www.schueco.sk
Digitálna ofenzíva Schüco aj na sociálnych sieťach

Pridajte sa k Schüco na Facebooku

Schüco dlhodobo poskytuje podporu architektom, projektantom, výrobcom a zhotoviteľom v podobe digitálneho obsahu. Ten zahŕňa napríklad podrobné návrhy dizajnu, projektovanie, kalkulácie, BIM, či výrobné a inštalačné procesy. Schüco je v menej formálnej rovine tiež aktívna na sociálnych sieťach. Ak sa chcete dozvedieť viac z našej „kuchyne“, pridajte sa k nám na Facebooku.

Pridajte sa k nám
Povrchové plochy obsahujúce chróm(VI)

Nová úprava pre používanie

Od 22. septembra 2017 vstupuje do platnosti nová úprava európskeho nariadenia o chemických látkach pre používanie povrchových úprav obsahujúcich chemikálie s chrómom(VI). Určité chemikálie obsahujúce chróm(VI) sa podľa neho smú používať už len so stanoveným osvedčením Európskej chemickej agentúry (ECHA). Firma Schüco sa na novú situáciu pripravila už včas a pri finalizácii povrchov od začiatku roka 2017 prešla na bezchrómové metódy povrchovej úpravy. Tento postup nanášania vrstiev zahŕňa bezchrómové predošetrenie a predanodizáciu profilov Schüco a nevyžaduje žiadne osobitné osvedčenie od ECHA. V Schüco je už od začiatku roka 2017 schválené zušľachtenie profilu „bezchrómovo“. Reagujeme tým na zvýšený záujem o bezchrómové povrchové úpravy. 

Ďalšie novinky nájdete aj na našich iných kanáloch