Co hledáte?
...

Náš cíl:

Soulad člověka, prostoru a životního prostředí

Budoucnost stavebního průmyslu je formována celosvětovými trendy stále se rozrůstající urbanizace, propojováním privátního života s pracovním a intenzivnějším vnímáním nutnosti ochrany životního prostředí. Vyžadována je udržitelná architektura, u které jsou stejnou měrou zohledněny jak sociokulturní aspekty, tak i ekonomické a ekologické hodnoty. Naším cílem je soulad člověka, prostoru a životního prostředí.

Náš cíl: soulad člověka, prostoru a životního prostředí

Klíčovou roli přitom hrají budovy, které dokážou pozitivně ovlivnit zdraví a pocit pohody jejich uživatelů, a to svou vizuální, termickou, akustickou, ergonomickou a hygienickou kvalitou. Současně musí splňovat všechny ekonomické požadavky v ohledu na jejich dlouhou životnost a rentabilitu. To znamená, že budovy a stavební výrobky je nutno vnímat se zřetelem na jejich celkový životní cyklus. Po uplynutí jejich životnosti musí být možno tyto produkty recyklací zachovat a opět znovu zužitkovat.

Společnost Schüco maximální měrou podporuje tyto udržitelné budovy – svými technologiemi a systémy, jejichž ústředním bodem je člověk a soulad s životním prostředím. Ať již se jedná o hliník nebo plast, systémy Schüco naplňují všechny základní principy vývoje udržitelných produktů. Poskytují maximální koncepční volnost a vysokou designovou afinitu. Mimo to jsou koncipovány s ohledem na jejich využití, uživatelský komfort, energetickou efektivitu, šetření přírodních zdrojů a ochranu klimatu. Navíc se vyznačují dlouhou životností a recyklovatelností.

Schüco však jde ještě nad rámec svých systémů: společnost podporuje investory, architekty, stavebníky a své partnery ve všech fázích udržitelného stavebního projektu – od prvotního nápadu až po demontáž vysloužilé fasády. Tato podpora v sobě zahrnuje poradenství v ohledu na certifikace, plánování udržitelných systémů, deklarace ekologických produktů a recyklace obvodových plášťů.

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.