Schüco søgning

...

Højeste kvalitets- og miljøstandarder

Grundlaget for det aktuelle bæredygtighedstema er de globale politiske udviklinger med milpæle som "Limits of Growth" af Romklubben fra 1972, klimakonferencen Rio de Janeiro i 1992 samt Kyotoaftalen fra 1997 med konkrete klimamål. Disse førte til dannelsen af den bæredygtige udvikling, til miljøbekendtgørelser, forordninger og normer på globalt, europæisk og nationalt niveau.

Højeste kvalitets- og miljøstandarder

Over 80% af bygningerne i Tyskland er ældre end 25 år og ligger med sit energiforbrug meget over det niveau, som EnEV (den tyske energispareforordning) har fastsat. 40% af energibehovet går til bygninger, og dermed også CO2-udslippet, og således danner de også omdrejningspunktet for klimamålene. Markedet bestemmes af lovens grundlag, som fx EU's direktiv om bygninger, EPBD 2010 og EnEV 2012 med forstærkede krav, og fra juli 2013 byggevareforordningen med bæredygtighed som nyt grundlæggende krav, samt det faldende udbud af energi samt energipriserne.

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Værdiorienterede perspektiver til grønne bygninger
Dashboard
webspecial.m209.close