Schüco søgning

ISO 9001

Schücos kvalitetsstyring er certificeret iht. DIN EN ISO 9001

Schüco International KG's kvalitetsstyringssystem blev allerede tilbage i december 1992 certificeret iht. den internationale kvalitetsstyringsnorm ISO 9001. Lige siden gennemføres en kontrol hvert år.


ISO 9001 normen fastlægger kravene, som en virksomheds kvalitetsstyring skal opfylde.
Forhold og arbejdsprocesser forklares forståeligt, hvortil ISO 9001 angiver rammerne.
Siden revisionen i oktober 2015 følger normen nu High Level Structure, som er basisstrukturen for alle kvalitetsstyringssystemer.


Et certificeret kvalitetsstyringssystem kræver for det første, at virksomheden opfylder alle lovmæssige krav og for det andet, at den selv fastsætter og forfølger alle mål internt i virksomheden. Et mål er, at ikke kun de interne forretningsprocesser optimeres med henblik på kvalitet og service. Schücos processer skal også understøtte kunderne og leverandørerne i samarbejdet med Schüco.


Vi tager herigennem alle aspekter i betragtning - fra anskaffelsen af varen og råmaterialerne via udviklingen, produktionen, marketing, logistikken til bortskaffelsen. Disse elementer har sammen med samtlige af vores produkter og services til formål at sikre den højeste standard. Dette hjælper ikke kun til at undgå fejl, men også til at opnå en konstant forbedring af alle produkter og processer.

DQS-certifikatet ISO 9001 er et anerkendt bevis på et velfungerende kvalitetsstyringssystem på de internationale markeder. Med DQS-certifikatet dokumenterer Schüco, at alle relevante krav fra ISO 9001 bliver overholdt og derudover omsættes i et kvalitetsstyringssystem.


DQS-certifikat ISO 9001 engelsk (pdf, 1,6 MB)

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

ISO 9001
Dashboard
webspecial.m209.close