Jansen stålsystemer tilbyder branchespecifikke miljøvaredeklarationer (EPD) for vinduer, døre og facader i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Dette kan fås hurtigt, enkelt og til en lav pris via IFT Rosenheim testinstitut.
 

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Bygningscertificering
Dashboard
webspecial.m209.close