Schüco søgning

360° Bæredygtighed

Livscyklus og ressourceforbrug

Klimaskærmen og livscyklusregnskab

Klimaskærmen står ofte for en stor del af livscyklusregnskabet. Selve udvindingen af aluminium har en relativ høj omkostning for livscyklussen – men det er en helt anden historie, når man tager højde for det lavere energiforbrug, lave grad af vedligeholdelse og genanvendelsen af materialet, når bygningen demonteres og aluminiummet genanvendes efter mange årtier.

Schüco har indgået et samarbejde med bl.a. WWF (World Wildlife Fund) og ASI (Aluminium Stewardship Initiative) for at sikre, at der tages højde for hele råvarekæden hos aluminium både med hensyn til økologiske og sociale kriterier. Schüco understøtter disse værdiorienterede perspektiver for moderne bygninger med sit 360° bæredygtighedskoncept.

360° TILGANG, RESSOURCEFORBRUG OG CRADLE TO CRADLE

Med tilgangen 360° bæredygtighed har Schüco givet sig den udfordring at kunne tilbyde systemer til ressourceskånende, økonomiske og fremtidssikre bygninger. Målet er at sikre et godt indeklima, minimere energibehovet og optimere anvendelsen af ressourcer. Dette omfatter hele cyklussen for et produkt: Fra produktionen over brugen til muligheden for genanvendelse. Schüco har alle disse aspekter for øje. Mennesker tilbringer den største del af deres liv i bygninger. Det er derfor vigtigt, at bygningsteknologier opfylder de højeste krav til design, komfort og sikkerhed. Samtidig kan bygninger yde et afgørende bidrag til at reducere CO2-udslippet via energieffektivitet og dermed være med til at skåne de naturlige ressourcer. Schüco leverer systemløsninger til hele bygningen, som via høje isoleringsevner og en optimeret og automatisk regulering af temperaturer og luft gør det muligt at reducere energibehovet.

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

360° Bæredygtighed
Dashboard
webspecial.m209.close