Co hledáte?

Bilance CO2

Schüco již zavedlo celou řadu opatření, která snižují emise skleníkových plynů. Implementováno bylo monitorování budov napříč pobočkami, topení v podstatných částech podnikové cetrály v Bielefelderu bylo přestavěno na dálkové vytápění s nízkými emisemi a byly zavedeny nové nástroje pro správu systémového řízení na optimalizaci dopravní logistiky.

Opatření na snížení emisí CO2

Snížení emisí spojených s elektrickou energií o 10%

Schüco již zavedlo celou řadu opatření, která snižují emise skleníkových plynů. Implementováno bylo monitorování budov napříč pobočkami, topení v podstatných částech podnikové centrály v Bielefeldu bylo přestavěno na dálkové vytápění s nízkými emisemi a byly zavedeny nové nástroje pro správu systémového řízení na optimalizaci dopravní logistiky.

Schüco kromě toho všude v Německu od 1. 1. 2012 odebírá zelenou elektřinu. Díky tomu se povedlo snížit emise související s elektřinou o více než  10 % dosavadní hodnoty. Další opatření se týkají spotřeby papíru a tiskovin, rámcových podmínek pro dojíždění do práce a služební cesty, včetně všech s tím spojených směrnic, informací a informačních kampaní. Důležitým prvkem tohoto procesu jsou přitom spolupracovníci Schüco, kteří svým vědomým jednáním během každodenní pracovní činnosti a svým zapojením do ochrany životního prostředí významně přispívají ke snižování emisí CO2.

Měření uhlíkové stopy společnosti Schüco v Německu

Postup měření:

Pro stanovení uhlíkové stopy Schüco se emise CO2 každoročně zaznamenávají prostřednictvím energetické spotřeby elektrického proudu, chlazení a vytápění všech budov, dopravní logistiky, služebních cest a cesty do práce, jakož i papíru a tiskovin. Všechna naměřená primární data jsou kontrolována institutem TÜV NORD CERT. K výpočtu stopy CO2 se používá standard TN-CC 020: 2013-10.

Výsledky

S pravidelným vyhotovováním své bilance CO2 vytváří Schüco základy pro udržitelné snižování emisí CO2, lepší řízení energií a ochranu životního prostředí. Zohledněny jsou přitom všechny skleníkové plyny související se změnou klimatu, které v průběhu roku vznikají firemní činnosti a výrobními procesy v celém Německu. V roce 2011 to bylo v přepočtu na ekvivalenty CO2 téměř 74.000 tun. Více než 50% přitom představovala energetická spotřeba budov, a to včetně výrobní produkce, dopravy, dojíždění do práce, služebních cest a spotřeby papíru a tiskovin.

Již v roce 2012 dokázalo Schüco snížit svou uhlíkovou stopu o více než třetinu - většinou díky přechodu na zelený proud. Zatímco v roce 2011 činilo ověřené množství CO2 ekv stále 74.292 tun, bylo již v roce 2012 naměřeno pouhých 46.040 tun CO2 ekv. Největší podíl 40% nyní připadl na energetickou spotřebu plynoucí z přepravních služeb.

V roce 2016 vykazovala bilance CO2 stále ještě emisní množství v hodnotě 27.890 tun. Pokles o téměř 40% ve srovnání s rokem 2012 je možno odvodit ze snížení objemu obchodních činností a zavedení opatření na úsporu energie a zvýšení energetické účinnosti.

Schüco akceptuje závěry pařížského klimatického summitu, které bude realizovat stanovením ambiciózních cílů a přijetím konkrétních opatření.

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.