Co hledáte?
...

Větší efektivita - s řízením výroby SchüCal MES

SchüCal MES (Manufacturing Execution System) je systém k efektivnímu řízení výroby. Na základě všech nevyřízených výrobních zakázek určuje MES nejlepší možné využití strojů a sled pracovních postupů v rámci celého výrobního procesu. Všechny relevantní informace pro provedení jednotlivých výrobních kroků jsou přitom k dispozici v digitální podobě a ve správný čas na správné pracovní stanici.

Jaké jsou výhody MES?

Řízení výroby pomocí SchüCal MES vytváří transparentnost procesu. To zvyšuje kvalitu a zkracuje dobu výroby. Coby ideální doplněk Schüco Fabrication Data Center umožňuje SchüCal MES realizaci řízeného výrobního procesu. Procesní vědomosti jsou současně digitálně dokumentovány. Zobrazovány jsou např. informace o čase výroby nebo stav na jiných výrobních stanicích. To vytváří transparentnost a vysokou míru akceptování – od vedení podniku až po výrobní dílnu.


Tento produkt se snadno ovládá. Do výrobního procesu tak můžete rychle a bezpečně zapojit i nové zaměstnance MES. SchüCal MES umožňuje bezpapírovou výrobu – zela bez složitého vyhledávání potřebných informací.

„Úkolem je řídit výrobu na základě plánování, minimalizovat doby nečinnosti stroje a zkrátit doby vyřizování objednávek. Z toho plyne celá řada výhod. Vyšší výrobní kapacita a zlepšená schopnost expedování objednávek jsou jen dvě z nich.“


Linas Litvinas, produktový manažer Schüco Digital

Jak přesně funguje řízení výroby s MES?

Výrobní data pro samotnou produkci jsou generována v kalkulačním softwaru Schüco SchüCal. Takto shromážděná data jsou zpracována v MES a jsou k dispozici uživateli v dílně prostřednictvím Fabrication Data Center.  Zasíláním příslušných dat (Push technologie) jsou zakázky vyřizovány digitálně, bez použití papíru, a to v průběhu kompletního výrobního procesu.


Přijmou se potřebné dotazy pro řízení výroby (dotazy WPK) a vygeneruje se značení CE ve formě reportu. Pohyb profilu je monitorován v průběhu celého výrobního procesu a zaznamenáváno je jakékoliv narušení tohoto pohybu. Komunikace mezi zaměstnanci je podpořena zasíláním zpráv přes integrovaný nástroj Messenger. Lze tak rychle řešit nenadálé poruchy.

Jaké jsou požadavky na používání SchüCal MES?

Abyste mohli používat SchüCal MES, musíte mít nainstalovaný kalkulační software Schüco SchüCal. Z tohoto softwaru jsou pak generována všechna potřebná výrobní data.

Prostřednictvím Schüco i.NNOVATIONNOW se zaměřujeme na novinky, jakými jsou stroje a služby, které Vám usnadní a zlepší Vaší výrobu. Můžete očekávat nové impulsy a inteligentní koncepty zpracování hliníkových elementů. Nechte se po celý rok inspirovat prezentací produktů, akcemi v showroomu a speciálními virtuálními tématy.