Schüco søgning

...

Fremtidens bæredygtige arkitektur.

Efterspørgslen på bæredygtig arkitektur er blevet væsentligt større, såvel med de sociale som med de økonomiske og økologiske kvaliteter i tankerne. I centrum for denne tankegang bestræber man sig på at forene mennesket og naturen.


Arkitektur i harmoni med mennesket og naturen

Menneskers sundhed og velvære skal fremmes og sikres. Bygninger får på den måde muligheden for at påvirke sine brugere positivt med visuelle, isolerede, akustiske, ergonomiske og hygiejniske kvaliteter og samtidigt leve op til økonomiske krav om lang levetid og rentabilitet. Derudover kigger man på bygningers og de respektive byggevarers livscyklus med henblik på at opnå og genanvende de værdifulde råstoffer via en optimal materialecyklus.


Schüco fortsætter denne tendens og udvikler teknologi, der sætter mennesket samt naturen i centrum. Investorer, arkitekter, entreprenører og producenter understøttes i alle faser af projektet - fra den første idé til demonteringen af facaden. Dette omfatter rådgivning om certificeringer, projektering med bæredygtige systemer, miljøvaredeklarationer og genanvendelse af klimaskærmen. Schücos systemer danner derfor grundstenen, når man ønsker at bygge på en bæredygtig måde. Alle Schüco-systemer i plast, aluminium og stål er altid underlagt principperne om bæredygtig produktudvikling. Schücos systemer tilbyder maksimal udformningsfleksibilitet og en høj standard for design, hvilket indebærer høj anvendelighed, optimal brugervenlighed, energieffektivitet, ressource- og klimabeskyttelse. Sammen med holdbarheden og genanvendeligheden bidrager de til realiseringen af bæredygtige bygninger.


Schüco går et skridt længere og tager ansvar for mere end systemerne. Virksomheden understøtter investorer, arkitekter, planlæggere og samarbejdspartnere i alle faser af bæredygtige byggeprojekter - fra den spæde idé til demontering af facaden. Dette inkluderer rådgivning inden for certificering, designs - som anvender bæredygtige systemer, miljøvaredeklarationer og genanvendelse inden for klimaskærmen.

Informationsbrochure og bæredygtighedsrapport

Find mere information om Schücos aktiviteter inden for bæredygtighed, som svarer på tidens globale udfordringer, i infobrochuren "Sustainability: Our Motivation. Our Contribution.“

Download brochure (pdf, 7,0 MB)


Du kan finde flere informationer i 2017/2018 bæredygtighedsrapport. Denne rapport er baseret på guidelines fra den internationale standard Global Reporting Initiative (GRI) og giver information omkring, hvordan Schüco arbejder med bæredygtighed og balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter samt definition af fremtidens mål.

Bæredygtighedsrapport 2017/18 (pdf, 515,7 KB)

Bæredygtighedsrapport 2015/16 (pdf, 5,5 MB)

CRADLE TO CRADLE® - cirkulær værditilvækst

Cradle to Cradle står for kontinuerlige materialekredsløb og positivt definerede materialer, som er uskadelige for mennesker og miljøet.


Med Cradle to Cradle (C2C) designkonceptet bliver produkter udviklet således, at de fremtidigt ikke producerer affald. Tekniske materialer er genanvendeligt affald og kan efter anvendelse genindføres i kredsløbet med lige så højt kvalitetsniveau som før.


Indholdet bliver konsekvent testet for mulige skadelige stoffer. Målet er, at der udelukkende findes produkter, der er gavnlige for mennesker og naturen. C2C er dermed vejen frem mod et nyt produktionssystem, hvor innovation, kvalitet og kreativitet står i centrum. At det fungerer, er tusindvis af produkter fra hele verden, som er blevet udviklet efter dette koncept, allerede bevis på.

Læs mere om C2C


BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Bæredygtighed
Dashboard
webspecial.m209.close