Schüco søgning

CO2-regnskab

Schüco har allerede taget flere tiltag i brug for at reducere det fremtidige udslip af klimarelevante gasser. Til dette formål er der blevet indført en overvågning af Schücos forskellige afdelinger, opvarmning i store dele af hovedkontoret er blevet omstillet til emissionsfattig fjernvarme og nye og ensartede systemmanagement-tools er blevet indført til optimering af transportlogistikken.

Tiltag til CO2-reducering

Derudover har Schüco modtaget grøn strøm overalt i Tyskland siden d. 1. januar 2012. I 2012 lykkedes det allerede at sænke det CO2-udslip, der kommer fra strømmen, med 15%. Andre tiltag kommer nu skridt for skridt. De vedrører papir- og printforbrug samt rammebetingelserne for udlandsrejser og kundebesøg inkl. retningslinjerne, informationen og oplysningskampagnerne, der er forbundet hermed. I centrum står medarbejderne ved Schüco, som med sin bevidste ageren i dagligdagen kan være med til at reducere CO2-udslippet betydeligt.


DEFINITION AF CARBON FOOTPRINT

Kontrolprocedure

Til bestemmelsen af Schücos Carbon Footprint er CO2-udslippet ved energiforbruget til produktion, belysning, nedkøling og opvarmning af alle bygninger, transportlogistik, forretningsrejser, transport til og fra arbejde samt forbruget af papir- og print blevet registreret. Alle opkrævede primære data er testet af TÜV NORD CERT og til beregningen af CO2-aftrykket anvendes standarden TN-CC 020: 2011-08.

Resultater

Resultater 2011
Med sit første CO2-regnskab har Schüco dannet grundlag for en bæredygtig reducering af CO2-udslippet og en forbedret miljø- og energimanagement. Alle klimarelevante drivhusgasser, der er opstået i 2011 for firmaet og produktionen i Tyskland, er talt med i opgørelsen. Omregnet i CO2-værdier er det ca. 74.000 tons. Den største del er bygningernes energiforbrug inkl. produktionen, som udgør over 50%, efterfulgt af transportomkostninger, medarbejdernes transport til og fra arbejde, forretningsrejser samt papir- og printforbrug.

Resultater 2012
For anden gang har Schüco ladet sine egne afdelinger i Tyskland teste af TÜV Nord CERT mht. CO2-regnskabet: Mens man i 2011 målte en CO2-værdi på 74.292 tons, så lå den i 2012 på kun 46.040 tons. Den største del var nu energiforbruget til transport, som udgjorde 40%, efterfulgt af bygningers energiforbrug med 23%, transport til og fra arbejde med 16%, 15% til forretningsrejser og 6% til papir- og printforbrug. I forhold til 2011 har Schüco kunne reducere sit CO2-aftryk med mere end en tredjedel - hovedsageligt via omstillingen til grøn strøm.

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

CO2-regnskab
Dashboard
webspecial.m209.close